slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kernvaardigheden in de zorg Robert-Jan Bösecke (MSc) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kernvaardigheden in de zorg Robert-Jan Bösecke (MSc)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52
jirair

Kernvaardigheden in de zorg Robert-Jan Bösecke (MSc) - PowerPoint PPT Presentation

149 Views
Download Presentation
Kernvaardigheden in de zorg Robert-Jan Bösecke (MSc)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kernvaardigheden in de zorg Robert-Jan Bösecke (MSc) [eventueel contact: www.dienstenmarketing.nl] R.J. Bösecke

 2. R.J. Bösecke

 3. OmgevingsfactorenTechnologie = = = R.J. Bösecke

 4. Strategie voor dienstverlenersHet basismodel Dienstverleningsproces Back-office versus front-office Concurrentie en andere omgevings- Invloeden Korte omschrijving Van de belangrijkste concurrenten Dienstverlener Naam Grootte Financiële situatie Cultuur Consument BTB BTC Beidetypen aantal/omvangfactuurbedrag Relatie Eenmalig/frequent Vrij/formeel Weinig/veelswitchen Dienst Watzijn de belangrijkstedienstenuit het totalepakket R.J. Bösecke

 5. Strategie voor dienstverlenersZFO / TFW Dienstverleningsproces Back-office versus front-office • Concurrentie • en andere • omgevings- • Invloeden • Wet & Regelgeving • Marktwerking • WMO • Technologisch Dienstverlener ZFO / TFW +/- 4000 medewerkers Omzet: +/- € 90 miljoen (65% TFW, 35% ZFO) Groeien: 2,5% Label ISIS Consument Cliënten Zorgkantoor / Gemeente Z/N-Oost Friesland Gron,Drenthe,Flevo ZFO: 4 centra + 1 huis Relatie Eenmalig/frequent (in)formeel Vrij/Contract Dienst Huishoudelijkzorg| persoonlijkeverzorging | Verpleging | Verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg | Kraamzorg | Overig 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 6. BasismodelOmgevingsfactoren • Economisch: • Marktwerking • Concurrentie / Fusies • Regulerend: • WMO • Herindicatie • WWB • Technologisch: • Medicatie • Internet (Web 2.0 / CGC / Virtuele M-t-M) R.J. Bösecke

 7. 1994 1997 2001 2005 Wp4.2 Geen internet Hausse www UMTS gsm Kwartaal 1 Kwartaal 4 GPS Nanotechnologie Operational Excellence RFID Druk V en VI? R.J. Bösecke

 8. OmgevingsfactorenTrends & ontwikkelingen Draadloze radio implantaat met bluetooth U hoeft slecht 1 tand voor op te offeren, maar dankzij de ingebouwde radio-ontvanger en bluetooth zender kunt u voortaan geheel draadloos telefoneren en communiceren R.J. Bösecke

 9. TitelZorgkwadrant Fryslân Oost Kernvaardigheden: 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 10. TitelZorgkwadrant Fryslân Oost Kernvaardigheden: 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 11. Titel Tekst Bezig met HKZ-certificatie! 9 juni 2014 W. de Vries jr/VU R.J. Bösecke

 12. 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 13. 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 14. KernvaardighedenTFW / ZFO • Kernwaarden: • Vitaliteit • Aandacht • Creativiteit 9 juni 2014 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 15. 9 juni 2014 R.J. Bösecke W. de Vries jr/VU

 16. R.J. Bösecke

 17. R.J. Bösecke

 18. 9 juni 2014 R.J. Bösecke W. de Vries jr/VU

 19. Web 2.0Interactief klantcontact • De negatieve input vinden reeds hun weg • Doel om de positieve input online te krijgen! Klantenbestand: positieve & negatieve klanten 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 20. KernvaardighedenZorg • Zorginstellingen in Nederland: • Gedragen zich als de NS • Continu (om)roepen wat je fout doet • Alle aandacht gaat naar wachtlijsten en –tijden • Uitdaging: focus op verbeteringen en roep al het goede om! 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 21. Kwaliteit (Gastvrijheidzorg)Invalshoek van kwaliteit / Grönroos Waargenomen kwaliteit Perceptie

 22. De dienstverlener centraalOnderwerpen: Vijf belangrijke strategische denkrichtingen Igor Ansoff (1960) Renee Mauborgne (2005) CK Prahalad (1995) Michael Porter (1985) Michael Treacy (1995) R.J. Bösecke

 23. De dienstverlener centraalCompetentieschool Hamel & Prahalad De kernvaardigheden methode van Hamel en Prahalad valt te typeren als van-binnen-naar-buiten denken. Deze school gaat dus niet uit van groet of concurrentie maar vanuit de eigen kernvaardigheden. Bij Hamel en Prahalad gaat het niet zo zeer om de concurrentiepositie van vandaag maar om de kernvaardigheid van morgen! Een dienstverlener dient twee vragen goed te kunnen beantwoorden: • Waar bent u als organisatie eigenlijk goed in? • Waar wilt u als organisatie over 3 jaar in uitblinken? R.J. Bösecke

 24. R.J. Bösecke

 25. W. de Vries jr/VU

 26. Geen kernvaardigheden In de financiële sector R.J. Bösecke

 27. R.J. Bösecke

 28. R.J. Bösecke

 29. R.J. Bösecke Totaal 49 blz

 30. KernvaardighedenFusie in de zorg • Respect • Cliëntgerichtheid • Innovatie • Betrokkenheid • Vertrouwen • Transparant • Sociaal • Zelfbewust • Mensgericht • Doelgericht • Efficiënt • Flexibel • Totaal 12 kernvaardigheden! • Nog geen vooruitgang: • “Druk” (3x) • Terughoudendheid 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 31. Geen kernvaardighedenBOB • Betrouwbaar • Ondernemend • Betrokken 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 32. 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 33. Geen kernvaardighedenHet Friese Land • Geen kernvaardigheden: • Vertrouwd en dichtbij • Persoonlijk • Betrokken 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 34. Eduniek Kernvaadigheden [Hamel & Prahalad] • Effectief • Dienstverlening die zichtbaar en merkbaar het onderwijs verbetert, zowel op korte als op lange termijn • Full Service • Expertise die het mogelijk maakt om op alle aspecten van het onderwijs haar dienstverlening aan te bieden • Innovatief • Zij stelt de standaard voor nieuwe diensten in het onderwijs door hoogwaardige en vernieuwende diensten R.J. Bösecke

 35. Eduniek Kernvaadigheden [Hamel & Prahalad] • Bewijsvoering kernvaardigheden R.J. Bösecke

 36. Strategie Kernvaardigheden van Hamel & Prahalad (1994) De strategic diamond [Edwards & Peppard, Long Range Planning] Uitblinken Toekomst Basiskenmerken Basiskenmerken R.J. Bösecke

 37. De dienstverlener centraalCompetentieschool Hamel & Prahalad Kernvaardigheden: • Belichamen het collectieve leren in organisaties. • Nemen niet af met het gebruik ervan, maar worden alleen maar versterkt door hun toepassing • Vereisen communicatie, betrokkenheid en een sterke wil om over organisatorische grenzen heen te werken. • Zijn de lijn die bestaande business units bijeenhouden en de bron voor de ontwikkeling van nieuwe business. R.J. Bösecke

 38. KernvaardighedenTFW / ZFO • Kernvaardigheden: • Vitaliteit • Aandacht • Creativiteit • Geef inhoud en lading aan de kernvaardigheden • Genereer bewijs en communiceer deze! 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 39. De dienstverlener centraalPlanningsschool Planningsschool: strategie bepaling ontstaat door naar de externe omgeving te kijken in combinatie met een analyse van de interne sterkten en zwakten. Ansoff gaat er vanuit dat strategieformulering op een haast mechanische wijze kan worden uitgevoerd. GROEI is in zijn visie te plannen! R.J. Bösecke

 40. Oud Penetratie Product vernieuwing Markt Markt vernieuwing Diversificatie Nieuw Oud Nieuw Dienst/Product De dienstverlener centraalPlanningsschool Groeimatrix Ansoff R.J. Bösecke

 41. Penetratie Product vernieuwing Markt vernieuwing Diversificatie De dienstverlener centraalPlanningsschool R.J. Bösecke

 42. TitelOndertitel [Bron] • Tekst Marktontwikkeling 9 juni 2014 W. de Vries jr/VU R.J. Bösecke

 43. TFW / ZFOProductontwikkeling • Productontwikkeling: • Woonconsulent (toewijzen geschikte woning) • GP-unit (Gerontopsychiatrische zorg) • Invoering ECD (Electronisch Cliënten Dossier) • Plansysteem & pedagogisch inloopspreekuur • Happy Weight (dieetadvies) • Ortomate (zelfstandig steunkousen aantrekken) 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 44. TFW / ZFOAnsoff • Productontwikkeling: Dementia Care Mapping (Zorgkwadrant) • (meetinstrument kwaliteit van zorg en begeleiding) 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 45. TFW / ZFOAnsoff • Productonwikkeling: Happy Weight (Friese Wouden) • (afslankprogramma inclsuief zelfstudie via internet of schriftelijk) 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 46. TFW / ZFOProductontwikkeling • Innoveren: • “Virtuele zorg” (zorg/consultatie via het internet) • “Huishoudrobot” (robotica voor huishoudelijk hulp) • “Remotemedication” (Medicatie op afstand bestuurd, tand+camera) 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 47. TFW / ZFOMarktonderzoek • Jaarverslag TFW: marktonderzoek 2006 • Klanttevredenheidsonderzoeken • Klantsafari’s (in het veld praten over dienstverlening) • Klantarena’s (klantperceptie mbv groepsinterviews) • Creatieve en interessante manier van onderzoek 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 48. TFW / ZFOMarktonderzoek • Cliënttevredenheidsonderzoek 2006: • Gemiddelde score 7,5 • Landelijk gemiddelde: 7 • Doel ZFO: alle onderdelen aanpakken die lager scoren dan 7 • Train je rechterbeen, niet de linker! 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 49. TFW / ZFOOnderzoek zorgkwadrant Cliënttevredenheidsonderzoek: 9 juni 2014 R.J. Bösecke

 50. Strategische dienstverleningTFW / ZFO Aandacht Creativiteit Vitaliteit Groeimatrix Ansoff Product Prijs Plaats Promotie Personeel Proces 9 juni 2014 R.J. Bösecke