Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bello Gallico 1.5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bello Gallico 1.5

Bello Gallico 1.5

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Bello Gallico 1.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Post eiusmortemnihilo minusHelvetii id {quodconstituerantfacere} conantur, ut e finibussuisexeant.

  2. Ubiiamse ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificiaincendunt; frumentumomne, {praeterquodsecumportaturierant,} comburunt, ut domumreditionisspe sublata paratiores ad omnia periculasubeundaessent; triummensummolita cibaria sibiquemquedomo efferreiubent.

  3. PersuadentRauracis et Tulingis et Latobrigisfinitimis, utieodemusiconsiliooppidissuisvicisqueexustis una cumiisproficiscantur, Boiosque,{ qui trans Rhenumincoluerant et in agrumNoricumtransierantNoreiamqueoppugnabant,} receptosad se sociossibiadsciscunt.