Protipovodňová opatření na dolním Labi v Děčíně - PowerPoint PPT Presentation

jane-sullivan
protipovod ov opat en na doln m labi v d n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protipovodňová opatření na dolním Labi v Děčíně PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protipovodňová opatření na dolním Labi v Děčíně

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Protipovodňová opatření na dolním Labi v Děčíně
83 Views
Download Presentation

Protipovodňová opatření na dolním Labi v Děčíně

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Protipovodňová opatření na dolním Labi v Děčíně Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik Děčín, 16.3.2010

 2. Společná tisková zpráva(Arnika, Iniciativa pro děčínský zámek, Zelená pro planetu, Děčínské občanské sdružení) 1 – Stavba ochrání před velkou vodou jen minimum obytných částí města, efektivita stavby je velmi sporná – s výjimkou několika vil na starém městě jsou obytné části v ohrožených lokalitách v podstatě nechráněny. Pro projekt protipovodňové ochrany nebyly zpracovány jiné varianty. 2 - Plánovaná stavba je navíc koncipována pouze do rozsahu 20leté a 50leté povodně – v případě mohutnější záplavy jako například v roce 2002 nemusí být protipovodňová ochrana funkční. Projekt počítá pouze s rozvodněním řeky Labe, opomíjí vliv Ploučnice. 3 – Téměř 1,5 km dlouhá a místy až 2 m vysoká železobetonová zeď by výrazně poznamenala střed Děčína. Navržené řešení se výrazně liší od navržených opatření Podmokel, kde jsou využívány mobilní zábrany a zemní valy, které jsou celkově přijatelnější. Jsme přesvědčeni, že to lze udělat i šetrnějším způsobem, než opevnit Děčín pásem železobetonových zdí. Do celkových nákladů však není započítána údržba protipovodňových opatření. 4 – Kvůli stavbě má být zbytečně pokáceno 106 vzrostlých stromů. Navržené stavby jsou v přímém rozporu s ochranou archeologického naleziště a také s projektem revitalizace zámeckého parku. Zásah v podobě plánované stavby tuto významnou lokalitu nevratně zničí. Stavbou má být citelně poznamenán renesanční Staroměstský most. 5 – Veřejnosti nebyla podoba a cena projektu blíže představena.

 3. Děčín - povodeň 2002

 4. Připravovaná protipovodňová opatření

 5. Změna průtoku

 6. Rozdíl hladin(mezi současným a návrhovým stavem)

 7. 1 – Stavba ochrání před velkou vodou jen minimum obytných částí města, efektivita stavby je velmi sporná – s výjimkou několika vil na starém městě jsou obytné části v ohrožených lokalitách v podstatě nechráněny. Pro projekt protipovodňové ochrany nebyly zpracovány jiné varianty. 2 - Plánovaná stavba je navíc koncipována pouze do rozsahu 20leté a 50leté povodně – v případě mohutnější záplavy jako například v roce 2002 nemusí být protipovodňová ochrana funkční. Projekt počítá pouze s rozvodněním řeky Labe, opomíjí vliv Ploučnice.

 8. Studie odtokových poměrů, 2002(DHI Hydroinform, a.s. Praha)

 9. Počeplice-Hřensko – technické řešení PPO na Q20 a Q100 řeky Labe, 2004(AZ Consult spol. s r.o. Ústí nad Labem)

 10. Studie proveditelnosti, 2005(Hydroprojekt CZ, a.s. Praha)

 11. Riziková analýza, 2006 (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) Podle metodiky pro hodnocení projektů protipovodňových opatření navržených do II. etapy programu „Prevence před povodněmi“ který spravuje Ministerstvo zemědělství ČR s finanční účastí Evropské investiční banky..

 12. Dokumentace k územ. řízení, 2007(Hydroprojekt CZ, a.s. Praha) Q20 Q50 Q20 Q100

 13. Riziková analýza, 2007

 14. Dokumentace k územ. řízení, změna(Usnesení č. ZM 08 11 08 11 ze dne 18.12.2008)

 15. Hladinové poměry – Labe, Ploučnice LabePPOPloučnice Q100 132,40132,70 (L.B.)132,27 (km 1,47) Q50 131,50131,80 (P.B.)130,10 (km 1,18) Q2002 132,60124,62 (ústí) Nad jezem Ploučnice v km 1,55 Q100 = 133,25 Hrázka na levém břehu – dl. 70 m Dorovnání terénu na kótu 134,50

 16. 3 – Téměř 1,5 km dlouhá a místy až 2 m vysoká železobetonová zeď by výrazně poznamenala střed Děčína. Navržené řešení se výrazně liší od navržených opatření Podmokel, kde jsou využívány mobilní zábrany a zemní valy, které jsou celkově přijatelnější. Jsme přesvědčeni, že to lze udělat i šetrnějším způsobem, než opevnit Děčín pásem železobetonových zdí. Do celkových nákladů však není započítána údržba protipovodňových opatření. 4 – Kvůli stavbě má být zbytečně pokáceno 106 vzrostlých stromů. Navržené stavby jsou v přímém rozporu s ochranou archeologického naleziště a také s projektem revitalizace zámeckého parku. Zásah v podobě plánované stavby tuto významnou lokalitu nevratně zničí. Stavbou má být citelně poznamenán renesanční Staroměstský most.

 17. Společná tisková zpráva(Arnika, Iniciativa pro děčínský zámek, Zelená pro planetu, Děčínské občanské sdružení) 1 – Stavba ochrání před velkou vodou jen minimum obytných částí města, efektivita stavby je velmi sporná – s výjimkou několika vil na starém městě jsou obytné části v ohrožených lokalitách v podstatě nechráněny. Pro projekt protipovodňové ochrany nebyly zpracovány jiné varianty. 2 - Plánovaná stavba je navíc koncipována pouze do rozsahu 20leté a 50leté povodně – v případě mohutnější záplavy jako například v roce 2002 nemusí být protipovodňová ochrana funkční. Projekt počítá pouze s rozvodněním řeky Labe, opomíjí vliv Ploučnice. 3 – Téměř 1,5 km dlouhá a místy až 2 m vysoká železobetonová zeď by výrazně poznamenala střed Děčína. Navržené řešení se výrazně liší od navržených opatření Podmokel, kde jsou využívány mobilní zábrany a zemní valy, které jsou celkově přijatelnější. Jsme přesvědčeni, že to lze udělat i šetrnějším způsobem, než opevnit Děčín pásem železobetonových zdí. Do celkových nákladů však není započítána údržba protipovodňových opatření. 4 – Kvůli stavbě má být zbytečně pokáceno 106 vzrostlých stromů. Navržené stavby jsou v přímém rozporu s ochranou archeologického naleziště a také s projektem revitalizace zámeckého parku. Zásah v podobě plánované stavby tuto významnou lokalitu nevratně zničí. Stavbou má být citelně poznamenán renesanční Staroměstský most. 5 – Veřejnosti nebyla podoba a cena projektu blíže představena.