Download
licence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Licence PowerPoint Presentation

Licence

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Licence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Licence Program kao industrijski proizvod i autorsko delo

 2. Program Kupovinom programa korisnik dobija • Nosač programa (DVD ili CD, nekad flopi, a danas sve češće neposredno sa interneta) • Priručnici, uputstva (nekada papirni a sada takođe sa interneta) • Ugovor ili licenca (ovo ne znači doslovno papir, ali ima pravnu važnost kad se klikne - Accept) • Obuka, podrška i druge pogodnosti

 3. Disclaimer • Uobičajeni dokument koji se nudi svakom korisniku na čitanje pre nego što počne da koristi program je “Odricanje odgovornosti” Proizvođač softvera NE garantuje • da program radi kako treba • da program neće napraviti neku štetu • “Program koristite na sopstvenu odgovornost”

 4. EULA • END-USER LICENSE AGREEMENT je Korisnički ugovor o korišćenju softvera • Tu su definisana prava korisnika programa • Kupovinom programa se ne dobijaju sva prava • muzički CD mogu da puštam na svakom plejeru, ali program smem da koristim samo na svom računaru (ili da ga svaki put deinstaliram) • automobilsku gumu smem da koristim na jednom pa na drugom automobilu. Microsoft EULA ne odobrava takvo korišćenje softvera.

 5. Autorska prava • Pravo proizvođača softvera da umnožava, prodaje ili iznajmljuje (naplaćuje) svoj softver • Ovo se proširilo i na pravo kontrole kako se sme koristiti softver i druga ograničenja u cilju zaštite profita • Kršenje autorskih prava se često naziva – piraterija • Ova prava su regulisana zakonom

 6. Kupovina vs Najam(vlasnički softver) • Kupovinom računara trajno se kupuje i operativni sistem na njemu • Kancelarijski paket programa se može • trajno kupiti • unajmiti na određeno vreme korisnik kupuje dozvolu za korišćenje programa - licencu

 7. Registracija ? • Ona je retko obavezna • Popune se neki lični podaci • Služi da proizvođač sazna ko je kupac njegovog proizvoda • Zauzvrat se nudi podrška, vesti, ispravke, itd • Nema veze sa licencom • Neki put se traži u procesu aktivacije

 8. Zaštite od kopiranja • Hardverske • nalepnica • hardlok (dodatak koji se ubode u utičnicu računara) • Softverske • unos šifre

 9. Vrste softvera • Vlasnički softvera • plaća se za nabavku i korišćenje – licence • Šerver • ne plaća se nabavka, ima probni period, posle se naplaćuje pravo korišćenja, ili ima ograničenu funkcionalnost • Slobodni softver • ne naplaćuje se, slobodno je kopiranje, menjanje

 10. Vlasnički softver • Microsoft Office • Adobe Photoshop • Corel DRAW • AutoDesk AutoCAD

 11. Shareware • Ne košta, ali je vlasništvo proizvođača, ograničen je rok upotrebe ili ubacuje reklame ili stalno traži šifru • WinZip • WinAmp • GetRight

 12. Slobodan softver • GPL licenca (ipak postoji licenca!) • besplatno, slobodan kod, pravo učenja, menjanja i umnožavanja izmenjenog • podrška se ostvaruje kroz zajednicu dobrovoljaca, ali i firmi koje naplaćuju usluge • unapređenja i ispravke • Linux, GNU, Apache, MySQL, OpenOffice

 13. Slobodan softver • Richard Stallman • Pisac GNU softvera • Osnivač Zadužbine slobodnog softvera • “slobodan softver nije pitanje cene već ljudskih sloboda” • 0 sloboda da se program pokrene i koristi kako mi se prohte • 1 sloboda da se program proučava kako radi i menja po mojoj volji • 2 sloboda da se program deli sa prijateljima • 3 sloboda da se deli program koji sam ja izmenio GNU Public License, Creative Commons license, ....