Download
zasady szkolenia w je dziectwie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZASADY SZKOLENIA W JEŹDZIECTWIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZASADY SZKOLENIA W JEŹDZIECTWIE

ZASADY SZKOLENIA W JEŹDZIECTWIE

177 Views Download Presentation
Download Presentation

ZASADY SZKOLENIA W JEŹDZIECTWIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZASADY SZKOLENIAW JEŹDZIECTWIE

 2. POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKIdyscypliny jeździeckie • Ujeżdżenie • Skoki • Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego • Powożenie • Woltyżerka • Rajdy długodystansowe • Reining

 3. Założenia podstawowe szkolenia kadr: • zapewnienie bezpieczeństwa jeźdźcom, koniom • i otoczeniu • najważniejsza jest jakość „produktu wyjściowego” • szkolenie może być prowadzone przez wszystkie • podmioty mające odpowiednie warunki infrastrukturalne • i organizacyjne • - stworzenie bazy kadry wykładowców • wszystkie egzaminy specjalistyczne są przeprowadzane • pod przewodnictwem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej • PZJ

 4. SYSTEM SZKOLENIA W INNYCH KRAJACH • Holandia a. Instruktor szkolenia podst. – absolwent 3-letniej szkoły b. Instruktor sportu – kurs 16 tyg. c. Trener – kurs 8 tyg. • Niemcy, Austria a. Instruktor sportu – kurs 2-letni (4 razy po 3 tyg. zajęć Trener – 2-letni kurs (16 tyg. zajęć) b. Instruktor sportu + berajter – 4-letni cykl szkolenia w systemie mistrz-czeladnik

 5. SYSTEM SZKOLENIA W INNYCH KRAJACH • Francja - (BEES I) instruktor - szkolenie – 16-tygodniowy stacjonarny kurs staże – tryb ciągły – 12 tygodni lub tryb weekendowy – 9 miesięcy - Wielostopniowy system szkolenia, dojście do tytułu trenera zajmuje około 6 lat • Wielka Brytania - Wielostopniowy system szkolenia, dojście do tytułu trenera zajmuje około 6 lat

 6. SYSTEM SZKOLENIA W INNYCH KRAJACH • Norwegia • Instruktor szkolenia podst. – kurs 26 tyg. • Instruktor sportu – kurs 20 tyg. • Trener – kurs 16 tyg. • Szwecja, Finlandia - Instruktor sportu – absolwent 4-letniej szkoły - Trener – 2-letni kurs (16 tyg. zajęć)

 7. POLSKA SZKOŁA JAZDY • Centrum Szkoleniowe – Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu do 1939 roku • Kurs instruktorski – 6 lat • Wyższy kurs instruktorski dodatkowo 1 rok • Jednolite szkolenie oparte o podręczniki – Regulamin Kawalerii – Instrukcję Ujeżdżania Koni

 8. System szkoleniowyzatwierdzony przez Zarząd PZJ23.03.2002 System certyfikacji ośrodków jeździeckich zatwierdzony przez Zarząd PZJ 09.03.2004 Programy kursów instruktorskich wraz z podanymi dokładnie wymaganiami egzaminacyjnymi

 9. Licencjonowany szkoleniowiec Odznaka „Jeżdżę konno” Zarząd PZJ Odznaki specjalistyczne Odznaki specjalistyczne Brązowa Odznaka Jeździecka WKE Srebrna Odznaka Jeździecka Złota Odznaka Jeździecka Certyfikat instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie Ośrodek jeździecki z certyfikatem III kategorii Egzamin okresowy Instruktor sportu jeździeckiego Licencja Ośrodek jeździecki z certyfikatem II kategorii CKE Trener II klasy jeździectwa ze specjalizacją Licencja Trener I klasy jeździectwa ze specjalizacją Ośrodek jeździecki z certyfikatem I kategorii Licencja Trener jeździectwa Klasy mistrzowskiej Licencja

 10. CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA • CKE – trenerzy klasy mistrzowskiej i pierwszej, po ukończeniu kursu unifikacyjnego • Wszystkie egzaminy specjalistyczne przeprowadzane są pod przewodnictwem CKE • Liczba członków CKE w składach komisji egzaminacyjnych jest różna, w zależności od poziomu egzaminu

 11. INTERNATIONAL GROUP FOR EQUESTRIAN QUALIFICATIONS • PZJ należy od 2002 roku do międzynarodowej organizacji IGEQ, zajmującej się ujednoliceniem szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji kadr szkoleniowych • Zasady przeprowadzania egzaminów i kryteria egzaminacyjne oparte są na wytycznych IGEQ • Absolwenci polskich kursów mogą przystąpić do egzaminu przed komisją IGEQ i uzyskać EquestrianPassport, uznawany w 33 krajach świata

 12. Organizacje współpracujące • FN – członkowskie jeździeckie Federacje Narodowe • FEI – Międzynarodowa Federacja Jeździecka • FRDI – Międzynarodowa Organizacja Jeździecka Osób Niepełnosprawnych • FEIF - Międzynarodowa Federacja Koni Islandzkich

 13. Kraje członkowskie IGEQ • Austria 12. Holandia 23. Nowa Zelandia • Belgia 13. Izrael 24. Płd. Afryka • Bermudy 14. Irlandia 25. Polska • Chiny 15. Kanada 26. Portugalia • Czechy 16. Litwa 27. Rumunia • Dania 17. Łotwa 28. Słowenia • Estonia 18. Malawi 29. Szwajcaria • Finlandia 19. Malezja 30. Szwecja • Francja 20. Meksyk 31. Węgry • Grecja 21. Niemcy 32. Wlk. Brytania • Hiszpania 22. Norwegia 33. Włochy

 14. Grupa wiodąca w IGEQ:EEN - Equestrian Educational Network Szkoła Jeździecka w Anglii Warwickshire College Szkoła Jeździecka w Finlandii The Equine College of Ypäjä, Szkoła Jeździecka w Holandii Helicon NHB Deurne (Dutch Equestrian Centre), Szkoła Jeździecka w Irlandii The University of Limerick - Limerick Szkoła Jeździecka w NiemczechWarendorf Szkoła Jeździecka w Norwegii Norsk Hestsenter - Starum Szkoła Jeździecka w Szwecji Stromsholm Szkoła Jeździecka we Francji Ecole Nationale d'Equitation - Saumur

 15. KRYTERIA EGZAMINACYJNE IGEQ • Umiejętność prowadzenia zajęć • Umiejętności praktyczne w ujeżdżeniu, skokach, wkkw i lonżowaniu • Umiejętność oceny braków technicznych jeżdżonego konia i ich korygowanie • Przygotowanie jeźdźców i koni do sportu zgodnie z obowiązującymi kryteriami

 16. Pierwsi polscy instruktorzy jeździectwa PZJ otrzymali międzynarodowe paszporty szkoleniowe 19.03.2005. Obecnie wydano ich już 86

 17. Przykładowe porównanie kwalifikacji w jeździectwie w niektórych krajach zrzeszonych w IGEQ

 18. EQF : actual situation – 20.11.2010? The first step : The development of national qualifications frameworks (NQF) across Europe is a reality. Thirty-one countries (27 members of the European Union, the candidate countries Croatia and Turkey and European Economic Area countries (Iceland and Norway) are developing or implementing their national qualification framework .

 19. EQF : curent situation Most of these countries have chosen an 8 levels framework Except : • France : had a 5 levels framework (since 1967) but will probably change to 8 • Poland : 7 levels • UK and Wales : 9 levels • Iceland and Ireland : 10 levels • Scotland : 12 levels • Italy, Netherlands and Sweden : their numbers of levels has not been defined yet

 20. 1 5 1 2 2 4 3 3 4 4 3 5 5 2 6 6 7 7 1 8 8 9 EQF levels UK 9 Levels NQF France 5 levels CNQ BAPAAT IGEQ 1 AP BHS AI IQEQ 1 BPJEPS IGEQ 2 BHS II IGEQ 2 DEJEPS IGEQ ? BEES 2 DESJEPS IGEQ 3 BEES 3 DESJEPS IGEQ – Int. Expert BHSI IGEQ 3 EQF : A translation device between the different NQF

 21. PODRĘCZNIKI SZKOLENIOWE PZJ • Zasady jazdy konnej, część 1 – podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia • Zasady jazdy konnej, część 2 – zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia • Zasady jazdy konnej, część 3 – lonżowanie • Jak nauczać jeździectwa

 22. ODZNAKI JEŹDZIECKIEwarunki uzyskania • Wojewódzkie Komisje Egzaminacyjne zatwierdzane przez CKE • Egzaminatorzy: 2 członków Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej • Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat (Odznaka Brązowa) • Egzamin dwuczęściowy: część praktyczna i część teoretyczna • Stopniowanie w uzyskiwaniu odznak (Odznaka Brązowa, Srebrna i Złota)

 23. CERTYFIKACJA OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH • Cel: weryfikacja ośrodków ze względu na możliwości szkolenia podstawowego, kwalifikacji szkoleniowców oraz jakości usług • Komisja PZJ weryfikuje ośrodki ubiegające się o przyznanie certyfikatu

 24. CERTYFIKACJA OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH • Certyfikat nadawany jest na 2 lata • Kategorie certyfikatów – III, II, I ze względu na: • Uprawnienia kadry szkoleniowej • Infrastrukturę ośrodka • Stopień wyszkolenia posiadanych koni

 25. LICENCJE DLA KADR SZKOLENIOWYCH • Wraz z uzyskaniem szkoleniowego tytułu zawodowego zostaje nadana pierwsza licencja • Licencje są nadawane na trzy lata kalendarzowe • PZJ organizuje licencyjne kursy doszkalające, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych • Doszkalające kursy licencyjne mogą organizować WZJ/kluby za zgodą PZJ • Ważność licencji nie zostaje przedłużona, jeśli jej posiadacz nie weźmie udziału w przepisanej liczbie szkoleń

 26. Dziękuję za uwagę! Opracował: Wacław Pruchniewicz

 27. LICENCJE DLA KADR SZKOLENIOWYCH Kolejna licencja jest przyznawana na 3 lata po spełnieniu 3 spośród następujących warunków: • Udział w kursach metodyczno-szkoleniowych • Udział w kursach lub szkoleniach organizowanych przez FEI lub inne federacje narodowe • Odbycie stażu szkoleniowego w zagranicznych ośrodkach jeździeckich potwierdzonego przez odpowiednią FN • Wykazaniem się dorobkiem w pracy szkoleniowej, edukacyjnej udokumentowanego publikacjami z zakresu metodyki treningu lub - Ukończenie studiów/kursów trenerskich lub ukończenie kursu doskonalenia zawodowego na wyższą klasę trenerską

 28. LICENCJE DLA KADR SZKOLENIOWYCH W przypadku niespełnienia warunków otrzymania licencji szkoleniowej, nową licencję można otrzymać po zdaniu egzaminu z teorii jazdy konnej przed Centralną Komisją Egzaminacyjną

 29. Ujeżdżacz (A lub B lub C lub D) Trzykrotne zajęcie miejsca wśród sklasyfikowanych par w finale MPMK (w różnych latach) Ujeżdżacz - kandydat Egzamin teoretyczny przed komisją PZJ i PZHK Seminarium unifikacyjne Egzamin praktyczny przed komisją PZJ i PZHK z udziałem osoby wystawiającej referencje Instruktorzy i trenerzy sportu jeździeckiego z aktualną licencją lub instruktorzy szkolenia podstawowego z ważnym certyfikatem Zawodnicy z dyscyplin A,B,C lub D posiadający w karierze I klasę sportową Referencje trenera lub instruktora jeździectwa z ważną licencją Inni

 30. WARUNKI: 1. Minimalny wiek – 23 lata 2. Wykształcenie – minimum 9 klas 3. Egzamin praktyczny – na poziomie Odznaki Złotej zdawany na 5-cioletnim koniu, dla powożenia – do ustalenia 4. Warunek uplasowania się w pierwszej połowie sklasyfikowanych koni na MPMK obowiązuje wstecznie – od pierwszych MPMK rozgrywanych w danej dyscyplinie. W jednym roku kalendarzowym, niezależnie od liczby zajętych miejsc branych pod uwagę do uzyskania tytułu ujeżdżacza, liczy się wynik tylko jednego konia. 5. O specjalizacji – A, B lub C świadczy liczba ukończonych MPMK w danej dyscyplinie ,np. 2xB,+1xC = ujeżdżacz B, lub np. 2xA + 2xB = ujeżdżacz AB, 3xC – ujeżdżacz C). 6. Dopuszcza się możliwość zaliczania warunków równolegle – odrębnie w dyscyplinach olimpijskich i osobno w powożeniu

 31. Instruktor sportu Egzamin końcowy przed CKE PZJ Kursy instruktorskie wg programu PZJ pełny (360 godz) skrócony (180 godz) pełny (360 godz) skrócony (180 godz) 2 lata praktyki potwierdzonej przez WZJ Egzamin wstępny wg zasad PZJ Egzamin eksternistyczny na certyfikat instruktora szkolenia podstawowego Egzamin na certyfikat instruktora szkolenia podstawowego Kurs certyfikat instruktora szkolenia podstawowego inni Instruktorzy rekreacji Instruktorzy rekreacji z uprawnieniami wydanymi przez Ministra Sportu inni

 32. „ W cieniu zakończonych (…) zawodów TOYOTA Sygnity World Cup, w hali warszawskiego TORWARU odbyło się spotkanie władz Narodowych Federacji Jeździeckich, biorących udział w rozgrywkach Ligi Europy Centralnej, z reprezentującym Międzynarodową Federację Jeździecką FEI, kapitanem Johnem P. Rochem, dyrektorem Departamentu Skoków FEI. Poinformował, że Międzynarodowa Federacja Jeździecka zmierza do wyrównywania sportowych szans m.in. przez promowanie jednolitego dla całego świata systemu szkolenia trenerów, instruktorów i zawodników. Podkreślił słuszność podjętych przez Zarząd PZJ decyzji o wzorowaniu naszego systemu szkolenia na programach i zasadach IGEQ – Międzynarodowej Organizacji ds. Kwalifikacji w Jeździectwie.” Źródło: strona internetowa PZJ - Warszawskie spotkanie Narodowych Federacji z FEI. |    Wysłany przez : michal_wroblewski  opublikowano wtorek, marzec 18, 2008 - 07:30 PM HS

 33. Trener klasy mistrzowskiej Egzamin i obrona pracy dyplomowej przed komisją powoływaną przez Ministra Sportu • ukończenie kursu organizowanego przez Ministerstwo sportu • napisanie pracy dyplomowej • zdany egzamin dopuszczający z własnej specjalności przed CKE • udokumentowany dorobek pracy szkoleniowej • 2 lata stażu pracy jako trener I klasy Trener I klasy z wyższym wykształceniem

 34. Ujeżdżacz (A,B,C lub D) Zajęcie w MPMK miejsca w pierwszej połowie sklasyfikowanych par na co najmniej trzech koniach (w różnych latach) * Ujeżdżacz - kandydat Egzamin teoretyczny przed komisją PZJ i PZHK Seminarium unifikacyjne Egzamin praktyczny przed komisją PZJ i PZHK z udziałem osoby wystawiającej referencje Referencje trenera lub instruktora jeździectwa z ważną licencją Zawodnicy z I klasą sportową z dyscyplin A,B,C lub D Instruktorzy i trenerzy sportu jeździeckiego z aktualną licencją inni

 35. Trener II klasy Egzamin końcowy przed CKE PZJ Kurs trenerski – 2 letni - dla osób bez wyższego wykształcenia sportowego lub Studia podyplomowe - roczne - dla absolwentów uczelni sportowych - egzamin wstępny o profilu zależnym od przyszłej specjalizacji - 2 lata stażu pracy jako instruktor sportu Instruktorzy sportu

 36. Trener I klasy Egzamin i obrona pracy dyplomowej przed komisją powoływaną przez Ministra Sportu • ukończenie kursu organizowanego przez Ministerstwo sportu • napisanie pracy dyplomowej • zdany egzamin dopuszczający z własnej specjalności przed CKE • udokumentowany dorobek pracy szkoleniowej • 3 lata stażu pracy jako trener II klasy Trener II klasy