Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juno PowerPoint Presentation

Juno

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Juno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Juno reż. J. Reitman Kanada, USA 2007

 2. gdzie kończy się dzieciństwo? • czy istnieje wyraźna granica między dzieciństwem a dorosłością (umowna granica osiemnastych urodzin a faktyczna dojrzałość psychiczna)? • czym różni się dzieciństwo od dorosłości? • bycie nastolatkiem - trudny czas dojrzewania do dorosłych wyborów (konieczność podejmowania pierwszych życiowych decyzji, np. dotyczących wyboru szkoły)‏ • czy nastolatek może być dojrzały? kadr z filmu Juno

 3. trudne decyzje kto/co ma wpływ na decyzje podejmowane przez nastolatków? • rodzice, dom rodzinny • rówieśnicy - przyjaciele, najbliższe otoczenie (klasa, grupa sąsiedzka na osiedlu)‏ • nauczyciele, wychowawcy, osoby będące dla młodych ludzi autorytetem • normy moralne, zasady, jakimi chcemy się kierować w życiu • osobowość (np. skłonność do spontaniczności lub refleksyjności)‏ • zdolność decydowania i bycie odpowiedzialnym jako umiejętności nabyte, a nie wrodzone! kadr z filmu Juno

 4. trudna sztuka przewidywania skutków • umiejętność analizy sytuacji jako ważny atrybut dojrzałości • dojrzałość a zdolność przewidywania konsekwencji własnych czynów i wyborów • dzieciństwo jako okres nauki tych trudnych umiejętności • prawo młodych do niedojrzałości a dorosłe sytuacje życiowe (przykłady)‏ kadr z filmu Juno

 5. dorosły problem Juno • jak to jest być dorosłym? - ciekawość bohaterki i jej „dorosłe” konsekwencje • ciąża Juno i dylematy bohaterki • „dorosłość jest przereklamowana” - ciężar odpowiedzialności ponad siły nastolatki kadr z filmu Juno

 6. akceptacja/tolerancja • czy Juno odczuwa akceptację lub tolerancję otoczenia (rodziny i znajomych)? Czym te dwie postawy się różnią? • tolerancja: z łac. tolerare - wytrzymywać, znosić - poszanowanie zachowań, cech lub poglądów innych ludzi, nawet jeśli się nam one nie podobają; rola kultury w kształtowaniu postawy tolerancji • akceptacja: z łac. acceptatio - przyjmować, sprzyjać - „wyższa forma” tolerancji, pozytywny stosunek do danego zachowania czy poglądów lub zrozumienie dla nich • możliwa tolerancja bez akceptacji, niemożliwa akceptacja bez tolerancji kadr z filmu Juno

 7. świat nastolatków,świat dorosłych • Ostro zarysowany w filmie kontrast między światem nastolatków i dorosłych (wyraźne rozgraniczenie tych światów)‏ • trzy związki, trzy pokolenia (ojciec i macocha Juno, Vanessa i Mark, Juno i Bleeker)‏ • wymieszanie ról między światem dzieci i dorosłych - kto okaże się dojrzały, a kto nie sprosta zadaniu? kadr z filmu Juno

 8. bohaterowie filmu wyczuwalna sympatia autora do bohaterów, postawa daleka od moralizatorstwa • umiejętne posługiwanie się stereotypem i groteską w kreowaniu postaci - czy typy bohaterów odpowiadają potocznym wyobrażeniom na ich temat? • niestereotypowe zachowania bohaterów (stosunek Bleekera do ciężarnej Juno, reakcja rodziców na ciążę córki)‏ kadr z filmu Juno

 9. nastolatki w Juno • wiarygodność postaci nastolatków ukazanych w filmie • niezwykła umiejętność obserwacji cechująca scenarzystkę Diablo Cody - amerykańską pisarkę, dziennikarkę i blogerkę, chętnie rozprawiającą się z obyczajowymi tabu • nowatorstwo w podejściu do spraw nastolatków (żywy, odważny, aktualny język dialogów w oryginalnej wersji językowej)‏ kadr z filmu Juno

 10. między komedią a dramatem społecznym powaga problemów poruszanych w filmie a skrzące się dowcipem dialogi • pełna dystansu i humoru narracja głównej bohaterki • obecność wszystkich typów humoru -postaci, sytuacyjnego i słownego • poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań scenariuszowych uwiarygodniających fabułę i budzących w widzu silne emocje • film zmuszający do myślenia i traktujący widza jako inteligentnego partnera • debata społeczna po premierze Juno w USA, wpływ filmu na spadek liczby aborcji wśród nastolatek w Stanach (?)‏ kadr z filmu Juno

 11. zapraszamy na film www.nhef.pl