Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foto autocollage PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foto autocollage

Foto autocollage

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Foto autocollage

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ik Foto autocollage

  2. Dit zijn een paar foto´s van mij

  3. Ik ga jullie iets vertellen over mezelf • Ik heb een huisdier en dat is een kat • 12 jaar • 1 zus en 2 broers • lievelingskleur is roze

  4. Einde Gemaakt door: Gaell Van Der Flaes