C.D MONTUÏRI - PowerPoint PPT Presentation

c d montu ri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C.D MONTUÏRI PowerPoint Presentation
Download Presentation
C.D MONTUÏRI

play fullscreen
1 / 71
C.D MONTUÏRI
74 Views
Download Presentation
joanne
Download Presentation

C.D MONTUÏRI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. C.D MONTUÏRI Història, Sentiments d’un Poble

 2. C.D MONTUÏRI • A continuació començarem un recorregut peculiar. • 61 anys d’història plens de moments alegres, tristos, inolvidables… • Moments que han anat marcant el camí a un poble.

 3. Farem un recorregut per la història del nostre club amb un personatge il.lustre del nostre futbol montuïrer, l’amo en Pep Sampol

 4. Era l’any 1941 quan un grup de joves montuïrers ho començaren tot. • Cap d’ells es podia imaginar que aquella decisió marcaria en el futur el ritme de vida d’un poble. • Del nostre estimat Poble; MONTUÏRI

 5. 17 de juliol de 1946, ara fa poc més de 61 anys es formava la Primera Junta Directiva del C.D Montuïri

 6. El Primer President del C.D Montuïri va ser en Joan Ferrando

 7. La Primera Directiva estava formada per: • President: D. Juan Ferrando Gallard. • Vice-President: D. Juan Sampol Cerdà. • Vocals: D. José Esteva Alemany. • D. Gaspar Oliver Barceló. • D. Francisco Ginard Vidal. • D. Juan Verger Socias.

 8. D. Mateo Jordà Ribas. D. Antonio Sampol Miralles. D. Gabriel Ferrer Sampol. D. Antonio Verger Garau. D. Damián Aloy Serra. D. Rafael Socias Miralles. Secretari: D. Juan Mateu Oliver. Tresorer: D. Mateo Miralles Jordà. La Primera Directiva estava formada per:

 9. En Mateu Confiter va ser el primer entrenador.

 10. Els primer partit federat va ser contra l’Algaida a n’es Revolt.

 11. I el C.D Montuïri va guanyar 8 a 6.

 12. La primera plantilla estava formada per: • L’amo en Mateu Confiter (entrenador), Miquel Pieres, Biel Sampol, Llorenç Queló, Julio, Rafel Sampol, Ballester, Biel Matxó, Miquel Llull, Guillem “Niu”, Pep Sampol, Cardell.

 13. El camp el vàren llogar l’any 1942 en Biel Sampol, en Jaume Ramonell Aloy i el Vicari Queló a n’en Joan Ferrando (vell) per la quantitat de 500 pessetes anuals. Un lloguer que mai es va pagar. Camp “Es Revolt”

 14. Per fer les porteries i tancar el camp de futbol vàren anar a “Ca’n Mas” a tallar barres de pins. Camp “Es Revolt”

 15. Camp “Es Revolt” • Les ratlles del camp eren marcades amb un poal ple de picadís.

 16. A n’aquells anys no hi havia llum, per tant els entrenaments havien de ser de prest. Normalment s’entrenava dues vegades per setmana. Camp “Es Revolt”

 17. El primer any que ens varem federar ja vàrem pujar a “Primera”.

 18. Els “Colors” del C.D Montuïri • El Montuïri sempre ha anat de vermell i blanc, amb els calçons negres. Es va triar aquest equipament perque aleshores l’atlhetic de Bilbao anava el primer. Encara que “de miracle” no es van triar els colors blaugrana del Barcelona.

 19. L’Escut del C.D Montuïri • L’Escut el va dissenyar en Joan Sampol i don Pep Estalrich l’any 1946.

 20. Anem a fer un recorregut amb imatges desde els anys 40 fins a l’actualitat. Són moltes les coses que han canviat, les persones es renoven, però el sentiment sempre segueix.“Unguibus Et Rostro”