het bouwproces
Download
Skip this Video
Download Presentation
HET BOUWPROCES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

HET BOUWPROCES - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

HET BOUWPROCES. door Niek Schraa. initiatief. Opdrachtgever (principaal) locatie Nieuwbouw Verbouw Renovatie Architekt (bouwheer) Advisering Ontwerpen Begeleiding Vertegenwoordiging opdrachtgever. Het bouwproces is in de regel als volgt opgebouwd:. het programma van eisen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HET BOUWPROCES' - kioshi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het bouwproces

HET BOUWPROCES

door Niek Schraa

initiatief
initiatief
 • Opdrachtgever (principaal)
  • locatie
   • Nieuwbouw
   • Verbouw
   • Renovatie
 • Architekt (bouwheer)
  • Advisering
  • Ontwerpen
  • Begeleiding
  • Vertegenwoordiging opdrachtgever
het bouwproces is in de regel als volgt opgebouwd
Het bouwproces is in de regel als volgt opgebouwd:
 • het programma van eisen
 • het vooronderzoek
 • het voorlopig ontwerp
 • het definitief ontwerp
 • toestemming tot bouwen
 • de bouwvoorbereiding
 • de aanbesteding
 • de uitvoering
 • de oplevering
het programma van eisen
Het programma van eisen
 • Het programma van eisen bevat:
  • uw ideeën en wensen ten aanzien van het bouwwerk dat u wilt realiseren.
  • het gaat hier dus om zaken als locatie, ligging, vorm, indeling, logistiek
  • budget
  • Tijdschema
  • maar ook eisen van derden zoals:
   • vergunningen
   • brandweervoorschriften
  • een goed uitgewerkt programma van eisen voorkomt verrassingen en teleurstellingen tijdens het proces !!!
het vooronderzoek
Het vooronderzoek
 • Bestemmingsplan bestuderen
 • Welstandsnota bestuderen
 • Inventariseren bestaand (indien van toepassing)
  • Constructief onderzoek
  • Inmeten en digitaliseren bestaand
het voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp
 • Nadat er duidelijkheid bestaat over het programma van eisen geeft u de architekt opdracht tot het maken van een voorlopig ontwerp.
 • Het voorlopig ontwerp is de basis voor alle volgende fasen in het bouwproces.
  • Het geeft een duidelijk beeld van uw toekomstige woning, winkel of kantoor.
  • Wanneer het voorlopig ontwerp u aanspreekt, bespreekt de architekt dit met de gemeentelijke welstandscommissie.
  • Ook wordt een eerste globale kostenraming gemaakt.
  • Zo weet u niet alleen hoe uw gebouw eruit gaat zien, maar krijgt u in een vroeg stadium een raming van de verschillende kosten.
het definitief ontwerp fase 1 bouwaanvraag
Het definitief ontwerp (fase 1 bouwaanvraag)
 • Op basis van uw commentaar en aanvullende wensen en de eerste reacties van de welstandscommissie werkt de architekt het voorlopig ontwerp uit tot het definitief ontwerp.
 • De belangrijkste estetische bouwkundige details worden hierin meegenomen.
 • Gaat u akkoord met het definitief ontwerp en de financiële uitwerking, dan geeft u het startschot voor de feitelijke bouw van uw object.
technische uitwerking fase 2 bouwaanvraag
Technische uitwerking (fase 2 bouwaanvraag)
 • Er worden principeoverzichten gemaakt van:
  • Het funderingsplan (palen- en balkenplan)
  • Rioleringsschema (gemengd of gescheiden stelsel)
  • Beganegrond- en overige vloeren
  • Platdak- en kapconstructies
  • Ventilatie- en daglichtvoorzieningen
 • Voor zaken als constructie, energie en installaties laat de architekt zich (eventueel) adviseren door specifieke deskundigen.
toestemming tot bouwen
Toestemming tot bouwen
 • De architekt dient een bouwaanvraag in bij de gemeente (eventueel gefaseerd)
 • de afdeling Bouw- en Woningtoezicht beoordeeld op zaken als bruikbaarheid, veiligheid en gezondheid conform het bouwbesluit.
 • Wanneer er geen bezwaar is vanuit de gemeente is de aanvraag ontvankelijk en wordt de bouwaanvraag ter inzage gelegd.
 • Worden er geen bezwaarschriften ingediend, of worden deze door de gemeente afgewezen, dan krijgt u toestemming te gaan bouwen.
de bouwvoorbereiding
De bouwvoorbereiding
 • Tijdens de toestemmingsfase is de architekt al bezig met het besteksmatig uitwerken van:
  • de bestektekeningen
   • DO tekeningen aangevuld met nadere info
   • Uitvoeringstekeningen
   • Principedetails
  • het bestek
   • Projectinfo
   • Algemene voorwaarden
   • Werkbeschrijving
 • Het bestek met bijbehorende tekeningen vormt het draaiboek voor de realisatie van het bouwproject
 • Op basis van het bestek kunt u één of meerdere aannemers selecteren.
de aanbesteding
De aanbesteding
 • Op basis van het bestek kunt u één of meerdere aannemers selecteren.
 • Het bestek zorgt voor een eenduidige informatieverstrekking richting de geselecteerde aannemers .
 • In overleg met u wordt vervolgens gekozen voor het bouwbedrijf met de laagste prijs, mits deze prijs past binnen uw budget.
 • Deze procedure wordt de aanbesteding genoemd.
 • Het contract van aanneming wordt opgemaakt
de uitvoering
De uitvoering
 • De architekt heeft zijn ontwerpende taak vervuld en gaat nu voor u toezicht houden over de uitvoering.
 • De architekt adviseren u bij onverwachte omstandigheden, bewaken van de financiën en het tijdschema
 • De architekt ziet toe op de coördinatie tussen de uitvoerende partijen.
de oplevering
De oplevering
 • Als het werk is gedaan, wordt het gebouw aan u overgedragen.
 • Bij de oplevering wordt nauwkeurig gecontroleerd of alles is uitgevoerd volgens de vereiste kwaliteitsnormen.
 • Samen met de architekt inspecteert u uw eigen gebouw.
 • de architekt wijst waar nodig hij op uitvoeringsfouten en zichtbare gebreken die het bouwbedrijf moet herstellen.
 • Vervolgens is een onderhoudstermijn van kracht, waarin deze onvolkomenheden worden verholpen. Na een periode van een half jaar wordt uw woning of zaak definitief opgeleverd.
ad