Blog -ul în educaţie - PowerPoint PPT Presentation

blog ul n educa ie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blog -ul în educaţie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blog -ul în educaţie

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Blog -ul în educaţie
114 Views
jaser
Download Presentation

Blog -ul în educaţie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Blog-ul în educaţie Corina Negara GhenadieCabac

 2. Metafore • Web1.0 – Web-ul ca biblioteca digitală, cea mai largă sursă de informaţii pentru studenţi. Conţinutul tinde de a fi autoritar. • era “cititorului”; • Web2.0 – Web-ul ca mediuinformatizat pentru studenţi de a construi cunoştinţele, de a realiza interacţiuni, de a partaja idei. Conţinutul tinde de a fi democrat. • era “scriitorului”;

 3. Web1.0 vs. Web2.0

 4. Regula de aur Chiar dacă tu cunoşti TIC, aceasta nu înseamnă că trebuie neapărat să le implementezi.

 5. Definiţii • Blogul (de la Weblog) este un sit Web, reprezentând, de cel mai multe ori, un jurnal public online al unui (sau mai mulţi) autor(i). • Persoana care duce un blog se numeşte blogger. • Activitatea de actualizare a conţinutului blogului (publicarea conţinutului nou) poartă denumirea de blogging.

 6. Definiţii • Totalitatea blogurilor, care formează reţele, cuprinzând bloguri din toate domeniile poartă denumirea de blogosferă.

 7. Video • http://universalsubtitles.org/videos/7a81dwj7zeIF/

 8. Structura blogului • În componenţa tuturor blogurilor sunt incluse: • intrările, care reprezintă elementele principale de conţinut şi care sunt actualizate frecvent; • arhivele, care reprezintă colecţii organizate de intrări vechi, criteriul de organizare fiind unul calendaristic.

 9. Structura blogului • Blogurile includ în mod obişnuit, dar nu obligatoriu: • o listă de categorii pentru a organiza conţinutul blogului; categoriile sunt determinate de blogger; • comentariile, care sunt răspunsurile cititorilor la intrările incluse în blog; • o legătură permanentă pe care blogger-ul o foloseşte pentru a stabili o conexiune directă către o intrare a unui alt blog; • canale de ştiri, care oferă cititorilor posibilitatea de a fi preîntâmpinaţi (notificaţi) de fiecare dată când pe blog este adăugat un conţinut nou.

 10. Structura clasică

 11. Caracteristicilor principale ale blogului • Responsabilitatea editorială a autorului; • O structură hipertextuală; • Publicarea frecventă în ordine cronologică inversă; • Acces gratuit şi public la conţinut; • Arhivarea.

 12. Prin ce se deosebeşte blogul? Poşta electronică Blogul

 13. Ce poate oferi blogul? • rezolvă o varietate de probleme ce ţin de publicarea pe Web; • nu necesită învăţarea unor limbaje sau tehnologii; • oferă utilizatorilor posibilitatea de a publica de oriunde şi oricând, cu condiţia că ei dispun de o conexiune la Internet; • oferă un potenţial ridicat de colaborare; • serviciile care permit crearea blogurilor sunt gratuite; • blogurile sunt foarte populare în rândurile tineretului.

 14. Avantajele blogului pu studenţi • Utilizarea blogurilor permite studenţilor să devină experţi într-un anumit domeniu. În procesul de susţinere a blogului pot fi evidenţiate trei etape: • Căutarea; • Filtrarea; • Publicarea.

 15. Avantajele blogului pu studenţi 2. Utilizarea blogurilor măreşte interesul faţă de procesul de învăţare. Motivaţia creşte datorită: • Utilizarea unei tehnologii moderne; • Studenţii scriu despre ceea ce le este lor personal important; • Gestiunea procesului de învăţare.

 16. Avantajele blogului pu studenţi • Utilizarea blogurilor permite studenţilor să participe în viaţa socială. • Studenţii conştientizează că posturile lor pot fi citite nu doar de către prof sau colegi – blogul permite de a ieşi din limitele aulei.

 17. Avantajele blogului pu studenţi • Utilizarea blogurilor deschide noi perspective ale învăţării. • Permite oricărui student să participe la discuţii şi să-şi exprime opinia; • Permite oricăcui din afară să participe la procesul de instruire.

 18. Blogurile pot fi utilizate ca: • instrument de lucru individual: • de către cadrele didactice, • de către studenţi; • instrument de lucru pentru studenţi: • notiţe despre cursurile la care participă, • o listă de adrese Web utile; • instrument de lucru pentru profesori: • notiţe despre cursurile pe care le predau, • ideile noi apărute în domeniul în care sunt specializaţi, • articolele şi cărţile publicate, • întrunirile cu caracter ştiinţific la care participă etc.; • instrument de lucru la curs: • Profesorii ; • Studenţii; • instrument de lucru în grup: • lucrul la un proiect ; • lucrul la o anumită temă.

 19. Obiectivele unui blog • Un blog de tip reflexiv: • O reflexie asupra experienţei dvs de predare: • Metodele şi contextul în care ele au fost aplicate; • Rezultatele obţinute de la aplicarea unor noi metode; • Cercetarea unor probleme importante în predarea-învăţarea disciplinei; • Schimb de idei şi resurse pentru activităţile de predare;

 20. Obiectivele unui blog • Un blog pentru grupa academică pentru: • A aduna şi organiza resurse Internet pentru un anumit curs, oferirea linkurilor spre situri asociate, precum şi adnotarea linkurilor pentru a prezenta relevanţa lor; • Postarea instrucţiunilor pentru sarcini; • Prezentarea publică a rezultatelor studenţilor (de exemplu artă, poezie, proiect ect.); • Postarea fotografiilor şi comentariilor referitoare la activităţilerealizatela ore (feedback); • Comunicarea cu părinţii; • Asigurarea legăturii grupei academice cu alte grupe sau cu “lumea”.

 21. Obiectivele unui blog • Un blog pentru fiecare student • Crearea portfoliilor digitale; • Comentarea, exprimareaopiniilor sau punereaîntrebărilor asupra anumitor teme sau probleme; • Discutarea activităţilor realizate la oreşi exprimareaatitudiniifață aceste activități; • Prezentarea performanțelor sale.

 22. Obiectivele unui blog • Un blog pentru un grup de studenţi • Realizarea unor proiecte de grup; • Prezentarea produsului final al proiectelor; • Documentarea procesului de realizare a etapelor proiectelor.

 23. Mulțumesc pentru atenție! corina.negara@gmail.com gcabac@gmail.com