ny mediep dagogik og didaktisk praksis i et innovativt l ringsmilj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø. 13. august 2012. Folkeskolen.dk. http://publikationer.kmd.dk/Analyser/Dendigitalefolkeskole/. UDGANGSPUNKT. It som begreb er forældet og favner ikke udviklingen Brug for et nyt udsigtspunkt og ny begrebsbrug

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø' - illiana-hunter


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udgangspunkt
UDGANGSPUNKT
 • It som begreb er forældet og favner ikke udviklingen
 • Brug for et nyt udsigtspunkt og ny begrebsbrug
 • Fokus på eksperimenter, innovation og kreativitet.  
 • Kurser og praksisfjerne uddannelser ændrer intet
 • Fokus på praksisnære udviklingsarbejder der rummer et uddannelsesperspektiv
den p dagogiske dagsorden udfordres
Den pædagogiske dagsorden udfordres

Lærer

Elev

Mediepædagogisk udfordring

Skolens læringskultur

Fagdidaktisk projekt

Uformelle læringskompetencer

Undervisning

de fem bensp nd
De fem benspænd
 • Hvordan understøttes pædagogisk praksis?
 • Hvordan udfordres den pædagogiske dagsorden?
 • Hvordan udfordres fagforståelsen?
 • Hvordan udvikles nye måder at lære på?
 • Hvordan udvikles arbejdet med digitale ressourcer og læremidler?
b rns og unges mediebrug
Børns og unges mediebrug
 • Digitale og mobile medier er i fokus
 • Medier, formater og aktiviteter blandes - konvergens
 • Primær og sekundær mediebrug - kulissemediebrug
 • Lukkede og åbne platforme og sociale sites
 • Mediering og remediering (remix)
 • Medialisering: Indirekte og direkte
slide10

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdfhttp://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf

gendering ict in everydaylife
Gendering ICT in everydaylife

http://www.ucc.dk/udviklingogforskning/udviklings-ogforskningsprogrammer/didaktikoglaeringsrum/2136/genderingictineverydaylife/

http://www.ucc.dk/public/dokumenter/UFEV/Enheden%20for%20udvikling%20og%20forskning/Projektpr%E6sentationer%202009%20Lowres%20-%20til%20web/15_Gendering%20ICT%20in%20everyday%20life.pdf

mediefort llinger veluddannede familier
Mediefortællinger- veluddannede familier
 • Dreng, 15 år: ”Jeg blev født i -97, og der var teknologien ikke så højt udviklet, som den er nu… Vi er født i en tid, hvor vi ikke havde så gode computere og heller ikke herhjemme..”
 • Far: Vi har ikke længere forventninger til, at skolen og lærerne er på omgangshøjde med den teknologiske og mediemæssige udvikling.
 • Mor: Vi kritiserer ikke længere skolen og lærerne, når teknologien ikke virker.
et udvidet didaktikbegreb
Et udvidet didaktikbegreb
 • FRA: et snævert didaktikbegreb  (med en fokus på) mål og midler
 • TIL : et udvidet didaktikbegreb  (med en fokus på) undervisning og læreprocesser
underst ttelse af praksis i indskolingen
Understøttelse af praksis i indskolingen
 • Som afslutning på et forløb i faglig læsning i 2. kl.: Indsamle viden om dyr og producere en fagbog.
 • Introduktion: Gæt et dyr. Fortæl om et dyr du kender godt. Fortæl om dyretsom om du fortæller til en blind, men sig ikke dyrets navn. Varighed 1 minut .Optagelse: EasiSpeak. Ingen redigering og afspilning på computer.
 • Indsamling: Danske Dyr, søger billeder i de rigtige formater på Googleog gemme dem.
 • Produktion: De udvalgte billeder lægges i rækkefølge, der skrives tekst på billederne, indtales lyd og vælges underlægningsmusik og vælges passende overgange mellem billederne. Photo Story.

Om arbejdsformerne:

”Børnene skal arbejde to og to”.

”I indskolingen har vi altid i stort set alle fag arbejdet værkstedsorienteret”.

u dfordring af praksis i udskolingen
Udfordring af praksis i udskolingen

Pia Bajlum Esbensen (2012):

Somebody I used to know

- et multimodalt forløb i 8b.

udviklingsprojektet svendborg kommune 2011 2013
UDVIKLINGSPROJEKTETSVENDBORG KOMMUNE 2011-2013

Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser

(af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere.

Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af:

skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt).

Video(erne) kan optages på mobiltelefon,  videokamera eller iPad.

Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser.

Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet.

Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete.

Deadline: d. 3.februar 2012

Opskrift:

Gå ind på www.bambuser.com

log på med fælleskoden:

Username: xxxxx

Password: xxxxx

Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

http://ordtilbillede.blogspot.com/

mediep dagogiske vejledningsv rkt jer
Mediepædagogiske vejledningsværktøjer
 • InformationssøgningWordle.netSortfix
 • Produktion og præsentationPreziBambuserYouTubeWix
 • Analyse og brainstormingMindMeister
 • Kommunikation og samarbejdeBloggerWikispacesSkoleintraDropboxYou Tube / Skole TubeFacebookMailSms
mediep dagogiske vejledningsv rkt jer nogle erfaringer
Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle erfaringer
 • Fokus er rettet mod digitale værktøjer

(understøttelse af praksis)

 • Fokus skal flyttes til æstetik og formsprog

(udfordring af praksis)

 • Fokus skal flyttes til arbejdsformer

(udfordring af praksis)

 • Fokus skal flyttes til roller og positioner

(udfordring af praksis)

slide27

Læringsrum og læringsformer

Ressourcer og læremidler

Roller og relationer

slide28

Det innovative

læringsmiljø

Læringsrum og læringsformer

Roller og relationer

Ressourcer og læremidler

skolen og medierne svendborg kommune 2012
Skolen og medierne – Svendborg Kommune – 2012

Ole Christensen og Lars Tjørnelund Nissen (2012):

Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis

http://medialisering-svendborg-2012.wikispaces.com/

http://mediepiloternesvendborg.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?v=J_iIGmYv8XAhttp://medieminuttet.blogspot.com/

slide30

Læreren siger?

I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne...

Læreren siger?

I skal lave en fremlæggelse...

Eleven skal tænke:

Online officepakke

Eleven skal tænke:

Mindmeister

Læreren siger?

I skal skrive eller regne...

Læreren siger?

I skal opsamle og lave logbog...

Eleven skal tænke:

Blog

Eleven skal tænke:

Prezi

Læreren siger?

I skal dokumentere eller evaluere...

Læreren siger?

I skal søge Info...

Eleven skal tænke:

You tube eller bambuser

Eleven skal tænke:

Google

slide31

Mediestok - pejlemærker i en mediebaseret undervisning

Målsætning

Indsamle

Bearbejde

Formidling

Evaluering

Skoletubes mediesuite

YouTube

Prezi

Wix

Slidemaker

Animoto

Screenomatic

Blog

Mindmeister

Cloudoffice

Moviecut

Lydstudie

Mindmeister

VoiceThread

Tikitoki - Tidslinje

Google

YouTube

Bambuser

Smartphone

Tablet

Dropbox

slide32

Almendidaktik

Fagdidaktik

Mediedidaktik

slide33

Håndværk, æstetik og formsprog

Teknik og udstyr

Pædagogisk praksis / skolen i skyen

MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK

fremtidens vejledningsunivers
Fremtidens vejledningsunivers
 • vejlederkultur i skolen
 • nye organisations- og refleksionsformer
 • på tværs af tid, sted og rum
 • fra lærer til lærer
 • kollegavejledning og sidemandsoplæring
 • flydende lærlingeskaber
slide35

Skolens mediekultur

 • Lærerens fagfaglighed
 • Vejleder
skolebiblioteket som kultur og l ringscenter
Skolebiblioteket som kultur- og læringscenter
 • Praksisnære eksperimenter er i fokus
 • Undervisningens medialisering er i fokus
 • Udvikling af en almen medieforståelse i skolen
 • En pædagogisk funktion: et fysisk og virtuelt rum
 • Medarbejdere med forskellige faglige profiler organiseret i dynamiske teams
skolebibliotekaren som udfordrende generalist
Skolebibliotekaren – som udfordrende generalist
 • Fra teknisk support/råd og vink til mediepædagogisk vejledning
 • Fra fag og didaktik til kulturarbejde og mediepædagogik
 • Fokus på: Pædagogiske eksperimenter og udfordringer
fremtidige l ringsscenarier
Fremtidige læringsscenarier
 • Nyt udsigtspunkt: en bred mediebaseret kulturforståelse
 • Ny begrebsbrug: Fra it og digitalisering til digitale medier og medialisering
 • Nye læringsscenarier: Nye læringsrum og læringsformer; på tværs af tid, sted og rum
 • Fra digitale medier som rammer til digitale medier som vinduer
 • Fra læremidler til ressourcer
 • Fra roller til positioner
 • Blandede læringsformer: fysiske og virtuelle, synkrone og asynkrone
udfordringer i
Udfordringer (I)
 • Hvordan skal skolen forholde sig til samfundets digitalisering og medialisering?
 • Hvordan skal skolen møde og håndtere den uformelle mediebrug?
udfordringer ii
Udfordringer (II)
 • Hvordan udvikles en mediepædagogisk platform og et nyt didaktisk design?
 • Hvordan skal mediepædagogisk undervisning og vejledning organiseres (tid, sted og rum)?
udfordringer iii
Udfordringer (III)
 • Hvordan skal læringscentret udvikles?
 • Hvordan skal læringscentret organiseres?
 • Hvilke vejlederprofiler skal udvikles – i relation til børn og kollegaer?