html5-img
1 / 14

Foto

Chcete svojim zamestnancom zabezpečiť rekreáciu s možnosťou rehabilitačno-relaxačných pobytov v blízkosti Slovenského Mŕtveho mora vo vlastnom zariadení?.

indiya
Download Presentation

Foto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Chcete svojim zamestnancom zabezpečiť rekreáciu s možnosťou rehabilitačno-relaxačných pobytov v blízkosti Slovenského Mŕtveho mora vo vlastnom zariadení?

  2. Mesto Šurany Vám ponúka na odkúpenie areál bývalého Odborného detského liečebného ústavu v obci Trávnica, okres Nové Zámky, kraj Nitriansky, vzdialený od Podhájskej 5 km.Celková výmera 4,3 ha, parková úprava, dvojpodlažná budova - zastavaná plocha 800 m².Objekt nie je pamiatkovo chránený.Možnosť ďalších úprav a investícií.Vybudované inžinierske siete, vlastná ČOV.Cena: 1 300 000 eur

  3. Foto

  4. Rehabilitačno-relaxačné možnosti • Zabezpečenie vo vlastných priestoroch • Využitie wellness služieb priamo v Podhájskej

  5. Príroda • Obec Trávnica leží uprostred Pohronskej pahorkatiny v nádhernej prírodnej scenérii. Jej východnou časťou mierne zvlneného chotára preteká Ľubenský potok, v severnej časti je vodná nádrž.

  6. Okolie do 25 km • Podhájska – Slovenské Mŕtve more – široká ponuka wellness služieb a kultúrno-spoločenských podujatí • Mariánska Čelaď – opustený kláštor • Pozba – Studnička – prameň • Radava – Lagáň – rekreačné zariadenie, let balónom • Šurany – Slovenská Trója – Nitriansky Hrádok, Mestské múzeum – Synagóga, TONA - jazero

  7. Športové možnosti • Turistika • Cykloturistika • Rybolov • Tenis

  8. Info Mesto – Mestský úrad Šurany Imrich Várady, primátor mesta Námestie hrdinov 1 942 01 Šurany Kontakt: 035/6500 105, 0907 892 670 Ing. Eva Augustínová Viac informácií na: http://data.surany.sk/msu/OVS_prevod_nehnutenost_v_k__Trvnica.pdf Obhliadku areálu si môžete dohodnúť na uvedenom telefónnom čísle.

More Related