slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mama może wszystko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mama może wszystko

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 112

Mama może wszystko - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Mama może wszystko. Olimpia Komosińska Gdańsk, 13 czerwca 2011. PLAN RAMOWY SZKOLENIA: Ogólne informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji – prezentacja dobrych praktyk Działania w ramach PROW

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mama może wszystko' - margaret-emerson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mama może wszystko

Olimpia Komosińska

Gdańsk, 13 czerwca 2011

slide2

PLAN RAMOWY SZKOLENIA:

 • Ogólne informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Szkolenia zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji– prezentacjadobrych praktyk
 • Działania w ramach PROW
 • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
 • Indywidualne konsultacje z trenerką
slide3

Europejski Fundusz Społeczny – jestgłównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS to około 10% całkowitego budżetu UE.

slide4

Działania w ramach EFS:

 • Zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy
 • Promocja aktywnej polityki rynku pracy mającą na celuprzeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu
 • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego
 • Kształcenie ustawiczne
 • Doskonalenie kadr gospodarki
 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Współfinansowanie programu operacyjnego PO KL
slide5

PO KL– programoperacyjny służący realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania nowych środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013

slide6

PO KL DLA KOBIET:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

-Poddziałanie 1.3.2 – Projekty na rzecz promocjirównych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 • Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
slide8

Wejdź na stronę internetową Instytucji, gdyż często zamieszczają tam bazy projektów aktualnie realizowanych w województwie.

Lista obecniedostępnych wyszukiwarek znajduje się na stronie: www.efs.gov.pl

Największa wyszukiwarka ofert szkoleniowych Inwestycja w kadry została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znaleźć ją można pod adresem:

http://www.inwestycjawkadry.info.pl/

slide9

Punkty informacyjne:

 • Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego

0 801 337 801prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – tutaj można uzyskać ogólne informacji o programie oraz dane kontaktowe do Instytucji odpowiedzialnych za dane Działania/Poddziałania w Programie.

- Punkty Informacyjne w Instytucjach Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – spis takich punktów zawiera Mapa Punktów Informacyjnych wydana przez MRR.

slide10

Strona internetowa www.efs.gov.plprowadzona przez MRR i strony wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL.

 • Centralny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich oraz punkty regionalne nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"
slide11

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”

Punkt Informacyjny w Pucku

Izba Rzemieślnicza MŚP

Cech Rzemiosł Różnych

ul. Bogusława 2, 84-100 Puck,

tel. 058 673-24-65 wew. 16

fax: 058 673-24-65 

email: puck@pomorskaizba.com.pl

Punkt Informacyjny w Kwidzynie

Izba Rzemieślnicza MŚP

Cech Rzemiosł Różnych

ul. 11-go Listopada 18a, 82-500 Kwidzyn, 

tel. 055 279 00 22; fax: 055 279 00 22

email: kwidzyn@pomorskaizba.com.pl

Punkt Informacyjny w Pruszczu Gdańskim

Izba Rzemieślnicza MŚP

Cech Rzemiosł Różnych

ul. Mickiewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański, 

tel. 058 773 02 45; fax: 058 773 02 45 

email: pruszczgdanski@pomorskaizba.com.pl

slide12

PRIORYTET I:

ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA

slide13

W ramach Poddziałania 1.3.2 realizowane są Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

slide14

Zakres realizowanych działań:

 • pilotażowa realizacja kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjająca godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
 • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).

W obecnym okresie, żadna z firm z województwa pomorskiego nie uzyskała dofinansowania.

slide15

Adresaci działań:

- osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z wychowaniem, lub urodzeniem dziecka

- pracodawcy

slide16

PRIORYTET VI:

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

slide17

Cele ogólne:

 • Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy.
 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych.
 • Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich).
 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.
slide18

Adresaci działań:

- Osoby długotrwale bezrobotne

- Młodzież do 25 roku życia

- Osoby niepełnosprawne

- Kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy

- Osoby w tzw. wieku niemobilnym tj. te, które ukończyły 45 rok życia

slide20

„Cel – Praca”

Termin realizacji: 2008-01-01 - 2013-12-31

Krótki opis szkolenia: Szkolenie skierowane do pełnoletnich bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkujących powiat pucki. Celem szkolenia jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, w tym w szczególności osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku.

slide21

W ramach szkolenia:

Szkolenia zawodowe (grupowe i indywidualne):

- operator maszyn do robót ziemnych (operator koparki jednonaczyniowej, ładowarki, koparkoładowarki, koparkospycharki, spycharki, walca – do wyboru jedno z uprawnień),

- barman-kelner z modułem języka angielskiego,

- kucharz małej gastronomi,

- recepcjonista z modułami obsługi komputera i językiem angielskim,

- ABC przedsiębiorczości,

- pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych,

- szkolenia indywidualne.

slide22

Biuro beneficjenta:

84-100, Puck

ul. Wejherowska 43a

Telefon: (058) 673 24 73

Fax: (058) 673 24 73

Kontakt:

Diana Jarzyna

E-mail: gdpu@praca.gov.pl

Telefon: (058) 673 24 73

Strona internetowa: www.pup.puck.pl

slide23

„Wyjdź z cienia”

Termin realizacji: 2008-01-01 - 2013-12-31

Krótka charakterystyka projektu: projekt przeznaczony jest dla kobiet, które ukończyły 18lat i zamieszkują powiat Gdynia, lub Sopot. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej kobiet i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia lub założenia własnej firmy.

slide24

W ramach projektu:

-szkolenie (Pracownik biurowy, Księgowość i kadry, Florystyka, Profesjonalna stylizacja paznokcia i wizaż),

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

-staż/przygotowanie zawodowe

- przyznanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

slide25

Biuro beneficjenta:

81-332, Gdyniaul. Kołłątaja 8Telefon: (058) 620 29 44Fax: (058) 621 06 95Kontakt:Patrycja Łasińska E-mail: projekty@pupgdynia.samorzady.plTelefon: (058) 620 29 44Strona internetowa: pup.gdynia.ibip.pl

slide26

„Chcieć to móc”

Termin realizacji: 2008-01-01 - 2013-12-31

Krótka charakterystyka projektu: projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców powiatu sztumskiego. Jego celem jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na terenie powiatu sztumskiego.

slide27

W ramach projektu:

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

- staże

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

slide28

Biuro beneficjenta:

82-440, Dzierzgońul. Zawadzkiego 11Telefon: (055) 276 22 50Fax: (055) 276 33 74Kontakt:Aleksandra KiliszewskaE-mail: a_kiliszewska@praca.gov.plTelefon: (055) 276 22 50Strona internetowa: www.pupsztum.mojbip.pl

slide29

Poddziałanie 6.2:

WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I SAMOZATRUDNIENIA

slide30

Do kogo kierowane jest działanie?

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat
 • Kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
 • Osoby do 25 roku życia
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby po 45 roku życia
 • Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
slide32

„INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja”

Termin realizacji szkolenia: 2010-09-01 -2011-12-31

Krótki opis szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, zamieszkujących województwo pomorskie.

slide33

W ramach projektu:

Szkolenia:

*aspekty psychologiczne,

*aspekty prawne cyberprzemocy,

Interakcyjne zajęcia:

*prawnej ochrony dzieci,

*system reagowania w szkole,

*efektywne komunikowanie się z policją.

slide34

Kontakt:

Mariola Wiśniewska

biuro@info-biz.edu.pl

Telefon: 056 461 37 09

slide35

„Dobry start”

Termin realizacji:2008-01-01 - 2013-12-31

Krótka charakterystyka projektu: projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych mężczyzn i kobiet zamieszkujących powiat bytowski. Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

slide36

W ramach projektu:

 • szkolenia z zakresu informatyki i wykorzystywania komputerów;
 • szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości, bankowości, ubezpieczeń, analizy inwestycyjnej:
 • szkolenia z zakresu prac sekretarskich i biurowych;
 • szkolenia z zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych;
 • szkolenia z zakresu nauki języków obcych;
 • szkolenia z zakresu sprzedaży, marketingu, public relations;
 • szkolenia z zakresu zarządzania i administrowania;
 • szkolenia z zakresu techniki i handlu artykułami technicznymi;
 • szkolenia z zakresu sztuki, kultury, rzemiosła artystycznego;
 • szkolenia z zakresu usług gastronomicznych;
 • szkolenia z zakresu usług transportowych w tym kursy prawa jazdy;
 • szkolenia z zakresu usług stolarskich i szklarskich.
 • szkolenia z zakresu opieki społecznej, w tym opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat.
 • przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
slide37

Biuro beneficjenta:

77-100, Bytówul. Wojska Polskiego 6Telefon: (059) 822 22 27Fax: (059) 822 34 45Kontakt:

Katarzyna Kaiser E-mail: kaiser@pup.plTelefon: (059) 822 74 54Alicja Kosińska Telefon: (059) 822 74 54Strona internetowa: www.bytow.pup.pl

slide38

„Kierunek Praca”

 • Termin realizacji: 01.04.2008 - 2013Krótka charakterystyka projektu:
 • Do udziału zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP W GDAŃSKU, a w szczególności:-długotrwale bezrobotnych-bezrobotnych do 25.roku życia-osoby po 50.roku życia-osoby niepełnosprawne-osoby bez kwalifikacji, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego-osoby samotnie wychowujące dziecko
slide39

W ramach projektu oferujemy:-staże -szkolenia -jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Kwota całego projektu (od 2008 do 2010):

16 154 814

slide40

Biuro beneficjenta:

80-802, Gdańskul. 3 Maja 9Telefon: (058) 732 52 00Fax: (058) 302 04 99Kontakt:

Piotr Stefaniak E-mail: programy@pup.gda.plTelefon: (058) 732 52 94Strona internetowa: www.pup.gda.pl

slide42

Cele ogólne:

 • Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
slide43

W ramach Priorytetu VII podejmowane będą przede wszystkim działania:

 • Ułatwiające dostęp do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej,
 • Eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
slide44

Poddziałanie 7.2.1:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

slide45

W ramach działania możliwe jest:

 • kursy i szkolenia
 • Poradnictwopsychologiczne, psychospołeczne, zawodowe
 • rozwój form zatrudnienia i wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób
 • należących do grup szczególnego ryzyka
slide47

„Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracjaspołeczno-zawodowa”

Termin realizacji:2010-01-01 - 2011-12-31

Krótka charakterystyka projektu:

projekt skierowany do kobiet i mężczyzn zamieszkujących powiat bytowski. Celem projektu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej w latach 2010-2011 w czasie 3 edycji reintegracji społeczno-zawodowej poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia 62 kobiet i 10 mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem  społecznym

slide48

W ramach projektu:

 • zajęcia BHP i p.poż.
 • zajęcia aktywizacji zawodowej
 • warsztatach terapii pogłębionej
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • warsztaty motywacyjne
 • warsztaty planowania życia
 • edukacja ogólna
 • edukacja ekologiczna i zdrowotna
 • zajęcia z wizażu i stylizacji
 • edukacja kulturalna
 • spotkania integracyjne
 • kursy zawodów
 • kurs językowy
 • refundacja kosztów przejazdu, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny CIS
slide49

Biuro beneficjenta:

77-100, BytówMiła 26Kontakt:Iwona Dzika E-mail: cisbytow@o2.plTelefon: 59 822 26 16

slide50

„ Akademia pracy”

Termin realizacji: 2011-01-03 - 2012-02-29

Krótka charakterystyka szkolenia:

głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowo-społecznej os. zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 14 miesięcy. Działania projektowe w grupie 70 osób w tym minimum 42 kobiet na obszarze 2 powiatów woj. pomorskiego: chojnickiego i człuchowskiego.

slide51

W ramach szkolenia:

 • Indywidualne spotkania z psychologiem
 • Spotkania z doradcą zawodowym
 • Spotkania animacyjne, zachęcające do dalszej pracy nad sobą
 • Zajęcia z pośrednikiem pracy
slide52

Biuro beneficjenta:

85-689, Bydgoszcz

Izerska 20

Telefon: 52 344 86 10

Kontakt:

Jacek Leski

E-mail: bdi@bdi-europejczyk.com.pl

Telefon: 602 190 070

slide53

„Przełam Bariery”

Termin realizacji: 2011-01-01 - 2012-04-30

Krótki opis szkolenia:

szkolenie skierowane do bezrobotnych zamieszkujących powiat gdański. Celem głównym projektu jest stworzenie szans na powrót na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

slide54

W ramach projektu:

SZKOLENIE

W ramach projektu realizowane będzie 150 godzinne szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”, w skład którego wejdą następujące bloki tematyczne: zajęcia komputerowe, obsługa klienta, rodzaje dokumentacji, archiwizacja, prawo cywilne, handlowe i kodeks postępowania administracyjnego. Program szkolenia jest komplementarny z charakterystyką stanowisk najczęściej zgłaszanych w składanych przez pracodawców wnioskach o zorganizowanie stażu. Osoba posiadająca powyżej wymienione umiejętności i wiedzę jest przydatna niezależnie od branży, jaką reprezentuje pracodawca.

Szkolenie przeprowadzone będzie dla każdej z 3 10-osobowych grup uczestników i będzie rozłożone na okres 2 miesięcy dla każdej grupy. Każdy/a uczestnik/czka, który/a pozytywnie zakończy udział w szkoleniu i podniesie swoje kwalifikacje, otrzyma potwierdzający ten fakt certyfikat.

Uczestnictwo w szkoleniu wiązać się będzie z otrzymywaniem przez beneficjentów/ki ostatecznych/e stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc (obliczane proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w danym miesiącu).

ZAJĘCIA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ

Po zakończeniu każdego z cyklów szkoleń grupy uczestników skierowane zostaną na 6-miesięczne płatne zajęcia reintegracji zawodowej. Dzięki realizacji tego zadania uczestnik/czka wykluczony/a społecznie lub zagrożony/a wykluczeniem społecznym ma szansę na powrót na rynek pracy poprzez wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy. Mechanizm tej formy wsparcia będzie zgodny z dokumentem „Szczegółowe warunki odbywania szkoleń, kursów, staży oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy”.

slide56

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) JEST PODSTAWOWYM INSTRUMENTEM WSPARCIA PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURALNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W ROLNICTWIE I PRZETWÓRSTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH W OBECNYM OKRESIE PROGRAMOWANIA, FINANSOWANYM Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

slide57

DZIAŁANIE 312:

„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

slide58

Do kogo skierowane jest to działanie?

 • Osób fizycznych i prawnych
 • Spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej
 • Wspólników spółek cywilnych
slide59

Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:

 • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,
 • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
 • ma miejsce zamieszkania w przypadku:
 • podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:
 • wiejskiej, lub
  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
slide60

nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE,

 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano jej pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczościi samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,
 • został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
slide61

Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą?

Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 • Działalność rozwijana oznacza sytuację, w której Wnioskodawca posiada status przedsiębiorcy (tj. ma zarejestrowaną działalność gospodarczą) i planuje inwestycje związane z zarejestrowanym już rodzajem działalności (PKD) lub rozwija swoją działalność gospodarczą o nową branżę (dodaje nowy kod PKD).
slide62

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

slide63

Kiedy i gdzie można składać Wnioski o przyznanie pomocy?

Wnioskio przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się:

- osobiście, albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo za pośrednictwem poczty, tj. przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

slide64

Wnioski można pobrać ze stron:

 • www.arimr.gov.pl
 • www.minrol.gov.pl
slide65

Jak wypełnić formularz?

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wypełnia się czytelnie niebieskim lub czarnym kolorem. Wypełnieniu podlegają wyłącznie białe polawniosku. W przypadku, gdy dane pole wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wstawić kreskę chyba, że w Instrukcji podano inaczej. Szczególną przy tym uwagę należy zwracać na oznaczone dodatkowo stosownymi przypisami pozycje wymagane wniosku, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosków (preselekcji).
 • Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki, z których część sporządza się na formularzach udostępnionych przez Agencję. Wykaz wszystkich stosowanych w danym działaniu załączników przedstawia część VI wniosku, tj. Informacja o załącznikach.
slide66

Jakie są obowiązki Beneficjenta po uzyskaniu refundacji?

 • Zgodnie z umową przyznania pomocy beneficjent przez 5 lat jest zobowiązany m.in. do:
 • osiągnięcia celu operacji i jego zachowania,
 • umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą,
 • przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą,
 • informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,
 • przestrzegania ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie:
  • przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,
  • rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału,

oraz

 • utworzenia nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymania przez 2 lata.
slide67

GDZIE SZUKAĆ DODATKOWYCH INFORMACJI?

- w oddziałach regionalnych ARiMR

- pod bezpłatnym numerem infolinii – 0 800 38 00 84

- na stronach internetowych Agencji (www.arimr.gov.pl) oraz MRiRW (www.minrol.gov.pl).

slide69

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są jednymi z instrumentów finansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Oba rodzaje funduszy są odpowiedzią na problemy, jakie napotykają niektóre MSP (najczęściej mikroprzedsiębiorstwa) w dostępie do finansowania.

slide71

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest istniejącą od 2004 roku spółką non-profit, której celem jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek, zarówno podmiotom już działającym, jak i dopiero zaczynającym działalność.

slide72

W OFERCIE PFP:

 • pożyczki rozwojowa i partnerska, przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą;
 • pożyczka ekspresowa na pokrycie nagłej pilnej potrzeby, dostępna dla stałych klientów Funduszu;
 • pożyczka innowacyjna na zakup nowych technologii i nowych środków trwałych;
 • pożyczka europejska na prefinansowanie dotacji bezzwrotnej lub sfinansowanie wkładu własnego do dotacji bezzwrotnej dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • pożyczka na start, przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
slide73

O pożyczkę może ubiegać się mały przedsiębiorca, działający co najmniej trzy miesiące prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa, na którym działa dany oddział Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

slide74

Oprocentowanie pożyczki ustalane jest indywidualnie. Według stopy referencyjnej ogłoszonej przez Komisję Europejska na dzień podpisania umowy, plus maksymalnie trzy punkty procentowe marży w skali roku. Dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5% kwoty przyznanej pożyczki.

slide75

Warunki pożyczek:

 • oprocentowanie od 7,90% do 11,90% (uzależnione od przeznaczenia pożyczki)
 • kwota do 120 000 zł. (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 65 000 zł.)
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • możliwość poręczenia przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. Z o.o.
 • prowizja od 2 do 3,5 %
 • brak opłat wstępnych
slide76

W biurze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego otrzymamy wniosek pożyczkowy, który zobowiązani będziemy wypełnić i wraz z załącznikami, przedłożyć w tej samej siedzibie. Załączniki to między innymi kopia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za okres ostatniego roku. Jeśli nasza działalność trwa krócej, to za cały okres od początku jej otwarcia. Dodatkowo przedłożyć musimy zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o braku zaległości w opłatach składek, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku, dokumenty rejestracyjne firmy, kserokopię dowodu osobistego oraz inne dokumenty, których może wymagać od nas Fundusz Pożyczkowy, a o których poinformowani zostaniemy zapewne w trakcie.

slide77

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

 • niższe atrakcyjne oprocentowanie niż w przypadku kredytów komercyjnych
 • brak konieczności ubezpieczania pożyczki oraz brak innych dodatkowych, ukrytych opłat występujących przy korzystaniu z kredytów dla firmułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki
slide79

Pożyczkę udziela się w większości przypadków po zapoznaniu się z wymogami Funduszu Pożyczkowego na podstawie analizy

 • wniosku pożyczkowego
 • biznesplanu przedsięwzięcia
 • wraz z pozostałymi załącznikami, oświadczeniami określonymi przez wybrany Fundusz Pożyczkowy w regulaminie
slide80

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć oraz dodatkowe informacje uzyskać w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu lub w siedzibie Fundacji.

Szczegółowe informacje, a także wnioski do pobrania znajdują się na stronie http://www.pfp.gda.pl/

slide81

Istnieją również gotowe propozycje tzw. PRODUKTÓW POŻYCZKOWYCH:

 • Pożyczka Obrotowa
 • Inwestycyjna
 • Partnerska
 • Ekspresowa
 • Innowacyjna
 • Europejska
 • „Na Start”
 • Pożyczka konsorcjalna „POMORSKI MIKROBIZNES”
slide82

Pożyczka OBROTOWA:

Przeznaczenie: Na cel obrotowy związany z działalnością gospodarczą

Kwota maksymalna (zł.): 120 000

% nominalne: 11,9

Prowizja: 3,5

Maksymalny okres spłaty (miesiące): 36

Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie i/lub zabezpieczenie materialne

slide83

Pożyczka Inwestycyjna :

Przeznaczenie: Na cel związany z inwestycją prowadzonej działalności gospodarczej

Kwota maksymalna (zł.): 120 000

% nominalne: 9,9

Prowizja: 3

Maksymalny okres spłaty (miesiące): 60

Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie i/lub zabezpieczenie materialne

slide84

Pożyczka Partnerska :

 • Przeznaczenie: Na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą
 • Kwota maksymalna (zł.): 15 000/20000

% nominalne: 14,9

Prowizja: 5/4

Maksymalny okres spłaty (miesiące): 12

Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Weksel własny

slide85

Pożyczka Europejska:

Przeznaczenie: Na prefinansowanie dotacji bezzwrotnej dla mikro i małych przedsiębiorstw

Kwota maksymalna (zł.): 120 000

% nominalne: 7,9

Prowizja: 2,5

Maksymalny okres spłaty (miesiące): 60

Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Cesja dotacji i/lub poręczenie PRFPK i/lub inne zabezpieczenia

slide86

Pożyczka „ Na Start” :

Przeznaczenie: Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym szczególnie na sfinansowanie startu biznesowego osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół wyższych i innych.

 • Kwota maksymalna (zł.): 50 000/65000

% nominalne: 8,59

Prowizja: 2,5

Maksymalny okres spłaty (miesiące): 60

Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie PRFPK i/lub inne zabezpieczenie materialne

slide87

Pożyczka konsorcjalna

„POMORSKI MIKROBIZNES”

Przeznaczenie: Na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą

Kwota maksymalna (zł.): 480 000

% nominalne: 8,9

Prowizja: do 5

Maksymalny okres spłaty (miesiące): 36

Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie i/ lub zabezpieczenie materialne

slide88

Program  Pierwszy Biznes:

Pożyczki z Programu przeznaczone są dla osób bezrobotnych do 25 roku życia i bezrobotnych absolwentów do 27 roku życia. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programie jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

slide89

O pożyczkę ubiegać się możeosoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba bezrobotna legitymująca się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

slide90

Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne fundusze pożyczkowe pobierają jednorazową prowizję od kwoty udzielonej pożyczki w wysokości 1 proc.

slide91

Umorzenia pożyczki

 • Pożyczkobiorca – przedsiębiorca – który zatrudni w swojej firmie osobę bezrobotną na pełny etat na okres nie krótszy niż 12 miesięcy może uzyskać umorzenie 30% kwoty wykorzystanej pożyczki, a w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej osób bezrobotnych – umorzenie 35% wykorzystanej pożyczki.
slide92

Osoba uprawniona, ubiegająca się o pożyczkę, musi przygotować następujący zestaw dokumentów:

 • opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę czyli biznesplan;
 • informację o miejscu prowadzenia działalności;
 • zaświadczenie o statusie bezrobotnego;
 • odpisy dyplomu (dotyczy osób do 27 roku życia) lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z datą ukończenia  edukacji;
 • informację o stosunku do służby wojskowej;
 • informację o stanie cywilnym osoby uprawnionej;
 • propozycje zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.
slide93

Więcej informacji na temat programu Pierwszy Biznes na stronie:

http://www.bgk.com.pl/program-pierwszy-biznes

slide95

Zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

slide96

Na jakie cele można otrzymać ten fundusz?

 • rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności,
 • finansowanie inwestycji,
 • finansowanie działalności gospodarczej,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy, itp.
slide97

Poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:

 • udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • poręczania są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania,
 • poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale,
 • poręczenia są udzielane w wysokości nie przekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą;
 • poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
slide98

Więcej informacji, oraz wzory wniosków można uzyskać w:

 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. – Fundusz Poręczeń Wzajemnych82-440 Dzierzgoń, Plac Wolności 7 tel. (055) 276-25-79,, fax. (055) 276-25-70 rti@softel.com.plwww.rti.elblag.com.pl
 • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.80-828 Gdańsk, Długi Targ 1/7 tel. (058) 320-34-05 (-06),, fax. (058) 320-36-37 prfpk@prfpk.com.plwww.prfpk.com.pl
 • Fundusz Poręczeń przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych I Przedsiębiorczości76-200 Słupsk, Tuwima 22 A tel. (059) 841-30-32 w.104, fax. (059) 841-30-38 biuro@inkubator.slupsk.plwww.inkubator.slupsk.pl
 • Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.83-400 Kościerzyna, 3 Maja 9c tel. (069) 346-28-35
slide100

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Gryf”

KONTAKT:

Słupsk 76-200 ul. Jana Pawła II 1

www.pfp.com.pl

pfp@pfp.com.pl

Telefon : 059-846-84-47 Faks : 059-846-84-47

slide101

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "GRYF",jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców w szczególności z zachodniej części województwa pomorskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek

slide102

Kto może otrzymać pożyczkę?

 • zatrudniający do 50 pracowników
 • mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa pomorskiego
 • działający co najmniej 3 miesiące
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna
slide103

Jaką pożyczkę można otrzymać?

 • cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie
slide104

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę?

 • Wniosek można złożyć oraz dodatkowe informacje uzyskać w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu lub w siedzibie Fundacji
slide105

„Fundusz Poręczeń Kredytowych POFLUND S.A.”

- udziela poręczeń dotychczasowym oraz nowym Klientom banków współpracujących, którzy ubiegają się o przyznanie kredytu i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

slide106

KTO MOŻE OTRZYMAĆ PORĘCZENIE?

 • Jeśli są Państwo mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, czyli jeśli firma zatrudnia mniej niż 250 pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro (równowartość w złotych) a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 (równowartość w złotych) milionów euro, to można ubiegać się o poręczenie. Ponadto:
 • Państwa działalność musi podlegać polskim przepisom prawa (jesteś rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego).
 • Powinni Państwo działać na rynku przynajmniej trzy miesiące, z preferencją dla firm działających powyżej jednego roku.
 • Konieczne jest także posiadanie dobrej znajomości biznesu i potrzeb rynku a strategia działania powinna być ukierunkowana na rozwój.
 • Prosimy pamiętać, że zasadniczym warunkiem uzyskania poręczenia jest posiadanie przez firmę zdolności kredytowej oraz uregulowane rozliczenia z Urzędami Skarbowym i ZUS..
 • Z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego, przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska oraz firmy prowadzące działalność jako instytucje finansowe, w tym prowadzące obrót wierzytelnościami, obrót walutami, czy inwestycje w papiery wartościowe.
slide107

OPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZENIA:

 • Opłaty dla poręczeń standardowych:jednorazowa: od 0,9% do 2,0% kwoty poręczenia (min. 350 PLN) kwartalna: od 0,4% do 1,5% kwoty poręczenia
 • Opłata dla poręczeń pomostowych: 0,17% poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 150 PLN/ m-c)
 • Opłaty od promesy poręczenia: 50% stawki jednorazowej (min. 300,00 PLN) zaliczana na poczet opłaty wstępnej, jeżeli poręczenie zostanie udzielone
slide108

JAK UZYSKAĆ PORĘCZENIE?

Aby skorzystać z poręczenia  POLFUND należy zwrócić się z wnioskiem do Banku / Placówki współpracującej z POLFUND oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, o które poprosi pracownik Banku do analizy kredytowej i poręczenia. Mogą Państwo od razu zaznaczyć, że chcą skorzystać z poręczenia POLFUND lub poczekać na analizę Państwa wniosku kredytowego. Pracownik Oddziału może sam zaproponować Państwu skorzystanie z poręczenia, jeżeli stwierdzi, że Państwa Firma spełnia kryteria niezbędne do uzyskania poręczenia.

KONTAKT:

 • Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.ul. Monte Cassino 3270-466 Szczecin  tel: 91 424 31 30; 91 424 31 31fax: 91 424 31 40

WWW: www.polfund.com.plE-mail: polfund@polfund.com.pl

slide109

„Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o”

oferuje poręczenia firmom, które ubiegają się o pożyczkę w ramach Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS prowadzonego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jej spłaty.

slide110

Kto może skorzystać z poręczenia?

 • mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników
 • przedsiębiorstwa działające na rynku przynajmniej 3 miesiące
 • przedsiębiorstwa posiadające dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku ze strategią działania ukierunkowaną na rozwój
 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność pożyczkową
 • z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska
slide111

Jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS lub Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. Dodatkowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej www.zrfpk.pl.

slide112

Dziękuję za uwagę

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

tel. 058 326 81 52; 058 326 81 48, 058 326 81 47

e-mail: punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl

pomorskiewunii@woj-pomorskie.pl;

rpo2007-2013@woj-pomorskie.pl

Internet: www.pomorskiewunii.pl

112