Download
univerzitn licence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerzitní licence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerzitní licence

Univerzitní licence

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Univerzitní licence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Univerzitní licence Radim Pešapesa@ics.muni.cz

 2. Úvod Aktuální informace o celouniverzitních softwarových licencích jsou uživatelům k dispozici na adrese http://www.muni.cz/ics/services/software

 3. Microsoft Select Plus • Slevový program firmy Microsoft pro školství • Možno nakupovat téměř veškerý software firmy Microsoft za ceny pro školství • Nejsou home produkty (hry) • Není plná licence desktopového operačního systému (pouze upgrade) • Rámcová smlouva (Microsoft – MŠMT) • Prováděcí smlouva (MU – T Systems) • Smluva uzavřena na základě veřejné soutěže • Smlouva i dokumentace k soutěži je k dispozici pro potřeby doložení k projektům • Snaha vyhovět OPVK i VaVpI požadavkům, nicméně zodpovědnost zůstává na řešiteli

 4. Microsoft Select Plus 2 • Měsíční cyklus sběru objednávek z celé MU • Uživatelé-> kontaktní osoby na pracovištích -> ÚVT -> Dodavatel • Fakturace • Dodavatel -> ÚVT -> HS • Na vyžádání možná fakturace Dodavatel -> Řešitel projektu, využíváno pro potřeby projektů • Instalační média a aktivační kódy jsou ke stažení v INETu. Dejte vědět, pokud vám tam něco schází!

 5. Microsoft Select Plus 3 • Přibývá produktů, které je potřeba aktivovat. K výběru dva typy aktivačních schémat • Použití MAK klíče – aktivace na serverech Microsoftu • KMS – lokální aktivační server na MU, použití popsáno na http://www.muni.cz/ics/services/select/kms • ÚVT poskytuje licenční poradenství, spolupráce s dodavatelem Select Plus • Často kladené otázky, např. vysvětlení pojmů jako Studentský Select, Home Use Program, WorkatHome jsou na na adrese http://www.muni.cz/ics/services/select/faq

 6. Enrollment for education solutions (EES) • Jedná se o náhradu programu Microsoft CampusAgreement • Částečná alternativa k nákupům přes MS Select • Pronájem softwaru • Roční platby podle počtu zaměstnanců a vybrané množiny produktů • Na MU využívá ÚVT a FF

 7. Produkty Adobe • Slevový program, CLP licence • Množstevní sleva dosažená díky sčítání nákupů za celou MU do jednoho kontraktu • Možno nakupovat přes libovolného standardně fungujícího prodejce • Při nákupech je potřeba uvádět číslo kontraktu. Aktuální číslo je dostupné na http://www.muni.cz/ics/services/software • Nebyla soutěžená žádná smlouva, na kterou by se dalo odvolávat jako u MS Select Plus • Je potřeba nákupy standardně soutěžit

 8. Antivirové licence • Pořizovány centrálně pro všechny PC s operačním systémem Microsoft Windows v majetku MU. • Licence jsou obnovovány v ročním cyklu • Sběr objednávek na podzim • Kontaktní osoby na pracovištích -> ÚVT -> Dodavatel • Placeno z centralizovaných zdrojů • Aktuálně pokryto cca 9000 PC • Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu

 9. Statistica • Statistický software • Pořizováno z centralizovaných zdrojů • Licence typu Campus • Mohou používat všichni zaměstnanci i studenti • Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače uživatelů • Ročně obnovovaná licence • Pro instalaci v počítačových učebnách existuje síťová verze. • Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu

 10. IBM SPSS Statistics • Statistický software • Pořizováno z centralizovaných zdrojů • Licence typuCampus • Mohoupoužívat všichni zaměstnance i studenti • Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače uživatelů • Ročně obnovovaná licence • Pro instalaci v počítačových učebnách existuje síťová verze. • Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu

 11. SAS • Statistický software • Pořízeno z projektu PřF • Licence typu Campus • Mohou používat všichni zaměstnance i studenti • Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače uživatelů • Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu

 12. ESRI ArcGIS • Desktopové a serverové produkty pro zpracování, analýzy, sdílení a publikování geografických dat. • Pořizováno z centralizovaných zdrojů • Licence typu Campus • Mohoupoužívat všichni zaměstnance i studenti • Ročně obnovovaná licence • Kontaktní osoba: GIS ÚVT

 13. Matlab • Systém zahrnující nástroje pro symbolické a numerické výpočty, analýzu a vizualizaci dat, modelování a simulace dějů. • Možno libovolně instalovat na MU • Pool plovoucích licencí • Není financováno z centralizovaných zdrojů • Kontaktní osoba: Miroslav Ruda

 14. Maple • Prostředí pro symbolické výpočty, řešení vědeckých a inženýrských problémů, matematické zkoumání, vizualizaci dat a tvorbu technických publikací. • Pool plovoucích licencí ve verzi 9.5 • Starší verzi 5.1 možno instalovat i na domácí počítače • Není financováno z centralizovaných zdrojů • Kontaktní osoba: Zdeněk Salvet

 15. Závěr • Další celouniverzitní licence… • Altap Salamander • IntelliJ IDEA • Layout Editor • Aktuální informace k nalezení na • http://www.muni.cz/ics/services/software • Připomínky a dotazy jsou vítány na • licence@ics.muni.cz