slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie 24 november 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie 24 november 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Presentatie 24 november 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Presentatie 24 november 2005. Inhoud presentatie. Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen. Inhoud presentatie. Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentatie 24 november 2005' - giulio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Voorgeschiedenis
 • Waar staan we nu
 • Vertrekpunten
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Overwegingen
inhoud presentatie1
Inhoud presentatie
 • Voorgeschiedenis
 • Waar staan we nu
 • Vertrekpunten
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Overwegingen
wat ging vooraf discussie december 2004
Wat ging vooraf? discussie december 2004
 • Waarschijnlijk scenario
  • De Mol start nieuwe zender met Eredivisie en een deel van de succesvolle TROS-programma’s
 • Prognose financiering en kijktijdaandeel

° exclusief Champions League

kijktijdaandeel ruim onder de 30 procent
Kijktijdaandeel ruim onder de 30 procent
 • In december werd de vraag ‘Is dat erg?’ beantwoord:
 • Ja, want:
  • Legitimatie komt onder druk te staan
  • Taak t.a.v. sociale cohesie moeilijk te vervullen
  • Bereik en aandeel onder m.n. jongeren daalt nog verder
  • Financiering raakt in negatieve spiraal
  • Aanzienlijk verlies werkgelegenheid (circa 645 arbeidsplaatsen, exclusief toeleveringsbedrijven)
 • En:
  • Publieke omroep raakt uit de eerste zenderset van kijkers
 •  Publieke Omroep marginaliseert
twee modellen
Twee modellen
 • In essentie waren twee modellen denkbaar
  • Verbeterd thuisnetmodel
  • Programmeringsmodel
 • Verwachte effecten op aandeel en financieel saldo

° exclusief Champions League

wat ging vooraf januari 2005
Wat ging vooraf? januari 2005
 • Publieke Omroep kiest voor Verbeterd Thuisnetmodel

op voorwaarde dat ambities daarin worden gerealiseerd

 • Ambitie vertaald in doelstelling van 33 procent KTA in CBP

“De Raad van Toezicht heeft de urgentie van drastische maatregelen onderkend en een hoog ambitieniveau (ca 33,5 KTA) onderstreept”

(uit: Besluit RvT 14 januari 2005)

 • “Mocht het ambitie- niveau niet gehaald worden dan zal de Raad van Bestuur gebruikmaken van zijn bevoegdheden om gepaste maatregelen te treffen”
 • (RvT 28 januari 2005)

“H. Bruins Slot benadrukt dat de publieke omroep er slecht voor staat en zich niet kan permitteren om geen rigoureuze maatregelen te nemen”

(17 dec 2004)

inhoud presentatie2
Inhoud presentatie
 • Voorgeschiedenis
 • Waar staan we nu
 • Vertrekpunten
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Overwegingen
waar staan we nu effecten verbeterd thuisnetmodel in november 2005
Waar staan we nu?Effecten verbeterd thuisnetmodel in november 2005
 • Kijktijdaandeel
  • 2004/2005° 36.5%
  • 2005/2006°31.8%

-4.7%

° Eerste 11 weken

winterseizoen (tijdvak 18-24 uur)

 • Financiën
  • Gecorrigeerde

STER-prognose 2006:

-51 mln i.p.v. -26 mln

  • Gevolg: OCW stelt 30 mln minder beschikbaar dan aangevraagd
 • Vooruitzichten 2007-2008
  • Zonder ingrijpen een groot oplopend tekort in 2007 en 2008
aandeel 6 daalt verder
Aandeel 6+ daalt verder

cijfers excl. grote sportevenementen

°

Waarom daalt het aandeel verder?

 • Extra bezuinigingen al in 2006
 • Prognose over 2006 incl. zomermaanden

° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod

aandeel 20 49 jaar vermolming zet door bij ongewijzigd beleid
Aandeel 20-49 jaar vermolming zet door bij ongewijzigd beleid

cijfers excl. grote sportevenementen

°

° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod

budget lpo daling door lagere aandelen ster
Budget LPO daling door lagere aandelen / Ster

° minder beschikbaar vanuit OCW, vanwege gecorrigeerde Ster prognose

spiraalmechanisme is ingetreden

Daling kijk- &

luistercijfers

Daling

Reclame-

inkomsten

Minder budget

Verzwakking

aanbod

Daling kijk- &

luistercijfers

Daling

daling reclame-inkomsten

Minder budget

Verzwakking

aanbod

Daling kijk- &

luistercijfers

Spiraalmechanisme is ingetreden
 • Nieuwe feiten, zoals bijvoorbeeld:
 • Start Talpa
 • Nieuwe bezuinigingen

Situatie 2004: TV: Radio:

Verzwakt

Aanbod

 • Doelstelling aandeel: 33.0 procent
 • Aandeel najaar 2005: 31.8 procent
 • Prognose 2006 (KLO/Ster): 30.5 procent
 •  Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden

Situatie 2005: TV: Radio:

Prognose 2006: TV: Radio:

Prognose 2007: TV: Radio:

2008: aanvang kabinetsbeleid

inhoud presentatie3
Inhoud presentatie
 • Voorgeschiedenis
 • Waar staan we nu
 • Vertrekpunten
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Overwegingen
radio internet
Radio / internet
 • Aanpak overige media
  • Strategie ontwikkeld o.b.v. taakstellende bezuiniging en doelstellingen Tussentijds Concessiebeleidsplan
  • Bespreken in Radio Directieoverleg en ODO
derden geldstroom marktanalyse
Derden geldstroom marktanalyse
 • Aantal potentiële inkomstenbronnen geïdentificeerd
 • Beoordeeld op:
  • Juridische beperkingen
  • Beperkingen door specifieke publieke waarden
 • Voorwaarden waarvan inkomsten afhankelijk zijn:
  • Opbouw rechtenbibliotheken
  • Exploitatie van rechten
  • Introductie nieuwe vormen van adverteren / exploiteren programma’s
  • Opbouw commerciële expertise
derden geldstroom marktanalyse1
Derden geldstroom marktanalyse
 • Netto opbrengst afhankelijk van voorwaarden
 • Beïnvloedbaar marktpotentieel
  • 2007: € 3 miljoen*
  • 2008: € 4 miljoen*
 • * Eventuele extra inkomsten bij omroepen zelf buiten beschouwing gelaten.
 • Verdere aanpak
  • Marktanalyse meer volledig presenteren
  • Gezamenlijk plan ontwikkelen rondom derden geldstroom
  • Als basis voor nieuw beleid
bezuiniging op tekorten no go areas
Bezuiniging op tekorten no go areas
 • Overige uitgaven OCW, waaronder:
  • Wereldomroep
  • MCO
  • Beeld en Geluid
tekorten financi le problematiek
Tekorten Financiële problematiek

° Restant kabelvergoedingen komt ten goede aan nieuwe media

tekorten financi le problematiek1
Tekorten Financiële problematiek
 • Na verrekening van
  • Extra inkomsten
  • Bezuinigingen
  • Taakstelling radio / internet
 • Resteert een tekort op televisie voor A-omroepen/NPS van
 • € 161 miljoen over 2007 en 2008

verschil € 64 miljoen

(circa € 4 miljoen per omroep per jaar)

tekorten respons omroepen n a v brieven
Tekorten respons omroepen n.a.v. brieven
 • Twee brieven:
  • Opvattingen en suggesties over prioriteitstelling en verhoging van inkomsten (brief van 5 oktober)
  • Indicatie omvang bezuinigingsmogelijkheden binnen directe kosten en efficiency productieproces (brief van 7 november)
 • Uitkomsten
  • Bezuinigingsopties veelal buiten Landelijke Publieke Omroep of niet op televisie
  • Op efficiency/indirecte kosten: niets meer te halen
  • Geen gekapitaliseerde bezuinigingsingrediënten
beide modellen te beoordelen op aantal criteria
Beide modellen te beoordelen op aantal criteria
 • > Kwaliteitskaart
  • Kwaliteit
  • Betrouwbaarheid
  • Vernieuwing en innovatie
  • Pluriformiteit
  • Maatschappelijk impact
 • > Genremix
 • > Aandeel en bereik
  • Jongeren, jong volwassen, Nieuwe Nederlanders
 • > Financiële effecten
 • > Overige doelstellingen Concessiebeleidsplan
inhoud presentatie4
Inhoud presentatie
 • Voorgeschiedenis
 • Waar staan we nu
 • Vertrekpunten
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Overwegingen
model 1 uitgangspunten
Model 1 uitgangspunten
 • Huidige netindeling handhaven
 • Budgetten voor de 3 netten op basis van
  • zendtijd verdeling op netten
  • gelijkwaardigheid tussen omroepen
 • Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP
 • Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage
 • Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 181 miljoen over 2007 en 2008
model 1 effecten 2007 20 49 jaar
Model 1 effecten 2007, 20-49 jaar
 • Doelstelling CBP
  • Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders
inhoud presentatie5
Inhoud presentatie
 • Voorgeschiedenis
 • Waar staan we nu
 • Vertrekpunten
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Overwegingen
model 2 uitgangspunten
Model 2 uitgangspunten
 • Geen evenredige budgetverdeling over de netten: 1 net aanzienlijk goedkoper
 • Gevolg: netoverschrijdend programmeren en gewijzigde netindeling
 • Drie geheel nieuwe netten i.p.v. Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 met optimale programmering
 • Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP
 • Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage
 • Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 117 miljoen over 2007 en 2008
model 2 profielen en uitgangspunten
Model 2 profielen en uitgangspunten
 • Nederland A
  • samenbindend, familiaal, gemeenschappelijke ervaringen
  • Europese benchmark: model met 1 breed net biedt grootste concurrentiekracht en bevordert sociale cohesie
 • Nederland B
  • meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend
  • recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping,

educatie, cultuur en zingeving

 • Nederland C
  • dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong
  • bundeling van programma’s voor een jong publiek (20-49 jaar)
  • programmatische vernieuwing als speerpunt
model 2 effecten 2007 20 49 jaar
Model 2 effecten 2007 , 20-49 jaar
 • Doelstelling CBP
  • Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders
inhoud presentatie6
Inhoud presentatie
 • Voorgeschiedenis
 • Waar staan we nu
 • Vertrekpunten
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Overwegingen
overwegingen
Overwegingen
 • Vergelijking modellen
 • Verantwoordingspositie Hilversum
overwegingen vergelijking modellen in 2007

M1- Model 1 met ingreep in programmering

M1 Model 1 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen

M2 Model 2 met ingreep in programmering

M2+ Model 2 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen

Overwegingen Vergelijking modellen in 2007

Effecten op vermolming veel groter

2.5%

6.5%

Verschil in Sterinkomsten € 32 mln

overwegingen financi le overwegingen
Overwegingen Financiële overwegingen
 • Model 1

Indien geen compensatie Rijksbijdrage:

  • Verdere daling aandeel in 2008  lagere Sterinkomsten (- € 20 mln)
  • Verdergaande bezuinigingen in 2008  verdere korting op budget

Model 2

Indien geen compensatie Rijksbijdrage:

  • Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen over 2 jaar
  • Budget beschikbaar voor herinvesteringen (bijv. nieuw beleid)
  • Kleiner verlies aan werkgelegenheid in model 2
  • Meer budget beschikbaar in model 2 (circa € 4 mln per omroep)
overwegingen verantwoordingspositie hilversum
Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum
 • Effect neerwaartse spiraal bij discussie vorig jaar nog theorie
 • Daarom gekozen voor verbeterd thuisnetmodel
 • Doelstellingen echter niet gehaald, ondanks toezeggingen omroepen
 • Effect neerwaartse spiraal mede daardoor inmiddels heftiger dan vorig jaar voorzien
overwegingen verantwoordingspositie hilversum1
Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum
 • Gelet op de verantwoordelijkheid voor het publieke bestel van
  • College van Omroepen
  • Raad van Toezicht
  • Raad van Bestuur
 • én de kennis van nu
 • kan/mag effectief ingrijpen niet langer worden uitgesteld
bijlage
Bijlage
 • Financiële problematiek
 • Waar staan we nu
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
bijlage1
Bijlage
 • Financiële problematiek
 • Waar staan we nu
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
slide48

Zenderset ontwikkeling afgelopen jaar

Seizoen 2004/2005: Publieke Omroep goed vertegenwoordigd in zendersets, bij alle leefstijlgroepen

Seizoen 2005/2006: Publieke Omroep heeft in één jaar tijd al substantieel terrein verloren. Nederland 3 niet meer in zendersets.

Bij ongewijzigd beleid dreigt PO nog verder uit beeld te raken

benchmark aandelen buitenland 00 24 uur in 2004
Benchmark aandelen buitenland 00-24 uur in 2004

°

Bron: EBU 2004

° tijdvak 00-24 uur

bijlage2
Bijlage
 • Financiële problematiek
 • Waar staan we nu
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
nederland 1 consequenties bezuinigingen

Verder

  • 1 evenement schrappen
  • Zomerprogrammering 4 weken langer
Nederland 1 consequenties bezuinigingen
nederland 2 consequenties bezuinigingen
Nederland 2 consequenties bezuinigingen
 • Verder
  • 1 evenement schrappen
  • Zomerprogrammering 4 weken langer
nederland 3 consequenties bezuinigingen
Nederland 3 consequenties bezuinigingen
 • Verder
  • 1 evenement schrappen
  • Zomerprogrammering 4 weken langer
model 1 gering effect programmamix
Model 1 gering effect programmamix
 • Nederland 2: meer nieuws & actualiteiten/minder non-fictie i.v.m. doortrekken Journaal 20u00
 • Voor het overige geen ingrijpende wijzigingen in de mix omdat bezuiniging vooral binnen genres zijn aangebracht door een verschuiving van eigen product naar aankoop/herhaling

= wijziging t.o.v. huidige genremix

model 1 zenderset in 2007
Model 1 zenderset in 2007

De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee

° zendersets op basis van kijkgedrag

effecten waar is voorgaande berekening op gebaseerd
Effecten waar is voorgaande berekening op gebaseerd?
 • Onderzoeksgegevens
  • Ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen
  • Trend aandelen per net en programma
  • Prognoses timeslots per half uur o.b.v. programmatitels
  • Publieksopbouw en programmeringscontext van netten
  • Ervaring t.a.v. concurrentie(bijv. eventuele stijging Nederland 3 vooral ten koste Nederland 1 en 2; Nederland 2 concurreert meer met RTL of SBS)
effecten waar is berekening op gebaseerd
Effecten waar is berekening op gebaseerd?

aandelen 18-24 uur, jaren 2000-2005 per kwartaal

bijlage3
Bijlage
 • Financiële problematiek
 • Waar staan we nu
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
model 2 programmamix
Model 2programmamix
 • Publiek karakter van 3 netten gehandhaafd

° eerste berekening, wijzigt bij meer definitieve titels

model 2 zenderset in 2007
Model 2 zenderset in 2007

Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap.

° zendersets op basis van kijkgedrag

effecten waar is berekening op gebaseerd1
Effecten waar is berekening op gebaseerd?
 • Profielen
  • Programmaschema’s per net
 • Onderzoeksgegevens
  • Prognose per timeslot op basis van
   • bestaande / nieuwe titels
   • ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen
   • trend aandelen per net en programma
   • publieksopbouw / doelgroepen
   • programmeringscontext van netten
  • Ervaring t.a.v. / benchmark met andere netten
 • En verder
  • Contra expertise door VRT
bijlage4
Bijlage
 • Financiële problematiek
 • Waar staan we nu
 • Strategie televisie: Model 1
 • Strategie televisie: Model 2
 • Vergelijking modellen
slide76

Vergelijking modellen zenderset vergeleken

Model 1:De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee

Model 2: Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap