slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski eg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski eg - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski ego. Tworzenie miejsc życia kulturalnego. Celem Projektu jest tworzenie miejsc życia kulturalnego na wsi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski eg' - karl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – KądzielniaLudzie LudziomProjekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego

tworzenie miejsc ycia kulturalnego
Tworzenie miejsc życia kulturalnego
 • Celem Projektu jest tworzenie miejsc życia kulturalnego na wsi
 • Podstawę dla tych działań tworzy gospodarstwo biodynamiczne, w którego centralnym miejscu stoi człowiek
 • Impuls kulturalny, który kierowany jest ożywieniem i ozdrowieniem ziemi, jak również odnową organizmu społecznego

Bild

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

r norodno spo eczna mieszka c w
Różnorodność społeczna mieszkańców
 • 50 rodzin – 3 narodowości – 90 współpracowników, z tego 30 osób niepełnosprawnych
 • Fundacja im. Stanisława Karłowskiego jest organizacją pożytku publicznego oraz prawnym właścicielem budynków, zwierząt jak i inwentarza rzeczowego.
 • Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o. jest spółką powstałą z inicjatywy Fundacji im. Stanisława Karłowskiego , która na podstawie umów i dzierżaw współpracuje z Fundacją.
 • współpraca asocjatywna we wszystkich dziedzinach

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

ukszta towanie krajobrazu
Ukształtowanie krajobrazu

1.900 hektarów gruntów:

 • 1.400 ha upraw polowych i pastwisk koniczynowych
 • 1,5 ha upraw ogrodowych
 • 340 ha łąk torfowych
 • 140ha lasów, zagajników i zadrzewień

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

kompleksowa hodowla zwierz t
Kompleksowa hodowla zwierząt
 • hodowla krów mlecznych: 250 krów mlecznych, 16 byków rozpłodowych, 420 cieląt, 50 byków opasowych
 • produkcja mleka na bazie siana: mleko niekiszonkowe przeznaczone do produkcji wysokowartościowych produktów tj. mleka i sera
 • 97 % własnej paszy: siano, kiszonka z traw i koniczyny, bardzo niski udział w żywieniu paszy treściwej

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

hodowla zwierz t ukierunkowana na d ugowieczno
Hodowla zwierząt ukierunkowana na długowieczność
 • hodowla linii rotacyjnych(wg profesora Bakelsa)
 • zdrowe, długowieczne krowy mleczne z funkcjonalnymi cechami
 • karmienie najlepszą własną, soczystą paszą objętościową
 • krycie naturalne

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

warzywa z charakterem
Warzywa z charakterem
 • ogrodnictwo: 30 rodzajów upraw, 2 tunele foliowe
 • sprzedaż bezpośrednia , zaopatrywanie dużych hurtowni

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

autonom iczna organizacja gospodarstwa
Autonomiczna organizacja gospodarstwa
 • obróbka zboża wraz z magazynowaniem
 • park maszynowy, warsztat, stolarnia
 • grupa budowlana, planowanie i nadzór inwestycji budowlanych
 • administracja, księgowość, doradztwo prawne, tłumaczenia

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

odnowa yzno ci ziemi
Odnowa żyzności ziemi
 • projekt naukowy prowadzony we współpracy z FiBL Szwajcaria: minimalna uprawa ziemi

spadek emisji CO2, redukcja strat żywnościowych, ochrona życia ziemi, ochrona przed erozją, mniejsze zużycie energii i maszyn

 • gospodarka kompostowa, uprawy na nawóz zielony, zakrojony na szeroką skalę płodozmian oraz uprawa poplonów ścierniskowych

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

ywotno zasiew w
Żywotność zasiewów
 • zastosowanie nowych odmian biodynamicznych : żyto odmiany Lichtkorn, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy
 • rozmnażanie nasion: jęczmień, orkisz, żyto, pszenica, seradela, groch, wyka, siemię lniane, gryka, łubin
 • Współpraca z hodowcami i organizacjami rozmnażania nasion

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

praca w obszarze socjoterapii
Praca w obszarze socjoterapii
 • 30 osób niepełnosprawnych pracuje pod okiem opiekunów w ogrodzie warzywnym, ziołowym oraz przy zbiorach roślin dzikorosnących

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

kszta cenie zgodne z pedagogik waldorfsk
Kształcenie zgodne z pedagogiką waldorfską
 • dwujęzyczne przedszkole i szkoła (polsko – niemieckie)

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

trwa o ekologiczna
Trwałość ekologiczna
 • rolnictwo biodynamiczne: obieg zamknięty
 • ukształtowanie krajobrazu: zagajniki, aleje, drzewa rosnące samotnie, zarządzanie gospodarką lasami, różnorodność upraw, kwitnąca przyroda, stawy
 • nowoczesny, zgodny z normami chów zwierząt, nowoczesna ekologiczna hodowla bydła

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

trwa o ekologiczna14
Trwałość ekologiczna
 • nowe odmiany zbóż biodynamicznych i warzyw
 • zgodna z normami, niskoemisyjna obora, w celu optymalizacji stosunku atomów węgla do azotu oraz produkcji wysokowartościowego obornika
 • wzrost wydajności gleby: zastosowanie obornika, zakrojony na szeroką skalę płodozmian, uprawy na nawóz zielony, uprawy poplonów, minimalna uprawa ziemi, odnowa infrastruktury wodnej
 • nowoczesny park maszynowy

Przyszłościowo:

 • produkcja odnawialnych źródeł energii

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

trwa o spo eczna
Trwałość społeczna
 • człowiek / praca
  • pełne zaufania stosunki oraz struktury pracownicze
  • horyzontalna struktura zarządzania
  • możliwości rozwoju i dalszego kształcenia
  • fundusz socjalny oraz pożyczki udzielane w trudnych sytuacjach życiowych pracowników
  • miejsce praktyk dla młodzieży we wszystkich obszarach
 • własna szkoła i przedszkole
 • pobyty tygodniowe oraz możliwość zwiedzania dla zainteresowanych szkół, przedszkoli oraz prowadzonych projektów dla młodzieży
 • wyżywienie

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

trwa o spo eczna16
Trwałość społeczna
 • Praca socjoterapeutyczna dla osób niepełnosprawnych

Przyszłościowo:

 • możliwość dokształcania oraz miejsce spotkań dla gospodarstw ekologicznych
 • mieszkania oraz miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

trwa o kulturalna
Trwałość kulturalna
 • krąg przyjaciół (ok. 1.000 osób) i osób wspierających
 • współpraca ze szkołami i instytucjami badawczymi, z Wyższą Szkołą Środowiska w Bydgoszczy oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • obchody świąt gospodarstwa oraz świąt kalendarzowych , oprowadzanie po gospodarstwie
 • duże zainteresowanie z kraju i zagranicy , wzorcowe gospodarstwo Europy Środkowej

Przyszłościowo:

 • budynek „Stodoła kulturalna ” przeznaczony na szkolenia, konferencje , działalność kulturalną , posiadający własne zaplecze kuchenne; będący miejscem spotkań współpracowników, oferujący noclegi dla gości

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

trwa o ekonomiczna
Trwałość ekonomiczna
 • zabezpieczenie przyszłości gospodarstwa i budynków dzięki działalności Fundacji pożytku publicznego
 • zadowolenie współpracowników: zaangażowanie, odpowiedzialność, zadowalające wyniki pracy, mała rotacja pracowników, ilość zwolnień lekarskich poniżej przeciętnej krajowej
 • oszczędności dzięki pracy własnej (np. 20% kosztów budowlanych)

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

trwa o ekonomiczna19
Trwałość ekonomiczna
 • niskie koszty i stabilna wysokowartościowa produkcja dzięki zdrowym zwierzętom, zgodnym z normami oborom, zdrowym polom, nowoczesnym maszynom i kompetentnym współpracownikom
 • wzrost plonów z hektara dzięki ulepszaniu wydajności ziemi
 • ekologiczne rynki zbytu
 • stabilny krąg odbiorców dzięki wysokiej jakości i ilości produktów

Przyszłościowo:

 • uszlachetnianie i przetwórstwo
 • zróżnicowanie palety produktów

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

inicjatywa wiejska juchowo pol ska projekt fundacji im stanis awa kar owskiego
Inicjatywa Wiejska Juchowo - PolskaProjekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie!

Członkowie Inicjatywy Wiejskiej Juchowo