K zigazgat si szakvizsga i modul k zponti llami szervek rendszere
Download
1 / 64

Közigazgatási szakvizsga I. modul Központi állami szervek rendszere - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Közigazgatási szakvizsga I. modul Központi állami szervek rendszere. A diasor hatályosítását elvégezte: Tóth Zoltán József (2013.07.15.). 1. Fejezet Magyarország alkotmányos berendezkedése. Magyarország Alaptörvénye. Az ország alaptörvénye Formai szempontból: a jogforrási rendszer csúcsa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Közigazgatási szakvizsga I. modul Központi állami szervek rendszere' - jane-sullivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K zigazgat si szakvizsga i modul k zponti llami szervek rendszere

Közigazgatási szakvizsgaI. modulKözponti állami szervek rendszere

A diasor hatályosítását elvégezte:

Tóth Zoltán József (2013.07.15.)


1 fejezet magyarorsz g alkotm nyos berendezked se

1. FejezetMagyarország alkotmányos berendezkedése


Magyarorsz g alapt rv nye
Magyarország Alaptörvénye

Az ország alaptörvénye

 • Formai szempontból:

  • a jogforrási rendszer csúcsa

  • különös eljárási rendben alkotják.

 • Tartalmi szempontból:

  • gazdasági és társadalmi rendre

  • állam- és kormányformára

  • alapvető jogokra és kötelezettségekre

  • állami szervek egyes típusainak szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat foglalja magában.
Az alapjogok forr sai
Az alapjogok forrásai

 • Alaptörvény – alkotmány

  • Az Alaptörvény módosításai (4)

  • Átmeneti Rendelkezések

 • Sarkalatos törvények

 • Törvények

 • Nemzetközi dokumentumok


 • Alapjogok rendszere azok keletkez si idej re vonatkoz an
  Alapjogok rendszere(azok keletkezési idejére vonatkozóan)

  • Első generációs jogok:egyenlőségi szabadságjogok

  • Második generációs jogok:gazdasági, szociális, kulturális jogok

  • Harmadik generációs jogok:a fejlődéshez, békéhez, egészséges környezethez való jogok, betegjogok, fogyatékosok jogai


  Az egyes alapjogok az emberi m lt s ghoz val jog
  Az egyes alapjogok:Az emberi méltósághoz való jog

  • Együtt említik az élethez való joggal, az Alkotmánybíróság általános személyiségi jognak, szubszidiárius alapjognak tekinti, az egyenlőségi illetve személyhez fűződő jogokkal összekapcsolva.

  • Nevesített részjogosítvány:

  • önazonosság, önrendelkezés, magánszféra védelme.


  Az egyes alapjogok a megk l nb ztet s tilalma
  Az egyes alapjogok:A megkülönböztetés tilalma

  • Általános egyenlőségi tétel:A Magyarország biztosítja minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés nélkül.

  • A hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

  • A Magyarországon minden ember jogképes.

  • A bíróság előtt mindenki egyenlő.

  • A hátrányos megkülönböztetés tilalma nem abszolút

  • A pozitív diszkrimináció nem alkotmányellenes

  • Az önkényes, ésszerű indok nélküli megkülönböztetés alkotmányellenes


  Az egyes alapjogok kisebbs gek speci lis v delme
  Az egyes alapjogok:Kisebbségek speciális védelme

  • A többségi nemzetbe olvasztó politika, szegregáció, áttelepítés tilalma

  • Speciális szempontok figyelembe vételének kötelezettsége

  • Alapvető jogok biztosa és helyettese és kisebbségi önkormányzatok

  • Nemzetiségek képviseletének megteremtése az országgyűlésben.


  Az egyes alapjogok az lethez val jog
  Az egyes alapjogok:Az élethez való jog

  • Magzati élet védelme

  • magzati élet védelme ↔ anya önrendelkezési joga

  • „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg” Alaptörvény II. cikk.

  • Halálbüntetés eltörlése

  • Eutanázia

   • Aktív – tilos

   • Passzív


  Az egyes alapjogok k rnyezethez val jog
  Az egyes alapjogok:Környezethez való jog

  • A Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez

  • Kiemelt rendelkezések az Alaptörvényben

  • Alkotmánybíróság – köteles az állam a garanciát biztosító intézmények kialakítására, valamint az elért környezeti szint megóvására

  • külön törvény a környezet védelméről


  Az egyes alapjogok a tisztess ges elj r shoz val jog
  Az egyes alapjogok:A tisztességes eljáráshoz való jog

  • bíróság előtt mindenki egyenlő,

  • független és pártatlan bíróság, nyilvános tárgyalás

  • ártatlanság vélelme,

  • hallgatás joga

  • nullum crimen et nulla poena sine lege elve,

  • jogorvoslathoz való jog

  • védelem joga


  Az egyes alapjogok a k zleked s a mozg s szabads ga
  Az egyes alapjogok: A közlekedés, a mozgás szabadsága

  A személyes szabadság egyik nevesített alakzata. Napjainkban a migrációs jogokhoz kapcsolódik a szabályozása.

  Korlátai:

  • büntetőjog

  • közbiztonság

  • közerkölcs

  • egészségügyi


  Az egyes alapjogok az inform ci s nrendelkez si joga
  Az egyes alapjogok: Az információs önrendelkezési joga

  • A modern állam a funkcióinak növekedése és változása miatt az állampolgárok egyre több adatát gyűjti,

  • Reális veszély az adatokkal való visszaélés, az adatok összekapcsolása

  • Szükséges a személyiségi autonómiát képező adatvédelem és az állam szükségletének az összehangolása.


  Az egyes alapjogok a mag nlak s s rthetetlens g hez a lev ltitok v delm hez val jog
  Az egyes alapjogok:A magánlakás sérthetetlenségéhez, a levéltitok védelméhez való jog

  • Magánlakás

   • Be. – házkutatás – hatóság határozata alapján (kivéve bűncselekmény megakadályozása)

   • Rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálatok

  • Levéltitok

   • Fogvatartottak levelezése

   • Postai küldemények


  Az egyes alapjogok a lelkiismereti s vall sszabads g
  Az egyes alapjogok:A lelkiismereti és vallásszabadság

  • Az egyház az államtól elválasztva működik.

  • Vallás, meggyőződés miatt sem hátrány, sem előny nem keletkezhet.

  • Állami nyilvántartás tárgya nem lehet.

  • Szabadon gyakorolható.

  • Szülő dönt az erkölcsi, vallási nevelésről.

  • Vallásgyakorlás lehetőségének biztosítása szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi és bv. intézetekben, katonaságnál.


  Az egyes alapjogok az egyes l si s gy lekez si jog
  Az egyes alapjogok Az egyesülési és gyülekezési jog

  Alaptörvény szerint mindenkinek joga van törvényben

  nem tiltott szervezetet létrehozni, de

  • nem valósíthat meg bűncselekményt,

  • politikai célú fegyveres szervezet nem alapítható,

  • kizárólag gazdasági céllal nem hozható létre.

   Az Alaptörvény elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.


  Az egyes alapjogok a sajt szabads g
  Az egyes alapjogok: A sajtószabadság

  • A vélemény terjesztése, a sajtó hozzáférhetősége, tárgyi előfeltételek biztosítása.

  • Nem csak egyéni szabadságjog garanciája, hanem demokratikus biztosíték – a tájékoztatáshoz való jog garanciája.

  • „Médiaalkotmány”


  Az egyes alapjogok a v lem nynyilv n t s szabads ga
  Az egyes alapjogok:A véleménynyilvánítás szabadsága

  • Alaptörvény IX. cikkből (szabad véleménynyilvánítás, közérdekű adatok megismerése), következik a demokratikus közvélemény biztosításának állami kötelessége.

  • A szabad véleménynyilvánítási jog nem csak alapvető alanyi jog, hanem e jog intézményes oldalának az elismerése, a demokratikus politikai nyilvánosság biztosítása a modern jogfelfogás szerint.

  • Korlátozható, de csak igen kevés joggal szemben kell engednie.


  Az egyes alapjogok a v lem nynyilv n t s szabads ga1
  Az egyes alapjogok:A véleménynyilvánítás szabadsága

  • A véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül kell védeni.

  • Nem terjed ki valótlan tények közlésére, ha a közlő ezzel tisztában van, vagy kellene, hogy legyen az egyenlő a tények meghamisításával

  • Speciális vonatkozások:

   • Gyűlöletre uszítás bűncselekmény,

   • Képviselők mentelmi joga, közszereplőkkel szembeni kritika tágabb határai.


  Az egyes alapjogok a tulajdonjog
  Az egyes alapjogok: A tulajdonjog

  • Alaptörvény

   • a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú,

   • magyar állam tulajdona nemzeti vagyon, kizárólagos tulajdonának, gazdasági tevékenységi körének körét törvény határozza meg,

   • az állam tiszteletben tartja az önkormányzat tulajdonát.

  • Alkotmánybíróság

   • alkotmányos alapjog, de abszolút védelem csak a személyiségi jogoknak

   • tulajdonformák megkülönböztetésének tilalma, közösségi tulajdon szigorúbb büntetőjogi védelme alkotmányellenes.

  • Kisajátítás: Csak közérdek esetén, kártalanítás mellett.


  Sztr jkjog
  Sztrájkjog

  • Érdekvédelmi eszköz + egyesülési jog, munkatörvénykönyv.

  • Előtte egyeztetés, egyeztető eljárás sikertelensége feltétel.

  • Jogellenes: nem gazdasági, szociális érdek, alkotmányellenes cél, kollektív szerződést sért, a konfliktus bírósági útra tartozik (jogszerűség megítélése munkaügyi bíróság hatásköre).

  • Korlátozható jog (igazságszolgáltatás), minimális szolgáltatás.


  Az llampolg ri k teless gek
  Az állampolgári kötelességek

  Alkotmány:

  • Jogszabályok megtartásának kötelessége

  • Közterhekhez való hozzájárulás kötelessége

  • Honvédelmi kötelezettség

  • Tankötelezettség

  • Gondoskodás

  • Hozzájárulás a közösség gyarapodásához a közösségi feladatok ellátásához

  • Környezeti károk helyreállításának kötelessége, annak költségeinek viselése

  • A természeti erőforrások, a nemzet közös örökségének védelmet

  • Törvényes fellépés a hatalom erőszakos megszerzőivel, kizárólagos birtokosaival szemben.


  2 fejezet az llami szervek rendszere jelleg k s egym s egym shoz val viszonyuk

  2. FejezetAz állami szervek rendszere, jellegük és egymás egymáshoz való viszonyuk


  Az orsz ggy l s
  Az Országgyűlés

  • Az Országgyűlés meghatározása az Alaptörvényben

  • Az Országgyűlés feladat- és hatáskörei

   • törvényalkotás

   • parlamenti ellenőrzés

   • egyéb hatáskörök

  • Az alakuló ülés


  Az orsz ggy l s szervezete
  Az Országgyűlés szervezete

  • Elnök, alelnökök, jegyzők

  • Házbizottság, Házszabály

  • Bizottsági rendszer

  • Frakciók

  • Parlamenti apparátus


  Az orsz ggy l si k pvisel k jog ll sa
  Az országgyűlési képviselők jogállása

  • Szabad mandátum

  • Mentelmi jog

   • felelőtlenség

   • sérthetetlenség

  • Összeférhetetlenség

   • hivatali

   • gazdasági

   • méltatlansági


  A korm ny
  A Kormány

  • Kormányzati tevékenység

  • A Kormány feladat- és hatáskörei

  • A Kormány létrejötte, megbízatása

  • miniszterelnök megválasztása, kormányprogram, miniszterek kinevezése

  • A Kormány megbízatásának megszűnése

  • - Konstruktív bizalmatlansági indítvány, bizalmi szavazás


  A k zt rsas gi eln k
  A köztársasági elnök

  • A köztársasági elnök alkotmányos helyzete

  • Az államfő feladat- és hatásköre - ellenjegyzés

  • Az államfő és az Országgyűlés viszonya

  • Az államfő és a Kormány viszonya


  A k zt rsas gi eln k megb zat sa jog ll sa
  A köztársasági elnök megbízatása, jogállása

  • Az államfő megválasztása

  • A megbízatás megszűnése

  • A köztársasági elnök jogállása:

   • mentelmi jog

   • összeférhetetlenség

   • jogi felelősség


  A b r s g
  A bíróság

  • Az igazságszolgáltatási tevékenység, az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei

  • Bírósági szervezet, helyi bíróság (járásbíróság 2013-tól), megyei törvényszék, közigazgatási és munkaügyi bíróságok Ítélőtábla, Kúria

  • A Kúria, a Kúria elnöke

  • A bíróságok igazgatása, OBH, OBT


  A b r k jog ll sa
  A bírók jogállása

  • Bírói függetlenség

  • A bírók kinevezése

  • Összeférhetetlenség

  • Mentelmi jog


  Az gy szs g
  Az ügyészség

  • Nyomozás, felügyelet a nyomozás felett

  • A vád képviselete

  • Felügyelet a büntetés végrehajtása felett

  • Ügyészség közérdekvédelmi feladatai: Ügyészi törvényességi felügyelet; részvétele peres és nem peres eljárásban; szabálysértési ügyek; szervezetekkel kapcsolatos ügyészi feladatok

  • Az ügyészség szervezete, legfőbb ügyész

  • Az ügyészek jogállása

  • Az ügyészség feladat- és hatásköre


  Az alapvet jogok biztosa
  Az alapvető jogok biztosa

  • A jogintézmény kialakulása

  • Az ombudsman megválasztása, jogállása

  • A biztos és helyetteseinek feladat- és hatásköre

  • Az ombudsman intézkedései

  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


  Az alkotm nyb r s g
  Az Alkotmánybíróság

  • Az alkotmánybíráskodás kialakulása, formái

  • Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörei

  • Előzetes normakontroll

  • Utólagos normakontroll

  • Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt

  • Nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata

  • Alkotmányjogi panasz

  • Hatásköri összeütközés

  • Alkotmányértelmezés

  • Egyéb


  Az alkotm nyb r s g szervezete elj r sa
  Az Alkotmánybíróság szervezete, eljárása

  • Az Alkotmánybíróság szervezete, az AB elnöke

  • Az alkotmánybírók jogállása

  • Az alkotmánybírók megválasztása

  • Függetlenség, mentelmi jog, összeférhetetlenség

  • A tisztség megszűnése


  Az llami sz mvev sz k
  Az Állami Számvevőszék

  • Az ÁSZ hatáskörei

  • Az ÁSZ szervezete, eljárása

  • A számvevőszéki vizsgálat:

   • Törvényesség

   • Eredményesség

   • Célszerűség


  Az nkorm nyzatok alkotm nyos alapjai
  Az önkormányzatok alkotmányos alapjai

  • Helyi önkormányzás – önkormányzati autonómia

  • Önkormányzati jogok

  • Az önkormányzatok és más közhatalmi szervek kapcsolata


  3 fejezet a k zigazgat s az llami funkci k rendszer ben

  3. FejezetA közigazgatás az állami funkciók rendszerében


  A k zigazgat s helye a hatalmi gak rendszer ben
  A közigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében

  Kiindulópont:a hatalommegosztás elve

  • A törvényhozás és a közigazgatás

  • Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás

  • Az államfő és a közigazgatás


  A k zigazgat s fogalma saj toss gai
  A közigazgatás fogalma, sajátosságai

  Sajátosságai:

  • legnagyobb szakigazgatási rendszer

  • a közigazgatás igazgatási tevékenysége az egész társadalomra kiterjed

  • egyes tevékenységeit közhatalom birtokában látja el (pl. jogszabályt alkot, hatósági jogalkalmazást végez)

  • a jogállamiság követelményének mindenkori érvényre juttatása


  A k zigazgat s feladatai
  A közigazgatás feladatai

  • A közhatalmi tevékenységek:

   • jogalkotás

   • hatósági jogalkalmazás

  • A közvetlen igazgatás körébe sorolható tevékenységek:

   • szervezetirányítás

   • belső igazgatás

   • gazdálkodás

   • materiális tevékenység

   • nem közigazgatási jogi, hanem más jogág által szabályozott tevékenységeket


  4 fejezet a k zigazgat s szervezetrendszere

  4. FejezetA közigazgatás szervezetrendszere


  A szervezetrendszer tagol d s t meghat roz t nyez k
  A szervezetrendszer tagolódását meghatározó tényezők

  • A minőségi és mennyiségi munkamegosztás

  • Az ország gazdasági viszonyai

  • Belpolitikai viszonyok

  • Külpolitikai tényezők

  • Igazgatási törvényszerűségek:

   • a horizontális (mellérendeltség) és a vertikális (alá-fölérendeltség) tagozódás

   • a centralizáció (központosított) - decentralizáció (nem központosított) aránya és mértéke

  • A földrajzi adottságok, a közlekedési viszonyok, a történelmi hagyományok, tradíciók


  A k zigazgat si szerv fogalma jogi param terei
  A közigazgatási szerv fogalma, jogi paraméterei

  • A közigazgatási szerv jogképességének elemei

  • Az önálló és a nem önálló közigazgatási szervek


  Az llamigazgat s szervezetrendszere
  Az államigazgatás szervezetrendszere

  A közigazgatási rendszer államigazgatási és önkormányzati

  igazgatási alrendszerekre osztható.

  • Államigazgatási szervek illetékesség szerinti tagozódása:

   • Központi szervek

   • Területi szervek


  A korm ny feladat hat sk r m k d s
  A Kormány feladat - hatáskör - működés

  A Kormány munkáját segítő szervek:

  • A kormánybizottságok

  • Kabinetek

  • Egyéb tanácsadó testületek

  • Kormánybiztos

  • Miniszterelnöki biztos

  • Miniszterelnökség


  A miniszt riumok
  A minisztériumok

  • Feladatai

  • Államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, miniszteri biztos

  • A minisztérium szervezeti és működési szabályzata

  • Szervezete


  A nem miniszt riumi form ban m k d k zponti llamigazgat si szervek
  A nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek

  • Kormányhivatalok:

   • a Központi Statisztikai Hivatal,

   • az Országos Atomenergia Hivatal,

   • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

   • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

  • Központi hivatalok

   Taxatív felsorolásukat nem tartalmazza jogszabály.

   Központi hivatalok például:

  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

  • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vagy a

  • Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.


  A ter leti s helyi llamigazgat si szervek
  A területi és helyi államigazgatási szervek államigazgatási szervek

  • Általános hatáskörű területi államigazgatási szervek:

   • a fővárosi és megyei kormányhivatalok

   • Az általános hatáskörű területi államigazgatási szerv helyi szerve a járáshivatal

  • Ágazati feladatokat ellátó, azaz különös hatáskörű területi és helyi államigazgatási szervek.


  Saj tos jog ll s llamigazgat si szervek
  Sajátos jogállású államigazgatási szervek államigazgatási szervek

  • Autonóm jogállású államigazgatási szervek:

   • a Közbeszerzési Hatóság,

   • az Egyenlő Bánásmód Hatóság

   • a Gazdasági Versenyhivatal

   • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   • a Nemzeti Választási Iroda

  • Önálló szabályzó szervek:

   • a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (2013. októberéig)

   • a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

   • a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal


  5 fejezet az nkorm nyzati igazgat s

  5. Fejezet államigazgatási szervekAz önkormányzati igazgatás


  Az nkorm nyzat feladat s hat sk re
  Az önkormányzat feladat- és hatásköre államigazgatási szervek

  • A helyi önkormányzás joga

  • A helyi önkormányzatok feladatai:

   • Kötelező

   • Önként vállalt

  • Hatósági jogkör


  T rsul shoz val jog
  Társuláshoz való jog államigazgatási szervek

  • Ötv.-ben nevesített társulási formák (2013-tól):

   • társult képviselő-testület

   • közös önkormányzati hivatal


  Az nkorm nyzat szervezete
  Az önkormányzat szervezete államigazgatási szervek

  A helyi képviselő-testület és szervei:

  • polgármester

  • alpolgármester

  • a képviselő-testület bizottságai

  • településrészi önkormányzat

   Jegyző

   a képviselő-testület hivatalaként polgármesteri hivatal

   körjegyzőség (2013-tól: közös önkormányzati hivatal)


  Az nkorm nyzat szervezete1
  Az önkormányzat szervezete államigazgatási szervek

  • Települési önkormányzatok:

   • község

   • város (2013-tól: járásszékhelyváros; város)

   • megyei jogú város (2013-tól: megyeszékhely város, valamint az OGY által az új Ötv. hatálybalépéséig megyei jogú várossá nyilvánított város)

   • a főváros és kerületei

  • Területi önkormányzat:

   • megyei önkormányzat


  Az nkorm nyzat gazd lkod sa
  Az önkormányzat gazdálkodása államigazgatási szervek

  Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, bevételeivel

  önállóan gazdálkodik és saját felelősségére vállalkozhat.


  Az nkorm nyzat bev telei
  Az önkormányzat bevételei államigazgatási szervek

  • saját bevételek,

  • átengedett központi adók,

  • más gazdálkodó szervektől átvett bevételek,

  • központi költségvetési normatív hozzájárulások és

  • támogatások.


  A k ztest leti nkorm nyzatok
  A köztestületi önkormányzatok államigazgatási szervek

  • A köztestület fogalma

  • A köztestületek fajtái:

   • Szakmai kamarák

   • Gazdasági kamarák

   • Gazdasági igazgatási feladatokat ellátó

   • Köztestületek

   • Egyéb köztestületek


  5 fejezet a k zigazgat s m k d se

  5 államigazgatási szervek. FejezetA közigazgatás működése


  A k zigazgat si szervek tev kenys gi t pusai
  A közigazgatási szervek tevékenységi típusai államigazgatási szervek

  • Közigazgatási aktusok

  • A közigazgatás tényleges cselekményei:

  • az igazgatási cselekmények

  • egyes nyilvántartási és regisztratív cselekmények

  • reálcselekmények

  • materiális cselekmények

  • A közigazgatás más jogágba tartozó cselekményei


  K zigazgat si aktusok
  Közigazgatási aktusok államigazgatási szervek

  • A hatósági aktusok:

   • hatósági határozat

   • szakhatósági hozzájárulás

   • hatósági intézkedés

   • eljárást kezdeményező

  • A közigazgatási szervezetrendszer működése során kibocsátott aktusok:

   • hierarchikus irányítási aktusok

   • belső vezetési aktusok

   • hierarchián kívüli irányítási aktusok

   • együttműködési aktusok

  • Közintézeti aktusok

  • Közigazgatási szerződések (speciális típus: hatósági szerződés)


  A k zigazgat si szervek hat s gi jogalkalmaz tev kenys g nek alapvet t pusai
  A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazó tevékenységének alapvető típusai

  • A hatósági jogalkalmazó tevékenység fogalma

   A hatósági határozatok között azok jogi tartalma szerint megkülönböztetünk jogosító és kötelező(kötelezést tartalmazó) határozatokat.

  • Jogosító határozat

   speciális formája az engedélyező határozat

  • Kötelező határozat

   sajátos fajtája a szankciót megállapító határozat


  ad