sosiaali ja terveyspalvelut kainuun hallintokokeilussa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA. Itä-Suomen huippukokous, Savonlinna 30.-31.8.2011. Alpo Jokelainen, maakuntajohtaja. Kainuun väestö v. 2010 yhteensä 82 073:. Hyrynsalmi 2736 Kajaani 38 157 Kuhmo 9492 Paltamo 3884

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA' - selena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosiaali ja terveyspalvelut kainuun hallintokokeilussa
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA

Itä-Suomen huippukokous,

Savonlinna 30.-31.8.2011

Alpo Jokelainen, maakuntajohtaja

Alpo Jokelainen

slide2

Kainuun väestö v. 2010

yhteensä 82 073:

Hyrynsalmi 2736

Kajaani 38 157

Kuhmo 9492

Paltamo 3884

Puolanka 3063

Ristijärvi 1513

Sotkamo 10702

Suomussalmi 9156

Vaala 3370

Tampere

Hämeenlinna

Turku

Helsinki

slide4

Työttömyyden kehitys Kainuussa

(Rakennetyöttömyys n. 3000, eli n. 60 % !)

Alpo Jokelainen

ELY-keskuksen työllisyyskatsaus

slide5

Työttömyyden kehitys Kainuussa

Alpo Jokelainen

ELY-keskuksen työllisyyskatsaus

slide6

Työmarkkinoille tuleva/poistuva ikäl.

Vuonna 2015 keskimääräinen eläköityvä ikäluokka 6913/5=1383 ja keskimääräinen työmarkkinoille tuleva ikäluokka 4164/5=833, Erotus 1373-877=550 /v.!Tilanne jatkuu samankaltaisena 2020 saakka.

(Lähde: Tilastokeskus, Statfin/Altika,Väestöennuste 2009)

Alpo Jokelainen

slide7

Kainuun väestö ikäryhmittäin

1990

2010

2030

Alpo Jokelainen

slide8

Hallintokokeilun tarkoitus

” Kunnallisia peruspalveluja koskevan päätöksenteon ja rahoituksen kokoamisen tarkoituksena on turvata palveluiden laatu ja saatavuus Kainuussa, vaikka väestönkehitys toteutuisikin ennusteiden mukaisena”.

Alpo Jokelainen

slide9

KAINUUN MAAKUNTA –KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO

Suluissa on vuoden 2010 ka. henkilötyövuodet. Liikelaitokset mukaan lukien yht. 3885 htv

MAAKUNTAVALTUUSTO

TARKASTUSLTK

MAAKUNTAHALLITUS

Maakuntajohtaja (2)

JOHTORYHMÄ

SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMINEN

(TULOSALUE) (24)

Kainuun

Työterveys

-liikelai-

toksen

johtokunta

Yksilö-

huolto-

jaosto

SOTELTK

KOULUTUSLTK

Kainuun

ammatti-

opiston

johtokunta

SOTE-

TOIMIALA

(2964)

KOULUTUS-

TOIMIALA

(661)

YHTEISET PALVELUT (tulosalue) (234)

Alpo Jokelainen

slide11

Soten toiminta-ajatus

 • Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten kanssa heidän itsenäistä selviytymistään, omatoimisuuttaan, terveyttään, sosiaalista turvallisuuttaan ja toimeentuloaan
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Johtaminen keskitetään ja palvelut tuotetaan hajautetusti.

Alpo Jokelainen

slide12

Soten organisaatio

 • Periaatteet:
 • Asiakasnäkökulma
 • Valinnanvapaus
 • Palvelujen kolmijako
 • Ennaltaehkäisevä työ
 • Palvelujen turvaaminen tasapuolisesti
   • tietoteknologia
   • tietojärjestelmät
 • Kustannustehokkuus

Alpo Jokelainen

slide13

Sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut

Valtakunnan taso

Erityisvastuualue

Maa-

kunnalliset

Palvelut

erityisosaamista

sisältävät palvelut

Kainuun maakunta

Kajaanin seutu

Ylä-Kainuu

Kuhmo-Sotkamo

Seudulliset

palvelut

harvemmin tarvittavat

lähipalvelut

Lähipalvelut

usein tarvittavat palvelut

Lähipalvelut

usein tarvittavat palvelut

Peruskunta

Alpo Jokelainen

slide14

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ORGANISAATIO

päätoiminen

oman työn ohella

erikoisalasta vast. ylilääk.

tms

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA

SOSIAALI- JA

TERVEYSJOHTAJA

Johtokunta

Johtokunta

Ympäristö-

terveydenhuolto

Sotejohdon tuki

Sh-palvelut

Terveyden- ja

sairaudenhoitopalvelut

Perhepalvelut

Perhepalvelut

Vanhuspalvelut

Kainuun

Työterveys

(liikelaitos)

Terveysvalvonta

Eläinlääkintä-

huolto

Ymp.th:n

laboratorio

Soten

hallinto

Soten tutki-

mus,

kehit-

täminen ja

suunnittelu

Laboratorio ja

patologia

Radiologia

Lääkehuolto

Välinehuolto

Ensihoito,

anestesia ja

tehohoito

Aikuisten mielenterveys-

palvelut

ja riippuvuuksienhoito

Vastaanotto- ja

terveyskeskussairaala-

toiminta

Suun terveydenhoito

Operatiivinen hoito

Konservatiivinen hoito

Päivystyspalvelut

Lapsiperh.

sos.palvelut -vastuualue

Lapsiperh.

th-palvelut-vastuualue

Aik. sos.palvelut

–vastuualue

Vammaispalvelut

–vastuualue

Vanhuspalvelu-

seutu I

(Kajaanin seutu)

Vanhuspalvelu-

seutu II

(Sotkamo, Kuhmo)

Vanhuspalvelu-

seutu III

(Ylä-Kainuu)

Yhteiset palvelut

Tulosaluetaso: alalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta.

Alpo Jokelainen

slide15

Sosiaali- ja terveysltk:n tehtävät, sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö, §6:

 • Lautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon
 • lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä
 • toimielimenä
 • Lautakunnan tehtävänä on
 • - huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation
 • kehittämisestä
 • - asettaa tavoitteita
 • - seuraa ja arvioi toiminnan tuloksia
 • - ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja
 • toteutusta

Alpo Jokelainen

slide16

Lautakunnan tulee arvioida järjestämiensä palveluiden tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella lautakunnan tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisilta hankittavina palveluina. Lautakunta toimii palveluiden määrittäjänä ja tilaajana.

Lautakunnan tulee käsitellä alaistaan toimintaa ja

taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset

ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.

Alpo Jokelainen

slide17

Toiminnallisia muutoksiaKainuun maakunta –kuntayhtymässäv. 2005 – 2010

Alpo Jokelainen

slide18

Sosiaali- ja terveystoimen keskeiset toiminnallisten muutosten tulokset vuosina 2005-2010

 • Kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi on toimintaa muutettu avopainotteisemmaksi.
 • Vanhuspalveluissa ympärivuorokautisia hoitopaikkoja oli yli 75 v. täyttäneille käytössä:
   • v. 2004 koko Kainuussa 12,4 % ja vuonna 2008 10,5%. Tavoite vuodelle 2010 oli 10% ja vuodelle 2012 9%. Näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään.
 • STM on asettanut tavoitteet vanhuksille järjestettävistä palveluista. Näiden osalta voidaan todeta, että Kainuussa ollaan nyt sillä tasolla, mikä suosituksissa on tavoitteena koko maassa vuonna 2011.

Alpo Jokelainen

slide25

Talous

Alpo Jokelainen

slide26

Talous (2011)

 • Kokonaismenot 345 milj. €
   • Sosiaali- ja terveydenhuolto 256 milj. € (74 %)
   • Koulutus 52 milj. € (15 %)
   • Hallinto, kehitys ja palvelut 27 milj. € ( 8 %)
   • Rahoitus ja investoinnit 10 milj. € ( 3 %)
 • Kokonaistulot 345 milj. €
   • Kuntien maksut 237 milj. € ( 69 %)
   • Maksut ja myyntituotot 89 milj. € ( 26 %)
   • Avustukset ja muut tuotot 15 milj. € ( 4 %)
 • Rahoitusvarojen muutos 4 milj. € ( 1 %)

Alpo Jokelainen

slide27

Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle määräytyy seuraavasti:

Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta.

Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot (19,25%), yhteisöverot ja kiinteistöverot (2009 ka)) yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, harvan asutuksen lisäosan, verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen, siirtymätasaukset ja kompensaatiot.

Koulutuksen valtionosuudet maksetaan koulutuksen järjestäjälle.

Alpo Jokelainen

slide29

Tavoite ja toteutuma

Alpo Jokelainen

slide32

Soten nettomenojen vertailu Kainuun aiempaan kasvuun / koko maan kasvuun / verorahoituksen kasvuun (ilman päivähoitoa)

Alpo Jokelainen

slide33

Soten nettomenojen vertailu tarvekertoimen perusteella valittujen maakuntien soten nettomenoihin

(ilman päivähoitoa)

Ero Kainuun hyväksi

Alpo Jokelainen

slide36

Asiakastyytyväisyys

Alpo Jokelainen

slide37

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Marita Pikkarainen,

kehittämisjohtaja/sosiaali- ja terveystoimi

Alpo Jokelainen

kehittymisen vaiheet evoluutio

2005

2010

Toimenpiteet

Projektipolut

Kehittämisohjelmat

Projekti A

Projekti B

Projekti A

Projekti C

Projekti B

Projekti B

Projekti C

Projekti A

Kehittämisresurssit n. 1% soten kokonaismenoista

Projekti C

Henkilö A

Yhteistyöklusterit

Soten tutkimus,

kehittäminen ja

suunnittelu

-vastuualue

Henkilö B

Henkilö C

Rakenteet

Kehittymisen vaiheet - evoluutio

Alpo Jokelainen

slide40

Tukeva2

2010 - 2012

Tukeva – lasten,

nuorten ja lapsiperheiden

hyvinvoinnin tukeminen

Pohjois-Suomessa

2009 - 2010

Palvelupolku (lapsiperhe-

palvelut)

Laadukas

perhehoito

Kainuussa

2007 - 2009

Vartu – varhain

tukemalla turvallinen

lapsuus –hanke

2007 - 2008

Tervein mielin

Pohjois-Suomessa

-hanke

2009 - 2011

Perhekeskukset

Kainuuseen

2006 - 2008

Maakunnallinen

päihde- ja mielenterveys

-strategiatyö

2009 -

Lastensuojelun

sijaishuolto, tuki-

perhe- ja kriisipalvelut

Kainuussa -hanke

2005 - 2007

Päihdehoitopalvelua

nuorille – Päre

2008 - 2009

Päihde- ja mt -polku

Kainuun päihdetyön

koordinointi –hanke

2006 - 2008

Mini-interventio

-hanke

2006 - 2008

Alpo Jokelainen

slide41

Ulkoinen toimintaympäristö

Oma organisaatio,

asiakaspalveluyksiköt

Kehittäjä-

työntekijät

Hanke A

Asian-

tuntijat

Projektit

Hanke

C

Hanke

B

Innovaatiot, ratkaisut = lisäarvo

Ohjelmajohtaminen

Komponentit

 • Esimerkiksi nykyiset painopisteet
 • Perusterveydenhuolto
 • Sosiaalinen vahvistaminen

Kehittäjä-

asiakkaat

Alpo Jokelainen

slide42

Soten tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu maakunnallisena organisaationa

Sote-

johdon tuki

- tulosalue

Soten tutkimus,

kehittäminen

ja suunnittelu

-vastuualue

Terveyden ja

sairaudenhoidon

palvelut

Perhepalvelut

Sairaanhoidon

palvelut

 • TKS-yhteiset
 • Kehittämisjohtaja
 • Kehittämissihteeri

Tutkimukset

ja hankkeet

 • Asiantuntijapalvelut
 • Sosiaalialan erik.suunn.(osatyöpanos)
 • Sosiaali- ja terveysalan erik.suunn.
 • Terveyden edistämisen suunnittelija
 • Hallintoylilääkäri (osatyöpanos)
 • Hallintoylihoitaja (osatyöpanos)
 • Tieteellisen kirjaston hoitaja
 • Varhaisen tuen koordinaattori
 • Perhehoidon koordinaattori
 • Yleislääketieteen professori
 • Täydennys-
 • Koulutus
 • Koulutus-
 • päällikkö

Vanhuspalvelut

Ympäristö-

terveydenhuolto

Tieteellinen

kirjasto

slide43

Tulevaisuus

Alpo Jokelainen

slide46

Sote –toimialan resurssistrategia

Palvelutarve

+ 50%

Palvelutarve

+ 50%

”Työvoimapula”

”Työttömyys”

Sairastavuuden vähentäminen

Ennakoiva terveystyö

Hoitoprosessien tehostaminen

Teknologian hyödyntäminen

Strategia

+20%/+20%

(+1%/v !)

Strategia

+20%/+20%

(+1%/v !)

Elinkeinopolitiikka

Rakennekehitys

Koulutus

Kainuun

työvoima - 30%

2010

2020

2030

Alpo Jokelainen

slide47

Kainuun malli alkaa toteutua monilta osin

1.5.2011 koko maassa

 • Asiakkaan valinnan vapauden lisääntyminen
 • Yksi rekisterinpitäjä
 • Ensihoito ja sairaankuljetus sairaanhoitopiirien järjestettäväksi
 • Sairaanhoitopiireille velvoite kuntien kanssa tehtävästä terveydenhuollon järjestämis-suunnitelmasta = sote -toimialan talous- ja toimintasuunnitelma
 • Perusterveydenhuollon yksikön perustaminen sairaanhoitopiireihin
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen/terveyserojen kaventaminen
   • Tietopohjan laajentaminen
   • Hyvinvointikertomus

Alpo Jokelainen

slide48

Yhteenveto sosiaali- ja terveyspalveluista

 • Panostusta terveyden edistämiseen
 • Panostusta tutkimukseen ja kehittämiseen = tekemisen vaikuttamisen parantaminen ja varmentaminen

Onnistumisen perusteet

 • Syvä integraatio:
   • Tavanomainen erikoissairaanhoito,
   • perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto
 • Rahoitusmalli
 • Oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistäminen
 • Henkilöstön sitoutuminen
 • Työn tuottavuus / kustannustehokkuus
 • Yksi rekisterin pitäjä / Tietojärjestelmä

Alpo Jokelainen

slide49

Alpo Jokelainen,

maakuntajohtaja

alpo.jokelainen@kainuu.fi

p. 044 3366 700

Alpo Jokelainen