Kladské pomezí - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kladské pomezí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kladské pomezí

play fullscreen
1 / 7
Kladské pomezí
128 Views
Download Presentation
quade
Download Presentation

Kladské pomezí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kladské pomezí 6.5. Maturitní zájezd s Hotelovou školou Vrchlabí

  2. muzeum MERKUR

  3. Muzeum MUMII Trochu strachu s mumiemi si zažil každý z nás, bohužel jsme si je nemohli na památku vyfotografovat, tak zážitek z muzea je jen v našich pamětích

  4. Pivovar OLIVĚTÍNSKÝ OPAT

  5. Vyhlídka HVĚZDA

  6. Děkujeme vám Děkujeme vám. Velmi se nám váš výstup a skvělé zorganizování výletu líbilo. Výletem nás provedli dívky z hotelové školy… Lucka Stoberová a Míša Koudelková

  7. Zpracovala Michaela Šimůnková