Download
licence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Licence PowerPoint Presentation

Licence

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Licence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Licence Ing. Jiří Šilhán

  2. EULA • GNU GPL • http://www.vosvdf.cz/cmsb/userdata/1382/APV/DRUHY%20SOFTWARE.pdf • Copyleftje způsob, jakým z aplikace vytvořit svobodný software s tím omezením, že bude -li použita jakákoliv odvozenina nebo část tohoto programu do jiného projektu, musí být tento projekt šířen jako svobodný software.

  3. CC – Creativecommons • Licence pro šíření obsahu • http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/typy-cc-licenci/

  4. BSD • Je licence pro svobodný software. • Umožňuje volné šíření licencovaného obsahu, vyžaduje pouze uvedení autora a informace o licenci, spolu s upozorněním na zřeknutí se odpovědnosti za dílo