Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bello Gallico 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bello Gallico 1

Bello Gallico 1

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Bello Gallico 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ea res est Helvetiisper indiciumenuntiata. Moribus suis Orgetoricemexvinculis causam dicere coegerunt; damnatumpoenamsequioportebat, ut ignicremaretur.

  2. Die constitutacausae dictionisOrgetorixad iudiciumomnem suam familiam, ad hominummiliadecem, undiquecoegit, et omnes clientes obaeratosquesuos, {quorummagnumnumerumhabebat,} eodemconduxit; per eos ne causam diceretse eripuit.

  3. Cum civitasobeam rem incitataarmisiussuumexequiconareturmultitudinemquehominumexagrismagistratuscogerent, Orgetorixmortuus est; nequeabestsuspicio, ut Helvetiiarbitrantur, quin ipse sibimortem consciverit.