Het doel van het literatuuroverzicht - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het doel van het literatuuroverzicht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het doel van het literatuuroverzicht

play fullscreen
1 / 27
Het doel van het literatuuroverzicht
172 Views
Download Presentation
soo
Download Presentation

Het doel van het literatuuroverzicht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 3Een kritisch literatuuroverzicht schrijvenMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 2. Het doel van het literatuuroverzicht • Een ‘voorlopige’ zoektocht naar relevante informatie • Het organiseren van waardevolle inzichten en uitkomsten • Ander relevant onderzoek in uitvoering ontdekken • Nieuwe onderzoeksinzichten krijgen • Een kritische blik ontwikkelen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 3. Het proces van literatuurstudie Bron: Saunders et al. (2011) Figuur 3.1 Het proces van literatuurstudie

 4. Het kritische literatuuroverzicht (1) Gebruikte methoden: Deductief: Het ontwikkelen van een conceptueel raamwerk, dat je vervolgens toetst met je gegevens Inductief: Het analyseren van de gegevens om theorieën te ontwikkelen die je vervolgens toetst op basis van de literatuur Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 5. Het kritische literatuuroverzicht (2) Hoofddoelen • Het uitwerken van de onderzoeksvragen en -doelstellingen • Aanbevelingen vinden voor verder onderzoek • Voorkomen dat je werk doet dat al eerder is gedaan • Inzicht krijgen in methoden en strategieën die geschikt zijn voor je onderzoeksdoelstellingen Gebaseerd op Gall et al. (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 6. Een kritische blik ontwikkelen (1) Effectieve leesvaardigheden • Globaal doornemen • Opmerkingen maken • Samenvatten • Vergelijken en tegen elkaar afzetten Harvard College Library (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 7. Een kritische blik ontwikkelen (2) De belangrijkste vaardigheden zijn: • Het vermogen om datgene wat je leest te evalueren • Het vermogen om datgene wat je leest te relateren aan andere informatie Wallace en Wray (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 8. Een kritische blik ontwikkelen (3) Stel jezelf de volgende vragen: Waarom lees ik dit? Wat probeert de schrijver hiermee te zeggen? Hoe overtuigend is dit? Wat kan ik hiermee? Overgenomen uit Wallace en Wray (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 9. Inhoud van het literatuuroverzicht Je moet: • De belangrijkste theorieën vermelden • Je kennis van het onderzoeksgebied aantonen • Duidelijke verwijzingen gebruiken, zodat de lezer de oorspronkelijke passages snel kan vinden • Het onderzoek van anderen noemen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 10. Is het literatuuroverzicht kritisch? Checklists in kaders 3.2 en 3.3 Neem de checklists door om je eigen literatuuroverzicht te evalueren Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 11. Structuur van het literatuuroverzicht Drie vaak gebruikte structuren • Een enkel hoofdstuk • Een reeks van hoofdstukken • Geïntegreerd in het hele projectverslag Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 12. Belangrijk voor een kritisch literatuuroverzicht • Aantonen dat je de literatuur gelezen, begrepen en geëvalueerd hebt • De verschillende ideeën aan elkaar relateren, om een samenhangend verhaal te produceren • Je onderzoeksdoelstellingen en het empirische materiaal aan elkaar relateren Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 13. Categorieën van literatuurbronnen • Primair (gepubliceerd en niet-gepubliceerd) • Secundair • Tertiair Beschreven in schema’s 3.1 en 3.2 inSaunders et al. (2011)\ Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 14. Beschikbare literatuurbronnen Saunders et al. (2011) Figuur3.2 Beschikbare literatuurbronnen

 15. De literatuurstudie plannen (1) Schrijf op: • De parameters van je zoektocht • Trefwoorden en zoektermen • Te gebruiken databases en zoekmachines • Keuzecriteria voor relevante en bruikbare onderzoeken En: Bespreek deze met je begeleider (indien mogelijk) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 16. De literatuurstudie plannen (2) • Definieerde onderzoeksparameters • Genereer trefwoorden • Bespreek het onderzoek • Brainstormen • Genereer relevantiebomen (gebruik software) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 17. Zoeken in de literatuur (1) Mogelijke benaderingen: • Zoeken met behulp van tertiaire bronnen • Relevante literatuur verzamelen • Secundaire literatuur doorkijken en doornemen • Zoeken op internet Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 18. Zoeken in de literatuur (2) Zoeken met tertiaire literatuur • Controleer of de trefwoorden overeenkomen met de indextaal • Gebruik de juiste gedrukte en databasebronnen • Noteer de exacte details, zoals gebruikte zoekstrings • Noteer de volledige referentie van elk gevonden artikel Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 19. Zoeken in de literatuur (3) • Gedruktebronnen • Databases: Boole-logica en vrije tekstzoekopdrachten (schema 3.3) • Doornemen en doorbladeren • Zoeken op internet (schema’s 3.4 en 3.5) Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 20. Zoeken in de literatuur (4) Zoeken op internet Saunders et al. (2011) Figuur3.3 Zoeken op internet

 21. Zoeken in de literatuur (5) Zoeken op internet Saunders et al. (2003) Figuur 3.3 Zoeken op internet (vervolg)

 22. De literatuur beoordelen • De reikwijdte bepalen • Relevantie en waarde beoordelen • Toereikendheid beoordelen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 23. Literatuur vastleggen (1) Maak notities voor elk artikel • Bibliografische details • Een korte samenvatting • Aanvullende informatie Sharp et al.(2002) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 24. Literatuur vastleggen (2) • Bibliografische details (schema 3.6) • Korte samenvatting • Aanvullende informatie (schema 3.7) Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 25. Plagiaat Vier bekende vormen • Materiaal stelen • Materiaal van een andere schrijver inleveren • Informatie overnemen zonder aanhalingstekens • Informatie parafraseren zonder bronvermelding Uit Park (2003), geciteerd in Easterby-Smith et al.(2008) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 26. Samenvatting: hoofdstuk 3 Het kritische literatuuroverzicht: • Geeft het onderzoek een bepaalde context • Leidt de lezer naar andere secties in het rapport • Begint op algemeen niveau en spitst zich toe op specifieke onderwerpen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

 27. Samenvatting: hoofdstuk 3 Literatuuronderzoek vereist: • Drie categorieën van bronnen • Duidelijke onderzoeksvragen en -doelstellingen • Gedefinieerde parameters • Gebruik van diverse methoden (brainstormen en relevantiebomen) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens