Download
audu foto n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audu foto PowerPoint Presentation

Audu foto

470 Views Download Presentation
Download Presentation

Audu foto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Audu foto Madara Kurme Agnese Kramēna Madara Kurme

 2. Epitēlijaudi

 3. Vienkārtains cilindriskais epitēlijs 1000x 1. 2. 6. 5. 3. 4. 1. – Bazālā membrāna, 2. – vienkārtainā cilindriskā epitēlija šūnas, 3. – epitēlija šūnas kodols, 4. – saistaudu šķiedras, 5. – saistaudu šūnu kodols, 6.- glandulocīts

 4. Daudzkārtainais plakanais nepārragotais epitēlijs 400x 1. 2. 3. 4. • – Daudzkārtainā plakanā epitēlija sedzošās šūnas, 2. – Epitēlija šūnu kodoli, 3.-saistaudi, 4.-bazālo šūnu rinda

 5. Daudzkārtainais plakanais pārragotais epitēlijs 1000x 1. 2. 3. 4. 5. 10 μm 1.- graudainais slānis (bezkodolu šūnas), 2. – epitēlija šūnu kodoli, 3. – bazālā membrāna, 4. – saistaudi, 5.- bazālo šūnu rinda

 6. Plakanais epitēlijs 1000x 1. 3. 2. 1.- plakanā epitēlija šūnas, 2. – epitēlija šūnu kodoli, 3.- mitohondrijs

 7. Plakanais un kubiskais 1. 2. Plaušu alveola 1.- vienkārtainais kubiskais, 2.- vienkārtainais plakanais

 8. Pseidodaudzkārtainais epitēlijs1000x 6. 1. 4. 2. 3. 5. • – pseidodaudzkārtainā epitēlija šūnas, • 2.-epitēlija šūnu kodoli, 3.- bazālā membrāna, • 4.-kausšūna ,5.- saistaudi, 6.- skropstiņu slānis

 9. Siekalu dziedzeris 1000x 1. 2. 3. 1.- alveolāra dziedzera serocīti, 2.- bazālā membrāna, 3.-tubulāra dziedzera mukocīts

 10. Muskuļaudi

 11. Gludais muskulis 1000x 3. 1. 2. 1.- gludā muskuļa šūnas, 2.- muskuļšūnas kodoli, 3.-saistaudi

 12. Mēles muskulis šķērsgriezums 400x 2. 3. 4. 1. 1.- endomīzijs, 2.- garengriezums, 3.-šķērsgriezums, 4.-epimīzijs

 13. Skeleta muskulis garengriezums 400x 1. 2. 3. 4. 1.- sarkolemmas, 2.- sarkomēri, 3.- endomīzijs, 4.- epimīzijs

 14. Nervaudi

 15. Nervs garengriezums 400x 5. 4. 3. 2. 1. 1.- mielīna apvalks, 2.- švāna šūnas kodols, 3.- aksoni, 4.-saistaudi, 5.- asinsvads

 16. Nerva garengriezums 1000x 3. 5. 1. 4. 2. 1. Mielīna apvalks, 2. saistaudi (endoneirijs), 3.Švāna šūnu kodoli, 4.-aksons, 5.- Ranvjē iežmauga

 17. Purkinjē šūna 400x 1. 1.- Purkinjē šūna

 18. Purkinjē šūna 1000x 1.- Purkinjē šūna, 2.- Glijas šūnas un neirocīti, 3.- šūnas kodols 4.- kodoliņš 5.- eihromatīns 6.- Nisla ķermenīši

 19. saistaudi

 20. Irdenie saistaudi 1000x 3. 7. 5. 1. 2. 4. 6. 1.- vēna ar eritrocītiem, 2.- fibroblasts, 3.- histocīti, 4.- taukšūna, 5.- kalogēno šķiedru kūlītis, 6.- elastīgā šķiedra, 7.-limfocīts

 21. Irdeno saistaudu šķiedras 1000x 1. 1.- histocīts (makrofāgs)

 22. Irdenie saistaudi fibroblasts 1000x 2.` 1. 4. 3. 1.- fibroblasta kodols, 2.- elastīgās šķiedras, 3.- kologēns, 4.- retikulārā šķiedra

 23. Asinis 1. 2. 3. 1.- leikocīts (segmentkodolainais neitrofīlais granulocīts), 2.- eritrocīts, 3.- asins plātnīte

 24. Asins limfocīti 1. 2. 1.- limfocīti, 2.- eritrocīti

 25. Blīvie regulārie saistaudi, Cīpsla 400x 3. 1. 2. 1.- kologēno šķiedru kūlīši (novietoti paralēli), 2,- saistaudi (ierobežo 2.pakāpes kūlīšus, saistaudu apvalks) , 3.- tendocītu kodoli

 26. Elastīgais skrimslis 1000x 1. 4. 2. 3. 1. 1.- hondrocīts, 2.- elsastīgās šķiedras, 3.- lakuna, 4.- hondrocīta kodols

 27. Hialīnais skrimslis 100x 3. 2. 1. 1.-perihondrs, skrimšļa plēve, blīvie neregulārie saistaudi, 2.- skrimšļa pārejas zona (augšanas zona), 3.- skrimšļa audi

 28. Hialīnais skrimslis 1000x 3. 1. 2. 1.- lacuna, 2.- hondrocīts, 3. – izogēno šūnu grupa

 29. Kauls 400x 1. 2. 3. 4. 1.- osteocīti, 2.- kaulu plātnīte (lamella), 3.- kanāliņi, 4.- Haversa kanāls

 30. Osteons 400x 4. 3. 2. 5. 1. 6. 1.- 1.- osteona plātnīte, 2.- Haversa kanāli, 3.- osteocīts, 4.- lakuna, 5.- kanāliņi, 6.-starpplātnītes

 31. Retikulārie audi 1. 2. 3. 1.-šķiedras 2.- retikulārā šūna 3.- limfocīti

 32. Saistaudi 100x 1. 2. 3. 4. 1.- epitēlijaudi, 2- irdenie saistaudi, 3.- asinsvadi, 4.- muskuļaudi