slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Esimies- ja alaistaidot varhaiskasvatustyön laadun ja hyvinvoinnin edellytyksinä Soili Keskinen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Esimies- ja alaistaidot varhaiskasvatustyön laadun ja hyvinvoinnin edellytyksinä Soili Keskinen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Esimies- ja alaistaidot varhaiskasvatustyön laadun ja hyvinvoinnin edellytyksinä Soili Keskinen - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Esimies- ja alaistaidot varhaiskasvatustyön laadun ja hyvinvoinnin edellytyksinä Soili Keskinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Varhaiskasvattajan osaaminen – työn laatutekijät KONTEKSTIOSAAMINEN - yhteiskunnallinen tietoisuus - organisaatiotason osaaminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Esimies- ja alaistaidot varhaiskasvatustyön laadun ja hyvinvoinnin edellytyksinä Soili Keskinen' - lawrence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Esimies- ja alaistaidot varhaiskasvatustyön laadun ja hyvinvoinnin edellytyksinäSoili Keskinen

Kasvatustieteiden tiedekunta

slide2

Varhaiskasvattajan osaaminen – työn laatutekijät

KONTEKSTIOSAAMINEN

- yhteiskunnallinen tietoisuus

- organisaatiotason osaaminen

- lapsen kasvukontekstin huomioiminen

PEDAGOGINEN OSAAMINEN

YHTEISTYÖ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Iiris Happo 2006. Varhaiskasvattajan asiantuntijuus. Lapin yliopisto. Väitöskirja.

2

17.05.11

slide3

Varhaiskasvatustyön laatu edellyttää

esimiesten ja työntekijöiden yhteistä ponnistelua (= esimies- ja alaistaitoja)

 • kontekstiosaamisen
 • pedagogisen osaamisen ja
 • yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisen

ylläpitämiseksi

3

17.05.11

slide4

Miksi kiinnittää huomiota työntekijöihin vastuullisina vaikuttajina (= alaistaitoja omaavina)?

 • esimiestyötä ylikorostava kulttuuri
 • esimies- ja alaisroolien ja –vastuiden hämär-tyminen erityisesti asiantuntija-organisaatioissa
 • muutosten yhteydessä alaistaitojen merkitys erityisen suuri
 • organisaatioiden madaltuessa ja hajautettaessa organisaatioita alaistaitojen uusi määrittely välttämätöntä (Halttunen 2009, Jlä yliopisto)

4

17.05.11

slide5

Mitä alaistaidot ovat?

alaistaito-käsite (”organizational citizenship”)

 • uusi, vähän tutkittu (esim. Keskinen 2005 www.kaks.fi,

Rehnbäck, Keskinen & Keskinen 2010, Laulainen 2010, Itä-Suomen yliopisto, väitöskirja)

- tunteita herättävä

 • neutraali, kun alaisroolin mieltää

esimiesroolin vastinparina

 • kaikkia työyhteisössä koskettava, koska

pomollakin on pomonsa

 • juridisesti tunnistettavissa esim.

Työturvallisuulaki 2003

5

17.05.11

slide6

Työntekijän yleiset velvollisuudet

Työturvallisuuslaki 4.luku, 18§, 1.1.2003 alkaen voimassa

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Työntekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.

6

17.05.11

slide7

Alaistaidot

 • ovat yhteydessä työn laatuun (kansainväliset tutkimukset osoittavat)
 • säätelevät työhyvinvointia (esim. Rehnbäck & Keskinen 2005, Rehnbäck, Keskinen & Keskinen 2010)
 • ovat kehitettävissä

7

17.05.11

slide8

Alaistaitojen tasoerot ovat suuria

Mitä voin työntekijänä tehdä tullakseni hyvin johdetuksi?

Paljon

”Olen yhteistyöhaluinen ja –kykyinen, olen rakentavasti kriittinen, vaadin tasa-arvoisuutta, yritän nähdä kokonaisuuden, myös johdon kannalta” (nainen)

Jonkin verran

”Pitää tietää mitkä on tämän virman peli säännöt” (mies)

”Kiltisti töitä” (nainen)

8

17.05.11

slide9

Vähän

”Ei mittä”

”Osata oikein olla ottamatta kantaa mihinkään asiaan millään lailla”

Keskinen 2005 www.kaks.fi

Alaistaitoja voidaan kehittää: vastuullista vaikuttamista lisätä

- selkiyttämällä työtavoitteita ja esimiesten odotuksia työntekijöitä kohtaan, lisäämällä vastavuoroista palautetta ja vuorovaikutustilanteita

9

17.05.11

slide10

Alaistaito /työyhteisötaito –jaottelu

- oman työn tekeminen hyvin

”Teen parhaani”

”Tunnollisuus on meillä tapana”

”Selvitän, mikä hommani on”

- vuorovaikutus esimiehen kanssa

”Esimieskin on ihminen” –tyyli

”Pomon kanssa keskustellen asiat selviävät”

- vuorovaikutus kollegojen kanssa

”Asiallinen käyttäytyminen vaikka

henkilökemiat eivät kohtaa”

”Kaveria autetaan, varsinkin uutta”

- puheeksi ottaminen, puuttuminen, kehittäminen, palautteen anto ja haku

”Minunkin turvallisuuttani lisää, kun otan puheeksi vähältä piti -tilanteet”

”Selvitetään pattitilanteet”

- yhteisöllisyyden rakentaminen, ilmapiirin vaaliminen

”En anna kateuden päästä kukkimaan”

”Reiluun kaveriin luotetaan”

”Yhteispelillä se sujuu”

”Meillä jaetaan työt niin ettei kukaan ihan uuvu”

”En mustamaalaa virmaani”

10

17.05.11

slide11

LMX –teoria esimies-alais vuorovaikutuksen selittäjänä

1. jokainen esimies-alais –suhde on ainutlaatuinen, yksilöllinen

2. esimies-alais -suhde on vaihtosuhde: vaihdetaan esim. kunnioitusta, luottamusta, arvostusta, sitoutumista

3. jokaisella esimiehellä on sekä sisäpiiriin että ulkopiiriin kuuluvia alaisia

4. esimies-alais –suhde on vähitellen kehittyvä (vierausvaihe, tuttavuusvaihe ja kumppanuusvaihe)

Teoriaa kehittäneet mm. Scandura & Lancau 1996, Northouse 2007, Jussi Leponiemi 2008,Vaasan yliopisto, väitöskirja

11

17.05.11

slide12

Alaistaidot yhteydessä työhyvinvointiin

Hyvinvoivissa työyhteisöissä

 • vahva tietoisuus alaistaidoista
 • yhteisvastuullisuuden korostuminen
 • armelias, suvaitsevainen suhtautuminen esimieheen

Rehnbäck & Keskinen 2005 www.keva.fi, Rehnbäck, Keskinen & Keskinen 2010

Työhyvinvointi on työn laadun edellytys

12

17.05.11