IS na podporu Projektu vzdělávání zdravotníků - prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí - PowerPoint PPT Presentation

is na podporu projektu vzd l v n zdravotn k prohlubov n a zvy ov n rovn odborn ch znalost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IS na podporu Projektu vzdělávání zdravotníků - prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí PowerPoint Presentation
Download Presentation
IS na podporu Projektu vzdělávání zdravotníků - prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí

play fullscreen
1 / 12
IS na podporu Projektu vzdělávání zdravotníků - prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí
87 Views
Download Presentation
isaiah
Download Presentation

IS na podporu Projektu vzdělávání zdravotníků - prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IS na podporu Projektu vzdělávání zdravotníků - prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí Ing. Michal Opat

 2. Stručné představení • Součást projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků“ • Projekt vycházející z Operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanosti Informační systém pro podporu • Evidence všech vzdělávacích akcí • Přihlašování na kurzy a ostatní akce • Osobní přehled absolvovaných kurzů/školení • Podpora e-learningu a elektronických testů

 3. Stručné představení • Očekávaný přístup cca 35 000 pracovníků • Cca 100 000 jednotlivých absolventů • Celkový objem finančních nákladů realizovaných kurzů: 725 mil. Kč

 4. Základní funkční členění

 5. Základní funkční členění • Katalog akcí (kurzů/školení/konferencí) • Realizátoři • Termíny, kapacity • Podklady pro školení • Evidence školení • Přihlašování na vzdělávací akce • Osobní přehled absolvovaných školení • Evidence výsledků akce • Anketa, diskusní fórum • E-Learning • Tvorba kurzů • Tvorba testů • Podpora výuky včetně podpory testování znalostí • Vyhodnocování výsledků testů • Reporty a statistiky • Sledování průběhu projektu vzdělávání

 6. Vzdělávací akce v systému • Jednorázová • Jedna přihláška vůči jednomu termínu • (konference, seminář, workshop) • Plán • Přihláška na plán jako celek (studijní plán sestavený z jednotlivých bloků/modulů) • Po schválení možnost přihlašování na konkrétní bloky/moduly v konkrétních termínech • (certifikované kurzy lékařských profesí, certifikované kurzy a akreditované kvalifikační kurzy nelékařských profesí) • Běh • Obdobně jako plán, ale v základní přihlášce jsou již stanoveny pevné konkrétní termíny • (certifikované kurzy a akreditované kvalifikační kurzy nelékařských profesí)

 7. Role a rozsah využití systému • Podpořený • Veřejná část (bez přihlášení do systému) • Katalog vzdělávacích akcí • Detaily dílčích akcí – termíny apod. • Uživatelská podpora • Dotazy k dalším vzdělávacím akcím apod. • Neveřejná část (s přihlášením do systému) • Registrace, změna osobních údajů, práce s hesly,… • Přihlašování na vzdělávací akce • „Moje studium“ – seznam podaných přihlášek, absolvovaných akcí • K dílčí akci – Anketa, E-kurz, E-test, Diskuse

 8. Role a rozsah využití systému • Koordinátor • Evidence veřejných zakázek a uzavřených smluv s realizátory akcí • Centrální evidence všech realizátorů a jejich instruktorů (studijních referentů) • Centrální evidence všech vzdělávacích programů • Zakládání nově otevíraných akcí v Katalogu • Průběžný dohled nad průběhem akcí (sledování počtu přihlášených a účastníků apod.) • Realizátor a Instruktor • Vypisuje termíny vzdělávacích akcí, specifikuje místo konání a program • Přihlašuje uchazeče na vzdělávací akce a jejich termíny, či běhy • Prověřuje projektové a kvalifikační předpoklady uchazečů a vyznačuje jejich splnění/nesplnění • Zařazuje uchazeče na vzdělávací akci (tj. schvaluje jeho přihlášku) • Zaznamenává studijní výsledky do projektových indexů • Tiskne projektové certifikáty a osvědčení

 9. Vlastnosti systému • Ovládání maximálně podobné běžným intranetovým nebo internetovým aplikacím • Seznamy se stránkováním a tříděním, filtry, detailní náhledy, formuláře s validacemi

 10. Vlastnosti systému • Podporované prohlížeče • Microsoft IE 7 a vyšší • Google Chrome • Firefox 3.5. • Opera 10 • Robustnost • Počet současně pracujících uživatelů: 100 • Počet studentů: 100 000 • Počet ostatních uživatelů (administrativa, lektoři): 500 • Počet současně otevřených e-kurzů: 50 (průměrná velikost 10MB) • Hardware • Samostatná (nově pořízená) HW architektura ve správě IPVZ

 11. Podpořený – Moje studium • Seznam podaných přihlášek • Seznam schválených akcí

 12. Podpořený – přihlášení na akci • Pouze v režimu po přihlášení do aplikace • Výběr konkrétní vzdělávací akce + přihlášení skrze samostatnou funkci systému (tlačítko „Přihlásit“) • Vyplnění termínů, případně požadavku na ubytování apod. • Po odeslání je možné sledovat stav zpracování přihlášky • Změna termínu realizátorem