Download
rie enie probl mov v aurus ekopacket n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET PowerPoint Presentation
Download Presentation
RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET

256 Views Download Presentation
Download Presentation

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET Bc. Jarmila Lenková

 2. MODUL SKLADY • Účtovanie pohybov – zostava, číselník • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy • Doklady • Nahrávanie nákupu • Cenové rozdiely • Obstarávacie náklady • Zostavy – pohyby podľa poradia

 3. MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV Sklad – kmeňové údaje • Sklad – skladové účtovanie • Výstupy – číselník účtovných predpisov Doplnenie/oprava účtovania • Číselníky – číselník účtovných predpisov

 4. MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV

 5. MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV

 6. MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV

 7. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT • Sklad – Príprava údajov pre Účto • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov • Sklad - Zostava Stav zásob podľa účtov • Možný výber zo šablóny • Účtovníctvo – komplexná uzávierka • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Zostavy pre účtovníctvo (SKL)

 8. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 9. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 10. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 11. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 12. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 13. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 14. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 15. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 16. SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 17. SKLADY – DOKLADY • Nákup – vyúčtovaný, nevyúčtovaný • Hodnota nákupu – fakturovaná a skladová cena • Cenové rozdiely • Obstarávacie náklady – v cene /mimo ceny materiálu

 18. SKLADY – DOKLADY

 19. SKLADY – DOKLADY

 20. SKLADY – DOKLADY

 21. SKLADY – DOKLADY

 22. SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA Kedy použiť túto zostavu? • Potrebujem opraviť príjem • Zlá cena, množstvo • Potrebujem opraviť výdaj • Záporný stav na sklade v mesiaci

 23. SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA

 24. SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA

 25. SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA

 26. MODUL DLHODOBÝ MAJETOK • Účtovanie pohybov – zostava, číselník • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy • Podklad pre výpočet dane • Daňové a účtovné odpisy • Kontrola na UCT • Prenos do daňového priznania

 27. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV Majetok – štandard • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov • Výstupy – číselník účtovných predpisov • Pohyby – účtovanie na doklade Doplnenie/oprava účtovania • Číselníky – číselník účtovných predpisov

 28. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 29. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 30. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 31. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 32. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 33. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 34. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 35. MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

 36. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT • Majetok – Príprava údajov pre Účto • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov • Majetok –Univerzál stavov dlh. majetku • Možný výber zo šablóny • Účtovníctvo – komplexná uzávierka • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Univerzál zaúčtovania pohybov (Majetok)

 37. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 38. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 39. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 40. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 41. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 42. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 43. MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 44. MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE

 45. MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE

 46. MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE

 47. MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE

 48. MODUL ZVIERATÁ • Číselník pohybov – ceny pohybov • Účtovanie pohybov – zostava, číselník • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy

 49. MODUL ZVIERATÁ - ÚČTOVANIE POHYBOV Zvieratá – štandard • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov, materiálov • Výstupy – číselník účtovných predpisov Doplnenie/oprava účtovania • Číselníky – číselník účtovných predpisov

 50. ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK POHYBOV