Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juno PowerPoint Presentation

Juno

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Juno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Juno reż. JasonReitman USA, Kanada 2007

  2. odpowiedzialność • konieczność • obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji • odpowiadanie przed kimś, wobec kogoś, za kogoś lub za coś Juno mat. dystrybutora Monolith Films

  3. odpowiedzialny • mający poczucie obowiązku obowiązek • gotowy do ponoszenia konsekwencji za swoje działanie, postępowanie • taki, na którym można polegać • mający obowiązek pilnowania czegoś • odpowiadający za wykonanie czegoś, rzetelny, solidny

  4. opieka, opiekować się • opieka • troszczenie się • dbanie o kogo • doglądanie • pilnowanie kogoś • opiekować się • sprawować opiekę nad kimś nad czymś, • troszczyć się, • dbać o kogoś, • zajmować się kimś

  5. wsparcie, wesprzeć • wsparcie • pomoc udzielona komuś • wesprzeć • udzielić pomocy materialnej lub moralnej • przyjść z pomocą komuś

  6. ufność • przeświadczenie, że komuś, czemuś można ufać, wierzyć, że można polegać na danej osobie Juno mat. dystrybutora Monolith Films

  7. www.nhef.pl