Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi

KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi

252 Views Download Presentation
Download Presentation

KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi Tiina Rühka AS Leibur

 2. Tootearendus … on protsess, mille alguspunktiks on turuvajadus ja lõpp-punktiks edukas, kasumlik toode.

 3. Tootearendus – osa tervikust • Koostöö – Klientide ja tarbijatega – turu-uuringud • Koostöö - Leiburis • Koostöö – Kontsernis • Koostöö – Toorainefirmadega • Koostöö – Teadusasutustega Uus lahendus (uudne toode) luuakse koostöös!

 4. Eduka tootearendusprojekti eeldused • Tegeleme fokusseeritult valdkonnas, kus meil on kogemused ja potentsiaal • Vaatame pikalt ettepoole majandusolukorrast hoolimata • Arendamine ei ole ainult ühe teenistuse huvi • Arvestame, et edukus sõltub ka ajast, kus me toodet arendame

 5. Tootearendusprojektide kaardistus ja valik Kaardistus: • Toiduainetetööstuse trendid mujal maailmas • Teraviljatoodete teaduslikud uuringud maailmas • Inimese füsioloogia teaduslikud uuringud • Toorainete arenduse saavutused ja innovatsioon • Uus tootmistehnika ja tehnoloogia • Kohalikul turul toimunud arengud • Meie kui tootja enda kogemused Valik • Potentsiaal Eestis ja ekspordiks • Kulude – võimaluste suhe (tasuvusaeg) • Põhirõhk tõelistel uuendustel

 6. Mida peab teadma konkurentidest ja turust ning klientidest, et teha õigeid valikuid • Võimalikult palju infot kõikvõimalikest kanalitest • Info analüüs ja õiged järeldused sellest • Olemasolevate toodete uuendamisel leida väsimuse tegelikud põhjused • Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uuringud • Kvantitatiivsed turu-uuringud (statistika) • Nielsen • Kvalitatiivuuringud (näitavad hoiakuid) • Rahuloluuuringud • Kaubamärgiuuringud • Fookusgrupi uuringud arenduse erinevates etappides

 7. Mis on eduka tootearenduse eeldused Leiburis • Terve ettevõtte innovaatiline hoiak • Toimiv protsess • Piisavad vahendid • Grupi sisene koostöö ja tugi • Meeskond (kogu businessarea) • R&D kogu grupis • Tootearendus lokaalne ja koostöös kontserni tasemel • Tootearenduse kuulumine marketingiteenistuse koosseisu

 8. Tootearendusprotsessis esinevad ohud • Eelduste kasutamata jätmine • Lähteülesande nõrk püstitus • Tootekontseptsiooni vähene arendamine • Kliendi edukuse ja koostöö vähene väärtustamine • Tagasiside ja analüüsi ebapiisavus • Äriline pool • Rahvuslikud eripärad

 9. Võimalikud barjäärid ja nende kõrvaldamine • ISO 22000:2005-le vastav tootearendusprotsessi skeem kontrollpunktidega • Pidevalt täiendatav ideepank vajadusel asenduste leidmiseks • Brief ja eelnev projektiplaan korrektsed - tegevus efektiivsem. • Briefis tuuakse välja: eristuv idee ja kontseptsioon. • Tootmiskatsed ja tootmispersonali põhjalik koolitus • Sensoorne analüüs ja degusteerimised • Tootejälgimine ja edulugu turul • Analüüs – Kuidas on? Hästi! Halvasti! Miks? • Mida ja kuidas korrigeerida järgmises projektis

 10. Koostöö teadusasutustega • Koostöö erinevate teadusasutustega: • Helsingi Ülikool • Health Grain projekt • Tallinna Tehnikaülikool • TFTAK • Koostöö toorainefirmadega

 11. 100% täistera nisujahu kasutamine • 2005. a - info uudsetest nisujahudest ja jahvatuse tehnoloogiast. IDEE! • 2006.a - workshop USAs täisteranisujahust toodete tehnoloogia • 2006 – 2007.a õigete retseptide katsetused. Valik. • 2007.a tutvustuste ja pakendite kujundamine • 2007. a september toodete lansseerimine Soome turule • 2008. a katsetused retsepti kohandamiseks Baltikumi turu tarvis • 2009.a jaanuar Ela sarja lansseerimine baltikumi turgudel • 2009.a kevad Eesti Toiduainetööstuse Liidu Konkursi “Eesti Parim Toiduaine 2009” võitmine

 12. Eesti esimene 100% täistera nisujahust saiade sari ELA 2009.a. kevad Eesti Toiduainetööstuse Liidu Konkursi “Eesti Parim Toiduaine 2009” võitmine kolmes eri kategoorias: • Eesti Parim toit Tervisele 2009 – Ela 100% täistera nisujahust saiade sari • Eesti Parim Pagaritoode 2009 – Ela 100% täistera mitmeviljasai • Eesti Parim Toiduaine 2009 – Ela 100% täistera mitmeviljasai

 13. Tehnoloogiliselt uus rukkitoode • Pehme ja õhuline rukkileib - arenduse algus 2007.a. • Uudne tehnoloogia rukkileiva tootmiseks • Arendused - Leibur koos kontserniga 2008.a. • Edasiarendused Leiburis oma retsepti leidmiseks 2009.a. • 2010.a. märts – Leiburi Saibi turuletoomine