Download
univerzitn licence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerzitní licence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerzitní licence

Univerzitní licence

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Univerzitní licence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Univerzitní licence

 2. Úvod Aktuální informace o celouniverzitních softwarových licencích jsou uživatelům k dispozici na adrese http://www.muni.cz/ics/services/software

 3. Typy licencí na MU • Běžné licence • Nakupují se individiálně • „edu“ verze • SW používané v malých objemech • ! Freeware/použití zdarma/shareware • U řady SW možnost instalace na více počítačů uživatele (PC, NB, doma) Název prezentace v zápatí

 4. Typy licencí na MU • Slevové programy • Nejedná se o multilicenci • Individuální nákupy • Možnost nákupu se slevou díky většímu objemu pořízeného software • Adobe, TotalCommander

 5. Typylicencí na MU • Centralizované nákupy • Nákup licencí centralizovaně v rámci celé MU • Sběr požadavků, centrální nákup, přeúčtování a delegování na jednotlivá pracoviště • Instalační media a autorizační klíče jsou k dispozici oprávněným osobám v Inetu • MS Select, antivirové licence Název prezentace v zápatí

 6. Typylicencí na MU • Plovoucí licence • Software je možno instalovat v libovolném množství • Počet současně spuštěných instalací je omezen, hlídáno licenčním serverem • Matlab, Maple, TeamViewer, některé SW Adobe Název prezentace v zápatí

 7. Typylicencí na MU • Neomezené licence • Software je zakoupen za fixní částku • Použití je možné na celé MU v neomezeném množství v rámci licenčních podmínek • Nejedná se o trvalou licenci, je možno ji používat jen po dobu platnosti licenční smlouvy • Software je k dispozici v Inetu (odsouhlasení licenčních podmínek, registrace uživatelů) • U tohototypulicence většinou možnost použití doma • Statistica, IBM SPSS Statistics, SAS, ASPI, Salamander, MS CA/EES,

 8. Statistica • Statistický software firmy Statsoft • Pořizováno z centralizovaných zdrojů • Neomezená licence • Mohoupoužívat všichni zaměstnanci i studenti • Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače uživatelů • Ročně obnovovaná licence -> nutnostřešit příslib financí na další období (předčasné zpřístupnění) • Starší verze se neprodlužují, každý rok je potřeba instalovat novou verzi

 9. Statistica • Síťová verze pro instalaci v počítačových učebnách • Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu • Stažení podmíněno odsouhlasením licenčních podmínek v INETu, registrace uživatelů • Ročně si Statistica z INETu stahuje přes 3000 uživatelů • Cenazarok: cca 660 000 kč vč. DPH • Možnost uzavření smlouvy na delší období (3-5 let) • Cenově výhodné • Dostupnost licenčních kódů i pro starší verze

 10. IBM SPSS Statistics • Statistický software firmy ACREA CR • Pořizováno z centralizovaných zdrojů • Neomezená licence • Mohoupoužívat všichni zaměstnance i studenti • Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače uživatelů • Smlouva pětiletá, do konce roku 2013 • Licenční kódy i pro starší verze • Síťová verze pro instalaci v počítačových učebnách

 11. IBM SPSS Statistics • Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu • Stažení podmíněno odsouhlasením licenčních podmínek v INETu, registrace uživatelů • Ročně si program z INETu stahuje přes 1500 uživatelů • Jednoleté splátky: 24 000 EUR + DPH (např. v roce 2013 se platilo 730 000 kč vč. DPH Název prezentace v zápatí

 12. SAS • Statistický software firmy SAS Institute • Zakoupeno z projektu ESF • Neomezená licence • Mohoupoužívat všichni zaměstnance i studenti • Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače uživatelů • Smlouva do konce května 2015 • Každoroční obnova platnosti pomocí SID souborů • Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu

 13. SAS • Stažení podmíněno odsouhlasením licenčních podmínek v INETu, registrace uživatelů • Za rok 2012 si SAS stáhlo 41 uživatelů, 2013 zatím 85 uživatelů • Roční cena akademické licence je 170 000 kč vč. DPH Název prezentace v zápatí

 14. ASPI • Automatizovaný systém právních informací • Licence původně nebyla pro celou MU -> hrazeno ze zdrojů jednotlivých fakult a HS • Nově licence rozšířena na celou MU s výjimkou Ceitecu • Licenci mohou využívat zaměstnanci a studenti lokalit vyjmenovaných ve smlouvě, dále je možné využití pro vlastní hospodářskou činnost vyjmenovaných subjektů • Přístup přes zaměstnaneckou VPN a Eduroam • Individuální povolování pevných IP adres v rámci jednotlivých pracovišť

 15. ASPI • Podrobnější informace a konfigurační parametry v INETu • Cena: 60 000 kč bez DPH jednorázově za instalaci databáze, roční poplatky cca 144 000 kč bez DPH Název prezentace v zápatí

 16. Microsoft Select Plus • Slevový program firmy Microsoft pro školství • Možno nakupovat téměř veškerý software firmy Microsoft za ceny pro školství • Nejsou home produkty (hry) • Není plná licence desktopového operačního systému (pouze upgrade)

 17. Microsoft Select Plus • Rámcová smlouva (Microsoft – MŠMT) • Prováděcí smlouva (MU – T Systems) • Smlouva uzavřena na základě veřejné soutěže • Smlouva i dokumentace k soutěži je k dispozici pro potřeby doložení k projektům • Snaha vyhovět OPVK i VaVpI požadavkům, nicméně zodpovědnost zůstává na řešiteli Název prezentace v zápatí

 18. Microsoft Select Plus • Měsíční cyklus sběru objednávek z celé MU • Uživatelé-> kontaktní osoby na pracovištích -> ÚVT -> Dodavatel • Fakturace • Dodavatel -> ÚVT -> HS • Na vyžádání možná fakturace Dodavatel -> Řešitel projektu, využíváno pro potřeby projektů • Instalační média a aktivační kódy jsou ke stažení v INETu. Dejte vědět, pokud vám tam něco schází!

 19. Microsoft Select Plus • ÚVT poskytuje licenční poradenství, spolupráce s dodavatelem Select Plus • Často kladené otázky (Studentský Select, Home Use Program, WorkatHome) jsou na na adrese http://www.muni.cz/ics/services/select/faq

 20. Nákupy ze Selectu

 21. EES • Enrollmentforeducationsolutions • Jedná se o náhradu programu Microsoft CampusAgreement • Částečná alternativa k nákupům přes MS Select • Pronájem softwaru • Roční platby podle počtu zaměstnanců a vybrané množiny produktů • Na MU využívá ÚVT a FF

 22. Antivirové licence • Pořizovány centrálně pro všechny PC s operačním systémem Microsoft Windows v majetku MU • Placeno z centralizovaných zdrojů • Licence jsou obnovovány v ročním cyklu • Sběr objednávek na podzim • Kontaktní osoby na pracovištích -> ÚVT -> Dodavatel • Aktivační kódy ke stažení v INETu • Celkem cca 998 000 kč vč. DPH

 23. Antivirové licence • Aktuálně pokryto cca 10 000 PC: Název prezentace v zápatí

 24. Sassafras K2 • Nástroj usnadňující správu licencí • Využití např. u Adobe plovoucích licencí (není vlastní licenční server) • Trvalá licence • Licence na server + licence na každou stanici, která má být hlídána

 25. Produkty Adobe • MU se účastní slevového programu CLP • Množstevní sleva dosažená díky sčítání nákupů za celou MU do jednoho kontraktu • Software zakoupený v rámci CLP je možno instalovat jen na počítače v majetku MU, učitelé si mohou nainstalovat doma jednu kopii na přípravu • Student&Teacher licence – licenceregistrovaná přímo na studenta/učitele, není možno ji použít na počíače v majetku MU • Nákupy si zajišťují jednotlivá pracoviště samostatně

 26. Produkty Adobe • Možno nakupovat přes libovolného prodejce, nově musí být prodejce certifikovaný pro oblast školství + certifikace na Adobe • Při nákupech je potřeba uvádět číslo kontraktu a CLP úroveň. Aktuální číslo je dostupné na http://www.muni.cz/ics/services/software • Nebyla soutěžená žádná smlouva, na kterou by se dalo odvolávat jako u MS Select Plus • Je potřeba nákupy standardně soutěžit

 27. Team Viewer • Software pro vzdálenou podporu uživatelů • Na webu aplikace ke stažení pro uživatele (vygeneruje ID a heslo pro spojení) • Plovoucí licence, 6 kanálů • Možnost sledovat využití jednotlivých kanálů na MU • Možnost přikoupení kanálů ke stávající licenci

 28. Matlab • Systém zahrnující nástroje pro symbolické a numerické výpočty, analýzu a vizualizaci dat, modelování a simulace dějů • Plovoucí licence • Licence CESNETu (tři VŠ, 350 licencí) • Mohou využívat všichni zaměstnanci i studenti MU • Aktuálně jednání o nákupu celoakademické licence, součástí až 14 toolboxů po 500 licencích – dát vědět, o co je zájem • Nově je program přístupný pouze z univerzitních IP adres, z domova přes VPN, příp. možnost zaregistrování domácí IP adresy

 29. Maple • Prostředí pro symbolické výpočty, řešení vědeckých a inženýrských problémů, matematické zkoumání, vizualizaci dat a tvorbu technických publikací • Pool plovoucích licencí ve verzi 9.5 • Licence CESNETu • Starší verzi 5.1 možno instalovat i na domácí počítače

 30. TotalCommander • Multilicence neexistuje • Sleva od určitého počtu licencí ve vlastnictví MU • Nově je potřeba veškeré nákupy objednávat jako rozšíření licence #48335 (původně licence FSS, nyní rozšířena na celou MU) • Než dosáhneme 1000 licencí, musí být minimální přiobjednávka 5ks

 31. Závěr • Další celouniverzitní licence… • AltapSalamander • ESRI ArcGIS • IntelliJ IDEA • Layout Editor • Aktuální informace k nalezení na • http://www.muni.cz/ics/services/software • Připomínky a dotazy jsou vítány na • licence@ics.muni.cz

 32. Další body • Vyjádření k Matlabu • O jaké další SW je zájem? • koordinace nákupu jiných SW, i když se nebude jednat o plošné licence (podobně, jako u TC) • Vyřazovaných počítačů ze studoven