milt suomen talouden tulevaisuus n ytt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Updated on

Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?. Petri Mäki-Fränti Ekonomisti. Kansainvälinen talouskehitys epäyhtenäistä. Suomen talous polkee paikallaan . Vienti viime vuoden alun tasolla. Suomen vienti kasvaa vientimarkkinoita hitaammin. Vaihtotase seuraa edelleen valuuttakurssin kehitystä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? Petri Mäki-Fränti Ekonomisti

  2. Kansainvälinen talouskehitys epäyhtenäistä Petri Mäki-Fränti

  3. Suomen talous polkee paikallaan Petri Mäki-Fränti

  4. Vienti viime vuoden alun tasolla Petri Mäki-Fränti

  5. Suomen vienti kasvaa vientimarkkinoita hitaammin Petri Mäki-Fränti

  6. Vaihtotase seuraa edelleen valuuttakurssin kehitystä Petri Mäki-Fränti

  7. Euron heikkeneminen on tukenut vientiä Petri Mäki-Fränti

  8. - mutta palkkataso nousi taantuman aikana kilpailijamaita nopeammin Petri Mäki-Fränti

  9. Suomen viennin rakenne suosiollinen aina finanssikriisiin asti Petri Mäki-Fränti

  10. Kotimarkkinoidenkin kysyntä vaimentunut Petri Mäki-Fränti

  11. Kotitaloudet ovat kuluttaneet velaksi Petri Mäki-Fränti

  12. Luottamusilmapiiri heikentynyt kesän aikana Petri Mäki-Fränti

  13. Työttömyyden lasku pysähtynyt Petri Mäki-Fränti

  14. Työpaikkoja siirtynyt teollisuudesta palveluihin Petri Mäki-Fränti

  15. Vaihtotaseen ylijäämä sulanut Petri Mäki-Fränti

  16. Vaihtosuhde on heikentynyt jatkuvasti Petri Mäki-Fränti

  17. Inflaatio edelleen nopeaa Petri Mäki-Fränti

  18. Talouskasvu syntyy työn tuottavuudesta • Bruttokansantuote = työn määrä x työn tuottavuus • Työpanos henkeä kohti ja väestönkasvu määrittävät työn määrän kehitykselle luontaiset rajat • Työn tuottavuus voi kasvaa rajatta • Pitkällä aikavälillä bruttokansantuotteen kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta • Työn tuottavuuden kasvun lähteet • Työpanoksen laatu • Investoinnit tuotannolliseen pääomaan • Teknologian kehitys Petri Mäki-Fränti

  19. Työn tuottavuudella on keskeinen merkitys kasvun kannalta Petri Mäki-Fränti

  20. Työvoimapanoksen kasvu ei enää tue talouskasvua Petri Mäki-Fränti

  21. Teollisuuden osuus talouden tuotannosta supistunut Petri Mäki-Fränti

  22. Väestön ikääntyminen ja palvelualojen kasvu hidastavat pitkän aikavälin kasvua Petri Mäki-Fränti

  23. BKT:n vaihtoehtoisia kehityskulkuja Petri Mäki-Fränti

  24. Julkisen talouden kestävyys • Julkinen talous on kestävä, jos vallitseva finanssipolitiikka, eli menoja koskeva lainsäädäntö ja veroasteet riittävät vakiinnuttamaan velka-asteen. • Suomen kestävyysongelmien taustalla on velka-asteen nousu ja väestön ikääntyminen. • Velka-asteen noustessa joudutaan tulevista tulovirroista kasvava osa sitomaan korkojen maksuun. Se vaikeuttaa palveluvelvoitteista suoriutumista. • Ikääntyminen puolestaan lisää palvelutarvetta ja muita menopaineita. Se vähentää myös työpanosta ja sitoo voimavaroja keskimääräistä hitaamman tuottavuuden aloille. Seurauksena on pitkän aikavälin kasvun hidastuminen. Petri Mäki-Fränti

  25. Valtion tulojen ja menojen välillä kuilu Petri Mäki-Fränti

  26. Eläkemenot kasvavat jo nyt Petri Mäki-Fränti

  27. Terveyden ja pitkäaikaishoidon menot kasvavat 2020-luvun lopulla Petri Mäki-Fränti