1 / 33

Caesar De Bello Gallico 6.9

Caesar De Bello Gallico 6.9. 6.9. 6.9. Caesar, . 6.9. Caesar, postquam ex Menapiis in Treveros venit , . 6.9. Caesar, postquam ex Menapiis in Treveros venit , duabus de causis Rhenum transire constituit ; . 6.9.

flavio
Download Presentation

Caesar De Bello Gallico 6.9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Caesar De Bello Gallico 6.9

 2. 6.9

 3. 6.9 Caesar,

 4. 6.9 Caesar, postquam ex Menapiis in Treverosvenit,

 5. 6.9 Caesar, postquam ex Menapiis in Treverosvenit, duabus de causisRhenumtransireconstituit;

 6. 6.9 Caesar, postquam ex Menapiis in Treverosvenit, duabus de causisRhenumtransireconstituit; quarumunaerat,

 7. 6.9 Caesar, postquam ex Menapiis in Treverosvenit, duabus de causisRhenumtransireconstituit; quarumunaerat, quod auxilia contra se Treverismiserant,

 8. 6.9 Caesar, postquam ex Menapiis in Treverosvenit, duabus de causisRhenumtransireconstituit; quarumunaerat, quod auxilia contra se Treverismiserant, altera,

 9. 6.9 Caesar, postquam ex Menapiis in Treverosvenit, duabus de causisRhenumtransireconstituit; quarumunaerat, quod auxilia contra se Treverismiserant, altera, ne ad eosAmbiorixreceptumhaberet.

 10. 6.9

 11. 6.9 His constitutis rebus

 12. 6.9 His constitutis rebus paulum supra eum locum

 13. 6.9 His constitutis rebus paulum supra eum locum quo ante exercitum traduxerat

 14. 6.9 His constitutis rebus paulum supra eum locum quo ante exercitum traduxerat facere pontem instituit.

 15. 6.9

 16. 6.9 Nota atque instituta ratione

 17. 6.9 Nota atque instituta ratione magno militum studio paucis diebus opus efficitur.

 18. 6.9

 19. 6.9 Firmo in Treveris ad pontempraesidiorelicto,

 20. 6.9 Firmo in Treveris ad pontempraesidiorelicto, ne quisab his subitomotusoreretur,

 21. 6.9 Firmo in Treveris ad pontempraesidiorelicto, ne quisab his subitomotusoreretur, reliquascopiasequitatumquetraducit.

 22. 6.9

 23. 6.9 Vbii,

 24. 6.9 Vbii, qui ante obsidesdederantatque in deditionemvenerant,

 25. 6.9 Vbii, qui ante obsidesdederantatque in deditionemvenerant, purgandi sui causa ad eum legatos mittunt,

 26. 6.9 Vbii, qui ante obsidesdederantatque in deditionemvenerant, purgandi sui causa ad eum legatos mittunt, qui doceantnequeauxilia ex suacivitate in Treverosmissanequeab se fidemlaesam:

 27. 6.9 Vbii, qui ante obsidesdederantatque in deditionemvenerant, purgandi sui causa ad eum legatos mittunt, qui doceantnequeauxilia ex suacivitate in Treverosmissanequeab se fidemlaesam: petuntatqueorantutsibiparcat,

 28. 6.9 Vbii, qui ante obsidesdederantatque in deditionemvenerant, purgandi sui causa ad eum legatos mittunt, qui doceantnequeauxilia ex suacivitate in Treverosmissanequeab se fidemlaesam: petuntatqueorantutsibiparcat, ne communiodioGermanoruminnocentes pro nocentibuspoenas pendant;

 29. 6.9 Vbii, qui ante obsidesdederantatque in deditionemvenerant, purgandi sui causa ad eum legatos mittunt, qui doceantnequeauxilia ex suacivitate in Treverosmissanequeab se fidemlaesam: petuntatqueorantutsibiparcat, ne communiodioGermanoruminnocentes pro nocentibuspoenas pendant; siampliusobsidumvellet, dare pollicentur.

 30. 6.9

 31. 6.9 Cognita Caesar causareperitabSuebisauxiliamissaesse;

 32. 6.9 Cognita Caesar causareperitabSuebisauxiliamissaesse; Vbiorumsatisfactionemaccipit,

 33. 6.9 Cognita Caesar causareperitabSuebisauxiliamissaesse; Vbiorumsatisfactionemaccipit, aditusviasque in Suebosperquirit.

More Related