effas sz mvitel modul i vfolyam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam PowerPoint Presentation
Download Presentation
EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam. Az oktatási blokk tartalma. Tematika: Számviteli alapok Pénzügyi intézmények számvitele A konszolidáció számvitele A számvitel nemzetközi szabályozása I. 4-5. A számvitel nemzetközi szabályozása II-III. (IFRS-ek)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam' - riva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
effas sz mvitel modul i vfolyam

EFFAS – Számvitel modulI. évfolyam

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

az oktat si blokk tartalma
Az oktatási blokk tartalma

Tematika:

 • Számviteli alapok
 • Pénzügyi intézmények számvitele
 • A konszolidáció számvitele

A számvitel nemzetközi szabályozása I.

4-5. A számvitel nemzetközi szabályozása II-III. (IFRS-ek)

6. Beszámoló- és a vállalati cash flow kimutatás elemzése

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

2 p nz gyi int zm nyek s a konszolid ci sz mvitele
2. Pénzügyi intézmények- és a konszolidáció számvitele
 • Pénzügyi intézmények számviteli specialitásai (4-33. dia)
 • A konszolidáció számvitele (34-86. dia)

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

p nz gyi int zm nyek sz mviteli specialit sai

Pénzügyi intézmények számviteli specialitásai

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

p nz gyi int zm nyek sz mviteli specialit sai1
Pénzügyi intézmények számviteli specialitásai
 • A pénzügyi intézményeket érintő főbb jogszabályi előírások – számviteli politikára vonatkozóan (6-20. dia)
 • Kockázat és kontroll (21 -33 dia)

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

2 sz mviteli politik ra vonatkoz saj tos hitelint zeti el r sok
2) Számviteli politikára vonatkozó sajátos hitelintézeti előírások
 • A számviteli törvényben foglaltakon túl kötelező szabályzatok
  • kockázatvállalási szabályzat,
  • hitelnyújtási szabályzat
  • betétgyűjtési szabályzat,
  • számlavezetési szabályzat,
  • befektetési szabályzat,
  • adós (ügyfél)-, illetve partnerminősítési szabályzat,
  • fedezetértékelési szabályzat,
  • eszköz- és ügyletminősítési, valamint értékelési szabályzat (kintlévőségekre, mérlegen kívüli tételekre),
  • céltartalék képzési és értékvesztési szabályzat,
  • Eszköz-forrásértékelési szabályzat
  • pénz- és értékkezelési szabályzat,
  • bizonylatkezelési szabályzat,
  • határidős, opciós és swap ügyletek elszámolási szabályzata,
  • költségszámítási szabályzat,
  • összevont (konszolidált) beszámoló készítési szabályzat,
  • Stb.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

rt kel st meghat roz szempontok
Értékelést meghatározó szempontok
 • az ügyfél, partner minősítése
 • a törlesztési rend betartása (késedelmi idő)
 • az országkockázat
 • a tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága (piaci ára, a kereslet-kínálati viszonyok és a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a befektetés arányában)
 • a tételből adódó, veszteségnek minősülő jövőbeli kifizetési kötelezettség
 • a rendelkezésre álló fedezet

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

rt kel si szempontok alkalmaz sa
Értékelési szempontok alkalmazása
 • Az „értékesíthetőség és mobilizálhatóság” szempontja alapvetően az értékpapírok és a követelés fejében kapott készletek minősítése és értékelése esetében mérvadó;
 • „A „tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeli kifizetési kötelezettség” szempontja a mérlegen kívüli tételek minősítése és értékelése tekintetében mérvadó;
 • A teljes körű szempontrendszeren alapuló értékelés mellett bizonyos követelésekre alkalmazható az „egyszerűsített minősítési eljárás” is, amikor csak egy vagy néhány szempontot vesznek figyelembe;
 • Egyszerűsített minősítési eljárás alkalmazható a lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelből adódó, a jelzáloghitelből eredő, és a kisösszegű követeléseknél függetlenül attól, hogy egyedi vagy csoportos értékelés alá vonták azokat.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

rt kel s form i
Értékelés formái
 • Egyedi értékelés: Alapvetően ezt kell alkalmazni minden tételre
 • Csoportos értékelés:
   • a kisösszegű követelésekre (számviteli pol. szerint)
   • az azonos jogokat megtestesítő értékpapírokra (a 250-es kormányrendelet korábban is hatályos előírásai alapján)

[Azonos jogokat testesít meg: ha a kibocsátás feltételei (a kibocsátó, a névérték, a hozamfeltételek, a lejárati idő és egyéb feltételek) megegyeznek legfeljebb egy sorozat eltérő tagjairól van szó.]

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

eszk zmin s t si kateg ri k
Eszközminősítési kategóriák
 • Az egyedi értékelés alá vont tételeket kell eszközminősítési kategóriába sorolni az értékelés végső eredménye alapján;
 • Legalább 5 minősítési kategóriát kell felállítani, amelyek megegyeznek a 14-es PM rendelet szerint korábban alkalmazott kategóriákkal;
 • Lehet ennél több kategóriát is kialakítani, más elnevezésekkel, de azok feltételeit meg kell feleltetni az 5 kategóriás rendszerrel;
 • Minden kategóriához súlysávot kell rendelni és azon belül egy arányt kell a tételhez kapcsolni;
 • Az 5 kategóriás rendszer súlysávjai azonosak a 14-es PM rendeletben korábban alkalmazottakkal, azzal az eltéréssel, hogy a külön figyelendő 1-10%-ig terjed.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

rt kel si csoportok
Értékelési csoportok
 • A csoportos értékelés alá vont tételeket kell értékelési csoportokba sorolni;
 • Legalább három értékelési csoportot kell kialakítani, de lehet ennél többet is;
 • Minden csoporthoz egy konkrét százalékos mértéket (arányt) kell rendelni;
 • A csoport minden egyedére a csoporthoz tartozó százalékos mértékben kell értékvesztést elszámolni;

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

rt kel s l nyege
Értékelés lényege
 • Az egyes tételek esetében a fedezettől eltérő, különböző szempontok együttes figyelembevételével kell meghatározni, hogy mekkora az adott tétel kapcsán várható veszteség a megtérülés hiánya, vagy a jövőbeni veszteségjellegű kifizetési kötelezettség miatt;
 • Majd az így felmért várható veszteség összegéből le kell vonni az adott tétel kapcsán rendelkezésre álló fedezetek értékét, azok számbavételi sorrendjét figyelembe véve;
 • A fennmaradó, fedezetlen veszteség alapján kell besorolni a tételt az értékelés (egyedi vagy csoportos) jellegétől függően a megfelelő eszközminősítési kategóriába vagy értékelési csoportba és a hozzárendelt arány alapján kell utána értékvesztést vagy céltartalékképzést elszámolni, illetve a meglévőt módosítani.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

t rleszt si rend betart s nak a k sedelmi id nek figyelembev tele
Törlesztési rend betartásának (a késedelmi időnek) figyelembevétele
 • Önmagában a késedelmi idő nem döntheti el a tétel minősítését, azaz besorolását megfelelő eszközminősítési kategóriába, vagy értékelési csoportba,
 • ahhoz a többi szempontot és végül a fedezet értékét is figyelembe kell venni,
 • feltéve, hogy a tétel nem tartozik az egyszerűsített minősítési eljárás alá.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

fedezet rt kel ssel szembeni k vetelm nyek v ltoz sa
Fedezetértékeléssel szembeni követelmények változása
 • A fedezeteket számbavételének értékét a számviteli politikában kell rögzíteni, de alapvetően azokat piaci értékén kell figyelembe venni;
 • A jelzálog fedezetek esetében számviteli szempontból nincs 70%-os korlát;
 • A számviteli szempontból elfogadott fedezetek nem feltétlenül egyeznek meg a hitelkockázat meghatározására vonatkozó kormányrendelet szerinti fedezetekkel.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

eszk zmin s t ssel szembeni k vetelm nyek v ltoz sa
Eszközminősítéssel szembeni követelmények változása
 • Valamennyi szempont együttes figyelembevételével, a nem fedezett veszteség alapján történik az adott tétel besorolása a megfelelő
   • eszközminősítési kategóriába, vagy
   • értékelési csoportba a tétel értékelésének (egyedi vagy csoportos) jellegétől függően;
 • A mérlegen kívüli tételek, a követelés fejében kapott készletek és az értékpapírok esetében, alapvetően a jövőben várható veszteség összegének függvényében történik a besorolás;
 • A függő kötelezettségek esetébe tekintettel kell lenni arra, hogy annak megszűnése mérlegbeli eszköztételt vagy veszteségjellegű kifizetési kötelezettséget keletkeztet-e. Az előbbinél a keletkező eszköztétel értékelésére alkalmazott szempontokat is mérlegelni kell, az utóbbinál pedig a veszteségjellegű kifizetési kötelezettség a mérvadó;
 • A határidős, opciós, swap ügylet után kockázati céltartalék csak akkor képezhető, ha annak várható vesztesége a 250-es kormányrendelet szerinti céltartalékkal nem fedezett, illetve passzív időbeli elhatárolásként nem lett elszámolva (ez utóbbi a fedezeti ügyletekre vonatkozik)

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zati c ltartal kk pz s s rt kveszt s
Kockázati céltartalékképzés és értékvesztés
 • A „Sajátos értékelési előírások” idevonatkozó részében nem csak a sajátos értékelés alá tartozó tételek utáni kockázati céltartalékképzés és értékvesztés szabályai szerepelhetnek, hanem
 • Itt célszerű szabályozni a 250-es kormányrendeletben, illetve a pénzügyi intézményre vonatkozó egyéb jogszabályban előírt céltartalékképzés és értékvesztés szabályait is (pl. halasztott kamatfizetéses hitelek tőkésített kamatának céltartaléka, lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka, általános kockázati céltartalék, nem fedezeti célú derivatív ügyletek céltartaléka stb.)
 • Az értékvesztés vagy a kockázati céltartalék szükséges szintjét az határozza meg, hogy a tétel a besorolása alapján, mely eszközminősítési kategóriába, vagy értékelési csoportba lett besorolva és ennek alapján milyen céltartalékképzési vagy értékvesztési arányt rendeltek hozzá;
 • A meglévő értékvesztést vagy kockázati céltartalékot minden értékelés alkalmával annak szükséges szintjére kell kiegészíteni;
 • Az értékelés gyakorisága: kötelezően negyedévente és a mérleg fordulónapon, de lehet ennél nagyobb gyakorisággal is a számviteli politikában rögzítettek szerint.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

egy b t m k
Egyéb témák
 • Devizaalapú forintkövetelést vagy forintkötelezettséget keletkeztető szerződések
 • Tőke-, illetve hozamgarancia vállalás
 • Általános kockázati céltartalék

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

devizaalap forintk vetel st vagy forintk telezetts get keletkeztet szerz d sek
Devizaalapú forintkövetelést vagy forintkötelezettséget keletkeztető szerződések
 • a tétel könyvekbe való felvétele a szerződésben rögzített árfolyamnak a tétel keletkezésekor érvényes mértékén forintra átszámított értéken történik,
 • a tétel törlesztése, megszüntetése a szerződésben rögzített árfolyamnak a törlesztés, megszűntetés időpontjában érvényes mértékén átszámított forintértéken történik, és árfolyamkülönbözet keletkezik ezen érték, valamint a nyilvántartási érték között,
 • a futamidő alatt a tétel értékelésére a devizaeszközök és devizakötelezettségek értékelési szabályait kell alkalmazni (lásd: 2008. 10.09-i előadás anyaga).

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

t ke illetve hozamgarancia v llal s
Tőke-, illetve hozamgarancia vállalás
 • tartalmában, a bank általi portfolió kezelés kapcsán történő olyan tőke-, illetve hozamígéret, amelyet más bank viszontgarantál;
 • nyilvántartására a viszontgarancia nélküli tőke-, illetve hozamígéretek szabályai vonatkoznak;
 • ezek céltartaléka szükséges szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni a kezelt, rendelkezésre álló portfolió piaci értékét, az csökkenti a veszteséget keletkeztető várható jövőbeli kifizetési kötelezettséget (mint egyfajta fedezet) feltéve, hogy a portfolió - bizonylatokkal is igazolhatóan - valóban megvan.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

ltal nos kock zati c ltartal k
Általános kockázati céltartalék
 • felülvizsgálata és szintre hozása a számviteli politikában rögzített döntés függvényében nem csak a mérleg fordulónapon, hanem
 • negyedévente, illetve havonta is történhet, és elszámolható.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

2 kock zat s kontroll
2) Kockázat és kontroll

Kockázatok fajtái:

 • Piaci kockázat
 • Kamatláb kockázat
 • Árfolyam kockázat
 • Hitelezési kockázat
 • Likviditási kockázat
 • Működési kockázat
 • Technológiai kockázat
 • Szabályozási kockázat

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll
Kockázat és kontroll

Piaci kockázat:

 • annak a kockázata, hogy valamely pénzügyi instrumentum értéke a jövőben csökken (kamat és árfolyam kockázat tipikusan piaci kockázatok).
 • Piaci kockázatot befolyásoló tényezők:
  • külső (mindenkit egyformán érint, pl. kamat változás) és
  • belső tényezők (egyedi, pl. várt eredmények elmaradása).

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

piaci kock zat m r s n l aggreg l si k rd sek
Piaci kockázat mérésénél aggregálási kérdések

Forrás:MNB

 • Kevert “top-down” megközelítés:
  • A számításokat bankonként végezzük
  • A számítási eljárás standardizált minden bankra
  • A módszer valószínűleg elrejti a bankok egyedi sajátosságait (betétesek viselkedése, korrelációk)
 • “Bottom-up” megközelítés (tervezett)
  • Az intézmények egyedileg futtatják az MNB által kidolgozott szcenáriók alapján
  • Az MNB elsősorban szcenáriók kidolgozására az eredmények aggregálására és kommunikációjára törekszik (benchmarking)

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll1
Kockázat és kontroll

Kamatláb kockázat:

 • Azon eszközök kockázata, amelyek értéke a kamattól függ, az a kockázat, hogy kamatláb változása miatt veszteség keletkezik.
 • Banki működés alapja: betétekért fizetett kamat alacsonyabb, mint a kölcsön kamat (margin –hitelezési kockázaton alapszik), és a hosszabb lejáratú kölcsön kamata magasabb.
 • A bankok rövid lejáratra vesznek fel pénzt (betét, kölcsön) és hosszú lejáratra helyeznek ki.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll2
Kockázat és kontroll

Árfolyam kockázat:

 • Az a kockázat, hogy veszteség keletkezik az árfolyam változás következtében.
 • Az árfolyam kockázatot befolyásolja a felhasználó tényleges árfolyam pozíciója, valamint a kamat várakozások, a gazdasági kilátások, a befektetői igények, és a kormányzati intervenciók.
 • A kockázat csökkentése: fedezeti ügyletek

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll3
Kockázat és kontroll

Hitelezési kockázat:

 • Annak a kockázata, hogy a másik fél nem a szerződés szerint teljesít és ennek következtében a hitelezőnél veszteség keletkezik. A másik fél lehet egy ország is ( ország kockázat).
 • Kockázat kompenzálása:
  • a margin növelésével ( recesszió- magasabb margin),
  • blue chip hitelezéssel,
  • diverzifikálással,
  • biztosítással, stb.
 • Koncentráció kockázat: annak a kockázata, hogy a veszteség valamely partner, iparág, földrajzi helyzet, termék, vagy piac (részvény, árfolyam, kamatláb) túl nagy koncentrációjának következtében következik be.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll4
Kockázat és kontroll

Likviditási kockázat

 • Annak a kockázata, hogy a pénzügyi instrumentum gyors értékesítése csak a piaci érték alatt lehetséges.
 • Likviditás: adott piacon bonyolított tranzakciók mennyisége. Elég vevő és eladó esetén egyensúly alakul ki, az eladó mindig talál vevőt az egyensúlyi ár közelében.
 • Likviditást befolyásoló tényezők:
  • belső tényezők, mint a standardizálás hiánya, új, nem ismert termékek,
  • külső tényezők, mint a volatilitás.
 • Kockázat csökkentés: csak likvid eszközök tartása, és a piac volatilitásának figyelése, vagy képesség nem likvid eszköz hosszú lejáratig való tartására.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll5
Kockázat és kontroll

Működési kockázat

 • Az a kockázat, hogy a felek nem képesek ( technikai okból) teljesíteni a szerződést.
 • A működési kockázat lehet:
  • teljesítési kockázat, (a felek nem tudnak fizetni, vagy szolgáltatni) illetve
  • tranzakciós kockázat, (nem a szerződés szerinti áron, termékben, vagy teljesítési szabályok szerint történik)
 • Kockázatot befolyásolja: a szakmai színvonal, használt rendszerek fejlettsége, hatékony kontrollok, az ügyletek komplexitása, volumene.
 • Kockázat csökkentés: hatékony back office, hatékony kontrollok

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll6
Kockázat és kontroll

Technológiai kockázat

 • Az információs rendszerektől és a technikai támogatástól való nagyfokú függés kockázata.
 • Befolyásolja: elégtelen hardware, software fejlesztés, elégtelen tréning, katasztrófa terv hiánya, a piac gyors fejlődése ( új termékek, nagy volumenek)
 • Kockázat csökkentés: megfelelő befektetés és tréning, katasztrófa terv, hatékony management kontroll.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll7
Kockázat és kontroll

Szabályozási kockázat

 • Annak a kockázata, hogy a szabályozók változásának fel nem ismerése miatt veszteség keletkezik.
 • Befolyásolja: a kormányzati jogalkotás, valamint a kormány által más szervezetekre, illetve piacokra ruházott hatalom.
 • Kockázat csökkentés: idő és erőforrás allokálás a szabályozóknak való megfelelés érdekében. Olyan rendszerek és kontrollok implementálása, melyek biztosítják a megfelelést.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

kock zat s kontroll8
Kockázat és kontroll

Kockázat kontroll

 • Világos és jól kommunikált stratégia – módszerek (stressz tesztelés)
 • Hatékony vezetői kontroll rendszer működtetése
 • Hatékony üzleti és működési kontroll
 • Hatékony technológia
 • Megfelelő szervezeti struktúra

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

stressz teszt what if
Stressz teszt („What if”)
 • Fogalma:

kis valószínűséggel bekövetkező, kivételes de plauzibilis események hatásának elemzésére szolgáló kvantitatív módszerek

 • Esemény:

kockázati tényezők szélsőséges változása: árfolyam, kamatláb szintje és volatilitása, adósok hitelképessége, korrelációk, stb.,

 • Hatás számszerűsítése:

árazási modellek, viselkedési vagy empirikus modellek

 • Hatást kifejezése:

portfolió értékének változása/tőke, de bármely más mutató pl. stabilitási indikátor

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

stressz teszt folyt
Stressz teszt – folyt.
 • Cél: kockázati profil feltárása, rejtett kitettségek azonosítása, egyéb kockázati mérőszámok kiegészítője
 • Típusai:
   • piaci-, hitel-, likviditási-, működési kockázat
   • historikus, hipotetikus sokkok
   • érzékenységvizsgálat, forgatókönyv elemzés
 • Hiányosságai:
   • valószínűséget nem rendelnek hozzá a negatív eseményekhez
   • szubjektívek; eredmények nem verifikálhatóak
   • számos egyszerűsítő feltevés (modellek)
   • statikusak, nem veszik figyelembe a bankok válaszreakcióit; a feedback hatásokat nehéz mérni
   • kockázat típusonként nem integrált
 • Stressz teszt eredménye:

egyfajta FSI a bankrendszer sérülékenységéről

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a konszolid ci sz mvitele

A konszolidáció számvitele

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a konszolid ci sz mviteli alapjai 2000 vi c tv sztv 115 134
A konszolidáció számviteli alapjai(2000. évi C. tv. - Sztv. 115-134.§)
 • A KONSZOLIDÁCIÓ CÉLJA, FELADATA, SZÜKSÉGESSÉGE
 • A KONSZOLIDÁCIÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
 • A KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ-KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
 • A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ ALANYAI
 • A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

sszevont konszolid lt ves besz mol
Összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • Összevont (konszolidált) éves beszámolási kötelezettsége van minden gazdálkodónak, ha anyavállalatnak minősül egy vagy több vállalkozásához fűződő viszonyában, vagyis az alábbiak értelmében közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni:
  • a tulajdonos szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik;
  • más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja;
  • tulajdonosként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagja többségét megválassza vagy visszahívja;
  • a tulajdonosokkal történt szerződés (okirat) alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.
 • Az a vállalkozás, amelynek összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezettsége van, köteles éves beszámolót is összeállítani, és nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a v llalatcsoport tagjai a befoly s m rt ke
A vállalatcsoport tagjai, a befolyás mértéke

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

1 a konszolid ci c lja feladata sz ks gess ge 120
1. A KONSZOLIDÁCIÓ CÉLJA, FELADATA, SZÜKSÉGESSÉGE120. §

ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK CÉLJA:

Konszolidálásba bevont vállalatok együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható kép nyújtása

HOGYAN?

Úgy, mintha a konszolidálásba bevont vállalatok EGYETLEN VÁLLALATKÉNT működnének.

Halmozódásokat ki kell szűrni!

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a konszolid lt ves besz mol ssze ll t s nak alapelvei
A konszolidált éves beszámoló összeállításának alapelvei

egységes értékelés

egységes pénznem

egységes fordulónap

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

2 a konszolid ci ltal nos szab lyai
2. A KONSZOLIDÁCIÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
 • Konszolidációba való bevonási elvek
   • Teljeskörű (leány, közös vezetésű)
   • Tőkerészesedés (kvóta) alapján történő teljeskörű
   • Equity módszer- részesedés értékelés (társult vállalkozások)
   • Egyéb
 • Konszolidációval kapcsolatos fogalmak:
  • meghatározó befolyás (leányvállalat, közös vezetésű),
     • Többségi leányvállalat,
     • Ellenőrzött leányvállalat,
     • Szerződéses leányvállalat.
  • mértékadó befolyás (társult),
  • mértékadónak sem minősülő befolyás.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a konszolid ci ltal nos szab lyai folyt
A konszolidáció általános szabályai-folyt.
 • Az Szt. szerinti anyavállalat meghatározó befolyását három, egymástól részben független módon gyakorolhatja:

1. Az anyavállalat a szavazatok többségét egyedül birtokolja(többségi leányvállalat).

2. Az anyavállalat a vezető tisztségviselők (ügyvezetés, igazgatóság, stb.) és a felügyelő bizottság tagjai többségét megválasztja vagy visszahívja

(ellenőrzött leányvállalat).

3. Az anyavállalat szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol

(szerződéses leányvállalat).

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

3 a konszolid lt besz mol k sz t si k telezetts g 115 119
3. A KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG115-119. §
 • Meghatározó befolyás
    • szavazati arány tulajdoni hányad alapján (50%-ot meghaladó)
    • szavazatok többsége más tulajdonosokkal kötött szerződés alapján
    • vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségének megválasztása vagy visszahívása
    • a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő irányítás, ellenőrzés

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

4 a konszolid lt ves besz mol alanyai
4. A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ ALANYAI
 • Kapcsolt felek
  • Anyavállalat
  • Leányvállalat
  • Közös vezetésű vállalat (33%)
  • Társult vállalkozás (20%)
 • Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

sszefoglal t bl zat
Összefoglaló táblázat

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

5 a konszolid lt ves besz mol
5. A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
 • Eltérő mérleg és eredménykimutatás sorok

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

elt r sek az ves besz mol s az sszevont konszolid lt ves besz mol m rlege k z tt 6 sz mell klet i
Eltérések az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlege között6. sz. melléklet I.

KIEGÉSZÍTÉSEK A KÖVETKEZŐ MÉRLEGCSOPORTOKNÁL

 • Befektetett pénzügyi eszközök:
 • Követelések:
 • Saját tőke:
   • Leányvállalati saját tőke változás (±)
   • Konszolidáció miatti változások (±);
   • Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
 • Hosszú lejáratú kötelezettségek:
 • Rövid lejáratú kötelezettségek:

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide47
Eltérések az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló eredménykimutatása között 6. sz. melléklet II.

RÉSZLETEZÉS A KÖVETKEZŐ TÉTELEKNÉL:

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEINÉL

 • Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól
 • Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

KIEGÉSZÍTÉSEK A KÖVETKEZŐ TÉTELEKNÉL:

EGYÉB BEVÉTEL:

EGYÉB RÁFORDÍTÁS:

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

az sszevont konszolid lt ves besz mol k sz t si k telezetts g 115
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség 115.§

KINEK KELL ELKÉSZÍTENI?

KI MINŐSÜL ANYAVÁLLALATNAK?

Anyavállalat az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (a továbbiakban: leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert a következő feltételek közül legalább eggyel rendelkezik:

 • Tulajdoni hányad
 • Szavazati arány
 • Döntő irányítás, ellenőrzés

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a le nyv llalati viszony 115
A leányvállalati viszony115.§

SZAVAZATI JOGOK SZÁMÍTÁSA, ARÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA:

A szavazati arány megállapításához az anyavállalatot közvetlenül, vagy közvetetten megillető és gyakorolható szavazati jogot kell viszonyítani az összes szavazati joghoz.

A számítás során az összes szavazati jogból le kell vonni a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész alapján vagy jogszabály előírása szerint nem gyakorolható szavazati jogokat, továbbá azokat a szavazati jogokat, amelyekkel az adott vállalkozás saját leányvállalata – mint anyavállalat rendelkezik.

Az összevont konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség megítélése során figyelmen kívül hagyandó !

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

szavazati ar ny
Szavazati arány

Azt fejezi ki, hogy a vizsgált vállalkozásban gyakorolható összes szavazati jogból az anyavállalatot milyen mértékű szavazat illeti meg.

Szavazati arány (%) = a/b x100

a: anyavállalatot közvetlenül és/vagy más leányvállalatain keresztül közvetetten megillető és

gyakorolható szavazatok száma

b: az adott vállalkozásnál gyakorolható összes szavazatok száma

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

adott v llalkoz sn l gyakorolhat sszes szavazatok sz m nak meghat roz sa
Adott vállalkozásnál gyakorolható összes szavazatok számának meghatározása

a társasági szerződés, alapító okirat alapján a tulajdonosokat megillető összes szavazatok száma

 • az adott vállalkozás által visszavásárolt saját részvények, üzletrészek nem gyakorolható szavazatainak száma
 • jogszabályi előírások alapján nem gyakorolható szavazatok száma
 • az adott vállalkozás saját leányvállalata által gyakorolható szavazatok száma

= Az adott vállalkozásnál gyakorolható összes szavazatok száma

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide52
Anyavállalatot közvetlenül és/vagy más leányvállalatain keresztül közvetetten megillető és gyakorolható szavazatok számának meghatározása

+ az anyavállalatot közvetlen tulajdoni hányada alapján, az alapító okirat szerint megillető szavazatok száma (az anyavállalat birtokában lévő tulajdoni hányad szavazatainak száma)

+ az anyavállalat valamely más leányvállalatát közvetlen tulajdoni hányada alapján, az alapító okirat szerint megillető szavazatok száma

 • az anyavállalat vagy valamely más leányvállalata által szerződés alapján átruházott jogkörben mások helyett gyakorolt szavazatok száma
 • az anyavállalat vagy valamely más leányvállalata(i) által harmadik személy utasításai szerint gyakorolt szavazatok száma (biztosítékként átvett tulajdoni hányadot megillető szavazati jogok)
 • az anyavállalat vagy valamely más leányvállalata(i), mint kezességvállaló(k) által, de a kezes érdekében gyakorolt szavazatok száma (a kezesség fejében átvett tulajdoni hányadot megillető szavazati jogok)

+ harmadik személyek által (saját nevükben) az anyavállalat, vagy valamely más leányvállalata(i) javára gyakorolt szavazatok száma

= anyavállalatot közvetlenül és/vagy közvetetten megillető és gyakorolható szavazatok száma

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide53

„A”

80 %

„B”

60 %

„C”

1. Példa

Az „A” vállalkozás 80 %-ban tulajdonosa „B” vállalkozásnak, „B” pedig 60 %-ban tulajdonosa „C”-nek. A „C”-ben az „A”-nak közvetlen tulajdoni hányada nincs. „B” és „C” vállalkozásnál is minden részvény szavazó részvény.

Kérdés:

„A” hány százalék tulajdoni hányaddal, illetve szavazati aránnyal rendelkezik „C”-nél?

Megoldás

 • „A”-t megillető tulajdoni hányad:

a „B” vállalkozásnak „C”-ben lévő tulajdoni hányada csak 80 %-ban illeti meg az „A” vállalkozást. A 60 %-os befektetés 80 %-a = 48 %

 • „A”-t megillető szavazati arány:

„A”-t illeti meg a „B” vállalkozást megillető összes szavazat, tehát 60 %.

 • „A” nem rendelkezik „C”-nél a tulajdoni hányad többségével, de a szavazatok többségével rendelkezik, ezért „C” is leányvállalata „A”-nak

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide54

65 %

48 %

„B”

„C”

„A”

10 %

2. Példa

Az „A” birtokolja a „B” szavazatainak 48 %-át,

a „B” a „C” vállalkozás szavazatainak 65 %-át,

a „C” a „B” társaság szavazatainak 10 %-át.

Kérdés: Leányvállalata-e az „A”-nak a „B” társaság?

Megoldás

A „B” összes jogosultságát csökkenteni kell a „C” által birtokolt szavazatokkal (lásd 56. dia).

Válasz:

„A” anyavállalata „B”-nek, és „C” leányvállalata „B”-nek, és „C” leányvállalata „A”-nak.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

mentes t s az sszevont konszolid lt ves besz mol k sz t si k telezetts g al l 116
Mentesítés az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség alól 116.§

I. A VÁLLALKOZÁS STÁTUSZA ALAPJÁN:mentesíthető anyavállalat

 • ha a fölérendelt anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konsz.) üzleti jelentést készít és nyilvánosságra hoz;
 • ha a fölérendelt anyavállalat az Európai Gazdasági Térségben rendelkezik székhellyel, a számviteli tv. vagy a Tanács 1983. június 13-i 83/349/EGK irányelve, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendelete szerint készít és hoz nyilvánosságra összevont (konszolidált) éves beszámolót, valamint összevont (konszolidált) üzleti jelentést, amelyben a mentesíthetõ anyavállalat és annak leányvállalatai éves beszámolóit is konszolidálják;
 • a fölérendelt anyavállalat 100%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a mentesíthetõ anyavállalatban, vagy legalább 90%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik és a kisebbségi tulajdonosok elfogadták a mentesítést, vagy
 • ha nem kérték (kérte) a mentesíthető anyavállalattól az összevont (konsz.) éves beszámoló összeállítását.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide56
Mentesítés esetén a mentesíthető anyavállalat éves beszámolója kiegészítő mellékletének minimális információ tartalma !
 • az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő fölérendelt anyavállalat neve és székhelye;
 • utalás arra vonatkozóan, ha az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség alól mentesítették.
 • a mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai
   • befektetett eszközeinek,
   • tárgyévi bevételeinek és
   • adózott eredményének,
   • saját tõkéjének,
   • foglalkoztatottjai átlagos állományi létszámának

adatai vállalkozásonként külön-külön be kell mutatni.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

mentes t s az sszevont konszolid lt ves besz mol k sz t si k telezetts g al l 117
Mentesítés az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség alól 117.§

II. NAGYSÁGRENDI KRITÉRIUMOK ALAPJÁN:

 • a) a mérlegfõösszeg 2700 millió forintot,
 • b) az éves nettó árbevétel 4000 millió forintot,
 • c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 fõt.

nem haladja meg

Nem mentesülnek a nagyságrendi kritériumok alapján:

 • a hitelintézeti, a biztosítótársasági anyavállalat, pénzügyi vállalkozás
 • ha mérleg fordulónapján az anyavállalat vagy konszolidálásba bevont leányvállalat részvényei, üzletrészei, illetve az általuk kibocsátott értékpapírok tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az engedélyezést kérelmezték.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

az sszevont konszolid lt ves besz mol fordul napja 11 121
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló fordulónapja11.§, 121.§

Az anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolóját az anyavállalat éves beszámolójának üzleti évéről kell elkészíteni.

 • közbülső éves beszámolót
   • 3 hónap
   • átalakulás
   • beolvadás
 • Amennyiben az anyavállalat leányvállalatainak üzleti éve eltér az anyavállalat éves beszámolójának üzleti évétől, akkor az összevont (konszolidált) éves beszámoló üzleti éve lehet aleglényegesebb leányvállalat, leányvállalatok többségeéves beszámolójának üzleti éve is.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

az sszevont konszolid lt ves besz mol 120 134
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló120.§, 134.§.

Az összevont (konszolidált) ÜZLETI JELENTÉS nem része a konszolidált beszámolónak, de azzal szoros kapcsolatban van. Követelmény, hogy az üzleti jelentés a konszolidálásba bevont vállalkozások együttesének helyzetét úgy kell tartalmazza, hogy az a tényleges viszonyokról valós, megbízható képet adjon.

RÉSZEI:

 • ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES MÉRLEG
 • ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS
 • ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

5 a konszolid l s feladatai munkafolyamata 122
5. A KONSZOLIDÁLÁS FELADATAI, MUNKAFOLYAMATA122. §

I. ELŐKÉSZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTŐ MÉRLEG

ELŐKÉSZÍTŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS megszerkesztése, összeállítása;

 • Az eltérő értékelés alapján elkészített beszámoló esetén az EGYSÉGES ÉRTÉKELÉS végrehajtása
 • Az összevont (konszolidált) éves beszámoló pénznemétől eltérő pénznemben készült mérlegek és eredmény-kimutatások tételeinek ÁTSZÁMÍTÁSA.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a konszolid l s feladatai munkafolyamata
A konszolidálás feladatai, munkafolyamata

II. KONSZOLIDÁLÁS LÉPÉSEI

 • TŐKEÖSSZEVONÁS (tőkekonszolidáció)
 • ADÓSSÁGKONSZOLIDÁLÁS (a konszolidációba bevont vállalatok közötti követelések és tartozások kiszűrése)
 • KÖZBENSŐ EREDMÉNYEKelhagyása
 • A BEVÉTELEK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK konszolidálása
 • TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK tőkekonszolidálása
 • Konszolidálás miatti ADÓKÜLÖNBÖZET MEGHATÁROZÁSA

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a besz mol ssze ll t s nak folyamata
A beszámoló összeállításának folyamata

Előkészítés

Konszolidálás

lépései

„Befejezés”

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a t kekonszolid l s csoportos t si lehet s gei
A tőkekonszolidálás csoportosítási lehetőségei

1. A konszolidálásba bevont vállalkozások alapján

 • leányvállalatok konszolidálása,
 • közös vezetésű vállalkozások konszolidálása,
 • társult vállalkozások konszolidálása,
 • egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások konszolidálása

2. A konszolidálás terjedelme alapján

 • teljes konszolidálást,
 • nem teljes, részleges konszolidálást

3. A konszolidálás időpontja alapján

 • első konszolidálást,
 • követő konszolidálást,
 • záró, vagy utolsó konszolidálást

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a t kekonszolid l s csoportos t si lehet s gei folyt
A tőkekonszolidálás csoportosítási lehetőségei – folyt.

4. A konszolidálásba bevont vállalkozások első konszolidálása alapján

 • az érdekeltség, részesedés megszerzésének időpontjában levő értékviszonyok alapján,
 • a leányvállalattá válás időpontjában lévő értékviszonyok alapján,
 • a részesedés megszerzését követő, első bevonás üzleti évének első napján meglévő értékviszonyok alapján,
 • különböző időpontok értékviszonyai alapján, ha a részesedést különböző időpontokban szerezte meg a konszolidálást végző vállalkozás

5. Az alkalmazott konszolidálási módszerek alapján(* 72.dia)

 • teljes konszolidálás,
 • részesedésarányos (kvóta) szerinti konszolidálás,
 • befektetés (részesedés) értékelés

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a t kekonszolid l s csoportos t si lehet s gei folyt1
A tőkekonszolidálás csoportosítási lehetőségei – folyt.

6. Az első tőkekonszolidálásnál felhasználható értékek alapján

 • könyv szerinti értékekkel elvégzett konszolidálásról,
 • újraértékelt (aktualizált) összegekkel elvégzett konszolidálásról

7. A konszolidált vállalatcsoport szerkezete alapján

 • az egyszintű vállalatcsoport konszolidálása,
 • a többszintű vállalatcsoport konszolidálása

8. A vállalatcsoporton belüli érdekeltségi kapcsolatok iránya alapján

  • egyirányú,
  • kölcsönös

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

t ke sszevon s t kekonszolid ci 124
Tőkeösszevonás (tőkekonszolidáció) 124.§

Célja:A TŐKEÖSSZEVONÁS SORÁN A HALMOZÓDÁS KISZŰRÉSE

EZ TÖRTÉNHET:

 • Könyv szerinti értéken
 • A választott bevonási időpontnak megfelelő újraértékelt (aktualizált) értéken.
 • visszavásárolt saját részvények, üzletrészek
 • részesedésre elszámolt értékvesztés

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide68
A könyv szerinti és az aktualizált (újraértékelt) értékekkel végzett első tőkekonszolidálás összehasonlítása

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a t kekonszolid l s sor n keletkez k l nb zet a konszolid l sba el sz r t rt n bevon skor 124
A tőkekonszolidálás során keletkező különbözet(a konszolidálásba először történő bevonáskor)124. §

AKTÍV KÜLÖNBÖZET:

a részesedés könyv szerinti értéke magasabb, mint a számított leányvállalati saját tőke tulajdoni hányaddal arányos része.

PASSZIV KÜLÖNBÖZET:

a részesedés könyv szerinti érétke alacsonyabb, mint a számított leányvállalati saját tőke tulajdoni hányaddal arányos része.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

ad ss g konszolid l s 125
Adósság konszolidálás125.§

A konszolidálásba bevont vállalatok egymás között követelései, céltartalékai, kötelezettségei, valamint a megfelelő időbeli elhatárolások tételei az összevont (konszolidált) mérlegben nem szerepelhetnek.

Ha az adósságkonszolidálás során az elhagyandó tételek a konszolidálásba bevont vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vonatkozó megbízható és valós összkép szempontjából elhanyagolhatóak (nem lényegesek), akkor az adósságkonszolidálást nem kell alkalmazni.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

k zbens eredm nyek elhagy sa kisz r se 126
Közbenső eredmények elhagyása, kiszűrése126.§

CÉL:

az összevont (konszolidált) mérlegbe csak olyan eredmények kerüljenek, amelyek a konszolidálásba bevont vállalati körből kilépve realizálódtak.

Azokat az eszközöket, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és szolgáltatás teljesítéseiből származnak, az összevont (konszolidált) mérlegben olyan értékre kell helyesbíteni, amellyel a konszolidálásba bevont vállalkozások ugyanazon mérleg-fordulónapra vonatkozó mérlegébe beállíthatók lettek volna, ha a konszolidálásba bevont vállalkozások együttesen, jogilag is egyetlen vállalkozást képeznének (azaz eszközeiket bekerülési értéken kellene szerepeltetni).

Nem kell a közbenső eredmény kiszűrését végrehajtani, ha a közbenső eredmények külön kiemelése a konszolidálásba bevont vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete szempontjából nem jelentős.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

r ford t sok s bev telek konszolid l sa 127
Ráfordítások és bevételek konszolidálása127.§

CÉL:

a beszámoló által felölet időszak alatt az egymás között teljesített bevételek és ráfordítások kiszűrése.

Az összevont(konszolidált) eredmény-kimutatásban az árbevételeknél a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és szolgáltatás teljesítéseiből származó árbevételeket, valamint az ezekre jutó közvetlen költségeket ki kell szűrni.

Nem kerülhetnek az összevont (konszolidált) eredmény-kimutatásba az egymás közötti nem áruszállításokból és szolgáltatások teljesítésekből származó egyéb bevételek, a pénzügyi műveletek bevételei és a rendkívüli bevételek, valamint ezek ráfordításai sem.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

k z s vezet s v llalkoz sok konszolid l sa 128
Közös vezetésű vállalkozások konszolidálása128.§
 • A közös vezetésű vállalkozás kritériuma a paritás alapján történő vezetés.
 • A közös vezetésű vállalkozás eszközeit és forrásait, illetve bevételeit és ráfordításait az összevont (konszolidált) éves beszámolóban az anyavállalat tőkerészesedésének megfelelő arányban kell bevonni.
 • A tőkerészesedés arányában történő konszolidálásra a leányvállalatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
 • A tőkerészesedés szerinti konszolidálás akkor lehetséges, ha a közös vezetésű vállalkozás éves beszámolója elkészítésénél a konszolidációra vonatkozó értékelési előírásokat figyelembe vették.
 • Ha az egységes értékelés elvét nem lehet érvényesíteni, akkor a közös vezetésű vállalkozásban lévő részesedést a társult vállalkozásokra vonatkozó szabályok alapján kell bevonni.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

t rsult v llalkoz sok konszolid l sa 129 130
Társult vállalkozások konszolidálása129.§-130.§

A társult vállalkozásban lévő részesedések jellemzője az, hogy a részesedés alapján mértékadó befolyás gyakorolható a másik – a társult – vállalkozás üzleti és pénzügyi politikájára.

A társult vállalkozásban lévő részesedés – a nem teljes körű bevonáskor – a következő módszerrel vehető figyelembe.

 • Vagy az anyavállalat, vagy a konszolidálásba bevont leányvállalat mérlegében kimutatott könyv szerinti értékkel: ez esetben a megállapított különbözetet az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben kell megadni
 • Vagy a társult vállalkozás saját tőkéjéből a konszolidálásba bevont vállalkozás tulajdoni hányadára jutó könyv szerinti értékkel: ez esetben a tőkekonszolidációs különbözet összegét az eszközök között elkülönítetten kell kimutatni.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

t rsult v llalkoz sok befektet s rt kel se
Társult vállalkozások befektetés értékelése

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

konszolid l s miatti t rsas gi ad k l nb zet kimutat sa 132
Konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatása132. §

A konszolidálás miatt társasági adófizetési kötelezettség KÜLÖNBÖZET keletkezhet.

(Ez azonban nem változtathatja meg a bevont vállalatok társasági adófizetési kötelezettségét.)

Meg kell állapítani az összevont (konszolidált) eredmény-kimutatásban az ADÓZÁS ELŐTTI EREMÉNYT.

Ez alapján meg kell állapítani a FIZETENDŐ ADÓ összegét.

Az így számított adó és a ténylegesen fizetett adó a TÁRSASÁGI ADÓ KÜLÖNBÖZETE.

 • A KÜLÖNBÖZET A MÉRLEGBEN ÁTHÚZÓDÓ ADÓKÖVETELÉSKÉNT vagy ADÓTARTOZÁSKÉNT jelenik meg.
 • Az ADÓKÜLÖNBÖZETET AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN elkülönítve kell szerepeltetni.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a t kekonszolid l s m dszerei 60 dia

Megnevezés

Teljes konszolidálás

Részesedésarányos (kvóta szerinti) konszolidálás

Befektetés (részesedés) értékelés

Equity-módszer

Mi a célja a konszolidálásnak?

A leányvállalat saját tőkéjének teljes kiszűrése, a kisebbségi érdekeltségre jutó saját tőke elkülönített kimutatása.

A részarányosan bevont saját tőke teljes kiszűrése.

A társult vállalkozásban levő befektetés (részesedés) folyamatos értékelése.

Alkalmazható értékek.

Mindhárom módszer könyv szerinti értékekkel és újraértékelt összegekkel is elvégezhető.

Melyik vállalkozás-típus jellegzetes kon-szolidálási módszere?

Leányvállalat

Közös vezetésű vállalkozás

Társult vállalkozás

A konszolidált vállalkozás bevonásának a mértéke.

Teljes bevonás

Részesedés arányos bevonás

Nem teljeskörű bevonás

A TŐKEKONSZOLIDÁLÁS MÓDSZEREI(* 60.dia)

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

p lda az els s az els t k vet t kekonszolid l sra k nyv szerinti rt kekkel adatok mft ban
Példa az első és az elsőt követő tőkekonszolidálásra KÖNYV SZERINTI értékekkel (adatok MFt-ban)

INFORMÁCIÓK:

 • Az AV Rt. 1 000 MFt-ért 60% részesedést szerzett az LV Kft-ben.
 • Az első konszolidálást könyv szerinti értékekkel végzik el.
 • A konszolidálást megelőzően megállapították, hogy a leányvállalat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, valamint vásárolt készleteinek a piaci értéke magasabb a könyv szerinti értéküknél.
 • A tőkekonszolidációs különbözet leírása öt év alatt történik meg.
 • A vásárolt készletet a következő évben feldolgozták.
 • A konszolidálásba bevont leányvállalat saját tőke adatai a mérlegben!

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

inform ci k a felt rt tartal kok sszege s amortiz ci s kulcsai

Megnevezés

Tartalékok összege (MFt)

Amortizáció (%)

Immateriális javak

60

20

Tárgyi eszközök

Vásárolt készletek

100

40

10

-----

INFORMÁCIÓKA feltárt tartalékok összege és amortizációs kulcsai

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

az els t kekonszolid l s ut ni sszevont m rleg
AZ ELSŐ TŐKEKONSZOLIDÁLÁS UTÁNI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide81
Konszolidálási lépések:

1. A vállalatcsoportra jutó arányos leányvállalati saját tőke kiszűrése a részesedéssel szemben, a különbözet elszámolása.

 • T Jegyzett tőke 600
 • T Eredménytartalék 48
 • T Mérleg szerinti eredmény 72
 • T Aktív konszolidációs különbözet 280
 • K Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 000

2. A feltárt tartalékok arányos részének eszközökhöz rendelése. Csak az anyavállalatra jutó, arányos tartalékok vehetők fel a mérlegbe.

 • T Immateriális javak 60 * 0,6 = 36 36
 • T Tárgyi eszközök 100 * 0,6 = 60 60
 • T Vásárolt készletek 40 * 0,6 = 24 24
 • K Aktív konszolidációs különbözet 120

3. A külső tulajdonosokra jutó arányos leányvállalati saját tőke elkülönítése.

 • T Jegyzett tőke 400
 • T Eredménytartalék 32
 • T Mérleg szerinti eredmény 48
 • K Kisebbségi érdekeltség 480

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a v llalatcsoport sszevont m rlege a m sodik t kekonszolid l s ut n
A VÁLLALATCSOPORT ÖSSZEVONT MÉRLEGE A MÁSODIK TŐKEKONSZOLIDÁLÁS UTÁN

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide83
Konszolidálási lépések:

0. Előző évi konszolidálás hatásának felvétele.

 • T Immateriális javak 36,0
 • T Tárgyi eszközök 60,0
 • T Aktív tőkekonszolidációs különbözet 160,0
 • T Vásárolt készlet 24,0
 • T Jegyzett tőke 1 000,0
 • T Eredménytartalék (120 + 80) 200,0
 • K Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 000
 • K Kisebbségi érdekeltség 480

1. A tárgyévet terhelő leírások elszámolása.

 • T Értékcsökkenési leírás 45,2
 • K Immateriális javak 7,2
 • K Tárgyi eszközök 6,0
 • K Aktív konszolidációs különbözet 32,0

2. A vásárolt készletre jutó rejtett tartalék anyagjellegű ráfordításként, ui. a készletet feldolgozták.

 • T Anyagjellegű ráfordítások 24,0
 • K Vásárolt készletek 24,0

3. A kisebbségi tulajdonosokra, valamint az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény megállapítása a kiegészítő mellékletben és a kisebbségi tulajdonosokra jutó MSZE átvezetése.

 • T Fizetett osztalék (adózott eredmény) 80
 • K Kisebbségi érdekeltség 80

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a t rgy vi m rleg szerinti eredm ny megoszt sa
A tárgyévi mérleg szerinti eredmény megosztása
 • Összesen 200,0
 • Külső tulajdonosokra jut 200 * 0,4 = 80,0
 • Az eredmény terhére elszámolt

leírások 69,2

 • Anyavállalatra jut 200 – 69,2 – 80 = 50,8

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide85
Konszolidálási lépések:

4. A tárgyévi leányvállalati MSZE terhére elszámolt összegek miatti eredmény csökkenés.

 • T Mérleg szerinti eredmény (45,2+24,0+80 ) 149,2
 • K Mérleg szerinti eredmény elszámolása 149,2

5. A következő évben az előző évi konszolidálások hatásainak elszámolása.

 • T Immateriális javak 28,8
 • T Tárgyi eszközök 54,0
 • T Aktív tőkekonszolidációs különbözet 128,0
 • T Jegyzett tőke 1 000,0
 • T Eredménytartalék (200 + 149,2) 349,2
 • K Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 000
 • K Kisebbségi érdekeltség 560

6. A következő évben a mérleg szerinti eredmény átvezetése a leányvállalati saját tőke változásra.

 • T Eredménytartalék 50,8
 • K LV STKV 50,8

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

eredm nykimutat s
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ahol: MSZEE = mérleg szerinti eredmény elszámolása

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a befoly sszerz sre haszn lt fogalmak s m rt kek az egyes t rv nyi el r sok szerint
A befolyásszerzésre használt fogalmak és mértékek az egyes törvényi előírások szerint

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

a befoly sszerz sre haszn lt fogalmak s m rt kek az egyes t rv nyi el r sok szerint1
A befolyásszerzésre használt fogalmak és mértékek az egyes törvényi előírások szerint

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

gt 2006 vi iv tv befoly sszerz sre vonatkoz fogalmai
Gt. (2006. évi IV. tv.) befolyásszerzésre vonatkozó fogalmai
 • A vállalatcsoport két szabályozás között választhat:
    • A többségi befolyás ellenére nem kíván eltérni a vállalatcsoportra is irányadó szabályoktól,
    • Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság(ok) egységes üzleti céljaik megvalósítása érdekében uralmi szerződést kötnek és elismert vállalatcsoportként működnek tovább.
 • Elismert vállalatcsoport: nem önálló jogi személy, nem egyesület, hanemazonos üzleti célok miatt összetartozó társaságok összessége, ahol az anyavállalat(uralkodó tag) konszolidált éves beszámolót készít és az érintett tagok (ellenőrzött) társaságok elfogadnak egy uralmi szerződést, amelyben a kisebbségi helyzetben lévő tagok(részvényesek) és a hitelezők jogainak védelméről intézkednek.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

befoly sszerz s fogalmai folyt
Befolyásszerzés fogalmai – folyt.
 • Tényleges vállalatcsoport: ha az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság(ok) között az együttműködés
   • Tartós (legalább 3 éven keresztül) és stabil (megszakítás nélküli),
   • Kialakítottak és érvényesítenek egy egységes, vállalatcsoport szintű üzleti koncepciót,
   • A részt vevő társaságok között biztosított az előnyök és hátrányok kiegyensúlyozott megosztása.
   • Nincs uralmi szerződés, de az uralkodó tagnak kell bizonyítani és helyt állni, hogy a hitelezők és külső tagok érdekei megfelelő módon vannak figyelembe véve.

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

jogszab lyok el rhet s gei
Jogszabályok elérhetőségei

www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október

slide92

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október