htk opiskelijoiden opintojen k ynnistystapaaminen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen. Jatkavat opiskelijat Hämeenlinna 4.8.12 HTM Riina Keskinen. Tervetuloa jatkamaan opintoja!. Missä mennään? Opintojen tilannekatsaus Syksyn ohjelma ja aikataulu Opintojen suunnittelu. Opintojen tilannekatsaus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
htk opiskelijoiden opintojen k ynnistystapaaminen

HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen

Jatkavat opiskelijat

Hämeenlinna 4.8.12

HTM Riina Keskinen

tervetuloa jatkamaan opintoja
Tervetuloa jatkamaan opintoja!

Missä mennään? Opintojen tilannekatsaus

Syksyn ohjelma ja aikataulu

Opintojen suunnittelu

opintojen tilannekatsaus
Opintojen tilannekatsaus

Millä mielellä jatkat opintoja?

Miten opinnot ovat edenneet?

Yllätyksiä?

Ongelmia? (ajankäyttö, opiskelutekniikka, materiaalit ym.)

huomiotaavaa syksyll
Huomiotaavaa syksyllä

Muista tarkistaa mahdolliset uudet tenttivaatimukset ennen tenttiä!

syksyn luentoaikataulu
Syksyn luentoaikataulu

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 10-11.8

Ympäristöoikeuden perusteet 25.8. alkaen

Oikeudellinen ratkaisutoiminta 31.8. alkaen

yleiset oikeusj rjestysopinnot suoritettu mit seuraavaksi
Yleiset oikeusjärjestysopinnot suoritettu- mitä seuraavaksi?

Perus- ja aine opinnot:

Finanssioikeuden perus- ja aineopinnot

Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot

Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perus- ja aineopinnot

Siviilioikeuden perus- ja aineopinnot

Ympäristöoikeuden perus- ja aineopinnot

htk tutkintorakenne
HTK-Tutkintorakenne

Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op

Äidinkieli

Ruotsi

Englanti

slide8

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op

Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op

Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op

Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op

Yritysoikeuden perusteet 6 op

Johdatus yksityisoikeuteen 3 op

Perhe- ja perintöoikeus 5 op

Valtiosääntöoikeus 5 op

Yleishallinto-oikeus 5 op

Finanssioikeuden perusteet 5 op

Eurooppaoikeuden perusteet 5 op

Ympäristöoikeuden perusteet 5 op

Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op

slide9

Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op

Pääaineen omat perus- ja aineopinnot 50 op

(saa sisältää 19 op muita oikeudellisia opintoja)

Kandidaatin tutkielma ja -seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op

slide10

Valinnaisia opintoja 46 op

Mitä tahansa yliopistotasoisia opintoja

slide11

Joitakin perus- ja aineopintojen luentoja järjestetään Hämeenlinnassa:

-> kurssit jotka kuuluvat myös yleisiin oikeusjärjestysopintoihin.

-> Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

-> Kandiseminaari

-> Hallintoprosessioikeus

slide12
Väylä

Hakuaika 17.9-2.10.2012 klo 16.15 mennessä

Tarvittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä

Syksyn haun valintatulokset julkistetaan viimeistään 2.11.2012.

syksyn haun valintaperusteet
Syksyn haun valintaperusteet

Opiskelijaksi hyväksytään hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op

TAI

Yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot ja aineopintoja yhteensä 60 op (kandidaatin tutkielman 10 op ei ole välttämätöntä sisältyä edellytettyyn 60 op:seen ja 60 op voi sisältää enintään 19 op toisen oikeustieteiden oppiaineen opintoja oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisesti).

Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.

Valituille myönnetään opinto-oikeus 1.1.2013 alkaen.

haku jatkossa vain syksyll
Haku jatkossa vain syksyllä

Vuodesta 2013 alkaen haku hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan aiemmin suoritettujen opintojen perusteella toteutetaan vain syksyn hakuaikana ja valituille myönnetään opinto-oikeus kevätlukukauden alusta lukien.

hakumenettely
Hakumenettely

Haku tapahtuu sähköisesti www.yliopistohaku.fi -sivustolla

maisterihaku
Maisterihaku

Kuka voi hakea?

Jos sinulla on aikaisempi yliopistotutkinto ja olet suorittanut yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op ja jonkin pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op yht. 120op.

Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.

Valituille myönnetään opinto-oikeus 1.1.2013 alkaen.

slide17

Tai olet suorittanut:

Osana ammattikorkeakoulututkintoa vähintään 50 opintopisteen laajuisesti oikeudellisia opintoja (10 opiskelijaa)

Ammattikorkeakoulututkinnon rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (10 opiskelijaa)

Poliisipäällystön tutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinto, (10 opiskelijaa)

Ammattikorkeakoulututkinnon turvallisuusalan koulutusohjelmassa (5 opiskelijaa)

slide18

Valituksi tulleelta hakijalta voidaan edellyttää täydentäviä, lähinnä oikeustieteellisiä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly maisterin tutkintoon). Haussa otetaan huomioon 1.8.2001 tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot. Valituille myönnetään opinto-oikeus 1.1.2013 alkaen.

hakuaika päättyy 17.9. - 2.10.2012, vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä

slide19

Lisää tietoa erillisvalintojen valintaperusteista osoitteesta:

http://www.uef.fi/oikeustieteet/erillisvalinnat

tutkinto opiskelijat
Tutkinto-opiskelijat

Mikä muuttuu kun siirryn tutkinto-opiskelijaksi – vai muuttuuko mikään?

Voit edelleen jatkaa opintoja Hämeenlinnasta käsin.

Maksut pienenevät

Hämeen kesäyliopistossa opiskelevilta Itä-Suomen yliopiston läsnäolevilta tutkinto-opiskelijoilta laskutetaan vain ko. opintojakson / opintokokonaisuuden avoimen yliopiston maksu

-> lisätietoja maksuista Kesäyliopistolta

Saat käyttöössi opiskelijan edut kuten VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset.

opiskeluintoa
Opiskeluintoa!

Tuutorin yhteystiedot:

rikeskin@student.uef.fi

050-5233522