aktiv lytting l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKTIV LYTTING PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKTIV LYTTING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

AKTIV LYTTING - PowerPoint PPT Presentation


 • 672 Views
 • Uploaded on

AKTIV LYTTING. Innledning Teoretisk tilhørighet Kommunikasjon Lytting i praksis. AKTIV LYTTING. Kjernen i rådgivning Et paradoksalt begrep… Drive en prosess framover Uforutsigbart Tillit. TEORETISK TILHØRIGHET. Gestaltteori og humanisme Feltet Figur / grunn Awareness ”Her og nå”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKTIV LYTTING' - Olivia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktiv lytting

AKTIV LYTTING

Innledning

Teoretisk tilhørighet

Kommunikasjon

Lytting i praksis

Heidi Mjelve 2008

aktiv lytting2
AKTIV LYTTING
 • Kjernen i rådgivning
 • Et paradoksalt begrep…
 • Drive en prosess framover
 • Uforutsigbart
 • Tillit

Heidi Mjelve 2008

teoretisk tilh righet
TEORETISK TILHØRIGHET
 • Gestaltteori og humanisme
 • Feltet
 • Figur / grunn
 • Awareness
 • ”Her og nå”
 • Helhet

Heidi Mjelve 2008

definisjon r dgivning
DEFINISJON RÅDGIVNING:
 • Å hjelpe mennesker som søker hjelp til å hjelpe seg selv (Liv Lassen)

Heidi Mjelve 2008

r dgivning
RÅDGIVNING

Heidi Mjelve 2008

kommunikasjon
KOMMUNIKASJON
 • ”All atferd er kommunikasjon” (Bateson)
 • Umulig å ikke kommunisere
 • Verbale og non - verbale uttrykk
 • Innhold og forhold
 • Sirkulært
 • Relasjonen er grunnleggende

Heidi Mjelve 2008

awareness
AWARENESS
 • Vår forståelse av oss selv
 • Hvordan vi skaper mening
 • Klar over hva vi føler, sanser og tenker
 • Innersone, yttersone, mellomsone
 • Større awareness i feltet
 • Økt awareness hos rådsøker
 • Kan oppøves

Heidi Mjelve 2008

tolkninger
TOLKNINGER
 • Åpenhet heller enn forutbestemthet
 • Beskrive heller enn forklare
 • Likestille informasjon
 • Ingen objektiv sannhet?
 • Vite at vi tolker
 • Sjekke ut egne tolkninger
 • Våre fordommer
 • Få fram flest mulige tolkninger

Heidi Mjelve 2008

lytting i praksis
LYTTING I PRAKSIS
 • Forberedelser:

- grad av informasjon

- egne tanker og følelser

- rommet, bord/stoler, kaffe

Heidi Mjelve 2008

aktiv lytting12
Aktiv lytting
 • Ansvar for prosessen
 • Hvilke hypoteser lager jeg
 • Lytte for å finne løsninger
 • Lytte for å forstå og bekrefte
 • Tåle det ulogiske, uforståelige
 • Oppgi egen kontroll
 • Følge, støtte, drive prosessen

Heidi Mjelve 2008

awareness som ferdighet
Awareness som ferdighet
 • Observasjon
 • Åpenhet
 • Følelser
 • Intellekt
 • Kongruens
 • Atferd, utseende, energinivå
 • Hva i historien er interessant
 • Å ta den andre på alvor
 • Det vi vier oppmerksomhet, vokser

Heidi Mjelve 2008

lytting inkluderer
Lytting inkluderer:
 • Registrere ordene
 • Tonefall, variasjon, styrke, tempo
 • Repetisjoner
 • Matche, bruke samme ord
 • Pauser, tid
 • Avbrytelser
 • Forfølge tanker og utsagn
 • Oppriktig interesse
 • Hva sies ikke

Heidi Mjelve 2008

empati 5 trinn carkhuff
EMPATI – 5 trinn (Carkhuff)
 • Uoppmerksom
 • Overfladisk oppmerksom
 • Speile innhold
 • Speile tanker og følelser
 • Fange opp og speile dypere tanker og følelser

Heidi Mjelve 2008

uttrykk for at du lytter
Uttrykk for at du lytter
 • Vise med hele deg
 • Øyekontakt
 • Gi ordet til alle
 • Verbale uttrykk:

- anerkjennelse

- speile

- reformulere

- oppsummere

- klargjøre

- utbrodere

- relevante spørsmål

Heidi Mjelve 2008

hva forstyrrer lytting
Hva forstyrrer lytting?
 • Av – på lytting
 • Defensiv lytting
 • Lytting med fordommer
 • Omgivelsene, egen dagsform mm

Heidi Mjelve 2008

lytte i systemrettet arbeid
Å lytte i systemrettet arbeid
 • ”En til en” er overkommelig, to eller flere krever mer
 • Mange deltagere på møter
 • Mange parter, ulike meninger
 • Lojalitet

Heidi Mjelve 2008