Rie enie probl mov v aurus ekopacket
Download
1 / 173

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET. Bc. Jarmila Lenková. MODUL SKLADY. Účtovanie pohybov – zostava, číselník Kontrola náväznosti na UCT – zostavy Doklady Nahrávanie nákupu Cenové rozdiely Obstarávacie náklady Zostavy – pohyby podľa poradia. MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET' - ramona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Modul sklady
MODUL SKLADY

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy

 • Doklady

  • Nahrávanie nákupu

  • Cenové rozdiely

  • Obstarávacie náklady

 • Zostavy – pohyby podľa poradia


Modul sklady tovanie pohybov
MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV

Sklad – kmeňové údaje

 • Sklad – skladové účtovanie

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov

Sklady kontrola n v znosti na uct
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Sklad – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Sklad - Zostava Stav zásob podľa účtov

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Zostavy pre účtovníctvo (SKL)


Sklady kontrola n v znosti na uct1
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct2
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct3
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct4
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct5
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct6
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct7
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct8
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct9
SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady doklady
SKLADY – DOKLADY

 • Nákup – vyúčtovaný, nevyúčtovaný

 • Hodnota nákupu – fakturovaná a skladová cena

 • Cenové rozdiely

 • Obstarávacie náklady – v cene /mimo ceny materiálu


Sklady pohyby pod a poradia
SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA

Kedy použiť túto zostavu?

 • Potrebujem opraviť príjem

  • Zlá cena, množstvo

 • Potrebujem opraviť výdaj

  • Záporný stav na sklade v mesiaci

Modul dlhodob majetok
MODUL DLHODOBÝ MAJETOK

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy

 • Podklad pre výpočet dane

  • Daňové a účtovné odpisy

  • Kontrola na UCT

  • Prenos do daňového priznania


Modul majetok tovanie pohybov
MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

Majetok – štandard

 • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

 • Pohyby – účtovanie na doklade

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov


Majetok kontrola n v znosti na uct
MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Majetok – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Majetok –Univerzál stavov dlh. majetku

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Univerzál zaúčtovania pohybov (Majetok)

Modul zvierat
MODUL ZVIERATÁ

 • Číselník pohybov – ceny pohybov

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy


Modul zvierat tovanie pohybov
MODUL ZVIERATÁ - ÚČTOVANIE POHYBOV

Zvieratá – štandard

 • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov, materiálov

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisovZvierat kontrola n v znosti na uct
ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Zvieratá – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Zvieratá –Univerzálna zostava stavov zvierat

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Univerzálna zostava súvahového zaúčtovania (Zvieratá)

Modul mzdy
MODUL MZDY

 • Kontrola na konci roka

  • zostatky v Hlavnej knihe/Saldo - konte

  • Zostatky v rekapitulácii miezd

 • Tvorba a rozpustenie rezervy

  • Tvorba vždy na konci roka – ČM, skontrolovať zostatky dovoleniek, výpočet PPP zo zápisom do kmeňa, uzávierka za december

  • Rozpustenie rezervy – každý mesiac podľa čerpania

 • Výkazy – SP, ZP, DÚ – výber zo šablón


Modul faktur cia
MODUL FAKTURÁCIA

 • Zahraničné faktúry

  • DOD/OD – naplnenie IČ DPH

  • Typ dokladu – FDE, FDZ, FOE, FOZ

  • Mena faktúry – EUR, CZK, HUF,....

  • Kurz – priamo na doklade, z kurzového lístka

 • DPH

  • DPH na faktúre – vstup/výstup

  • Výkaz DPH

  • Súhrnný výkaz – export, PDF

 • Kurzové rozdiely – VŽDY cez modul banka

  • KR k uhradeným FA

  • KR na konci roka

Faktura n saldo konto
FAKTURAČNÉ SALDO - KONTO

 • Párovanie VS

  • Automatické/ručné priradenie úhrad

  • Automatické storno úhrad

 • Nepriradené úhrady a ich priradenie

 • Súvisejúce doklady – predfaktúry, faktúry, dobropisy

 • Fakturačné saldo a mzdové záväzky

Tovn ctvo p rovanie vs
ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS

 • Číselník účtov – nastavenie účtu

  • Saldokontný

  • Dodávateľský

  • Odberateľský

  • Zahraničný

 • Kde sa má nahrať doklad s preúčtovaním, opravou VS?

  • Kedy banka – ak JE nahratý predpis vo fakturácii

  • Kedy len účtovníctvo – ak NIE je nahratý predpis vo fakturáciiTovn ctvo p rovanie vs2
ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS

 • Účet saldokontný

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS

 • Účet dodávateľský/odberateľský

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS a kódu podniku

 • Účet zahraničný a saldokontný

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS, kódu podnikua meny

Pou itie vstupno v stupnej fukcie
POUŽITIE VSTUPNO-VÝSTUPNEJ FUKCIE

 • Export zostavy do - pdf, excelu, grafu, xml, txt, csv

 • Šablóny:

  • Výber z AURUS šablón

  • Tvorba vlastných šablón

 • Použitie univerzálnych zostáv – Aurus, vlastné


Export zostavy do pdf
EXPORT ZOSTAVY DO PDF

 • Výber z vytvorených šablón

  • výkazy DPH, Súvaha, Zisky a straty

 • Vlastná tvorba/úprava šablóny

  • Export faktúr – logo Aurus/vlastné logo

  • Hlavná kniha, saldo, Stav zásob,...
Odosielanie v kazov mailom
ODOSIELANIE VÝKAZOV MAILOM

Súvaha

 • Adresár – c:\box\

 • Súbory na odoslanie

  • Uvpod1-c.fdf

  • Uvpod1-09-print.pdf (od roku 2009)

  • Uvpod1-07-print.pdf (od roku 2007)

   Výkaz ziskov a strát

 • Adresár – c:\box\

 • Súbory na odoslanie

  • Uvpod2-c.fdf

  • Uvpod2-09-print.pdf (od roku 2009)

  • Uvpod2-07-print.pdf (od roku 2007)

Banka internetbanking
BANKA - INTERNETBANKING

Banka – štandard

 • Číselníky

  • Konfigurácia prepojenia na HB

  • Definícia importu bank. výpisu

  • Definícia exportu bank. Výpisu

 • Doklady

  • Prevodný príkaz - Generovanie súboru pre HB

  • Doklad Banka – Spracovanie súboru pre HB

 • Výpočty – Kontrola súborov z HB
Banka seln ky defin cia importu
BANKA - ČÍSELNÍKY– DEFINÍCIA IMPORTU


Pou vanie manu lu
POUŽÍVANIE MANUÁLU

 • Vojsť do ktoréhokoľvek modulu

 • Pomocník – užívateľský manuál

 • Voľba – novinky

  • Zadať príslušnú verziu (Od:Do)

  • Zvoliť si modul

 • Voľba – užívateľský manuál

  • Zadať si modul

  • Možnosť voľby kapitoly

 • Voľba – úvodné kapitoly

  • Prepínačom zvoliť príslušnú časťPomocn k ob ben v stupy
POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY

 • Výber zo šablón, ktoré sa v danom module najčastejšie používajú

  Postup:

 • V šablónach nastaviť prepínač „Obľ“ [X]

 • Prejsť do časti Pomocník

 • Nastaviť sa na obľúbené výstupyad