1 / 61

Aabenraa 20. september 2012

Udvikling af informationskompetence. Aabenraa 20. september 2012. Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net. Dagens program. Vi skal arbejde med søgning

jack-park
Download Presentation

Aabenraa 20. september 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Udvikling af informationskompetence Aabenraa20. september 2012 Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

 2. Dagens program • Vi skal arbejde med søgning • Vi skal arbejde med vurdering og kritisk stillingtagen • Vi skal arbejde med praksis • Vi skal diskutere udfordringer og problemstillinger i søgning og kildekritik

 3. Surferens udfordringer • Eks. • Jeg kan huske jeg har læst om Ole Tøpholms dialekt på dr.dk/skole • Men hvor? • Jeg kigger på

 4. dr.dk/skole

 5. Danskere med anden etnisk herkomsts dialekt • Eks. • Jeg vil gerne vide noget om danskere med anden etnisk herkomsts dialekter. • Jeg kigger på sproget.dk

 6. Sproget.dk

 7. At læse – og at lade være! • Surfesøgning fordrer at man kan: • Vurdere hvad der er bag et link • Fravælge tekster – så hurtigt som muligt! • Danne sig et hurtigt overblik over en side • Hvor er den information jeg forventede at finde? • Var det alligevel ikke her? • Vurdere informationen • Er det nok? Er det for meget? Er det for overfladisk? For svært? • Tage stilling til: Hvordan kommer jeg videre?

 8. At læse (indtil videre…) • Læs med formål • Hvad er mit formål? • Teksterne på nettet er sjældent rettet imod mit læseformål – så jeg skal kun læse det jeg skal bruge – og så videre • Læs foreløbigt • Løbende vurdere sværhedsgrad, præcision, kvalitet/pålidelighed af oplysninger (var det alligevel ikke her?)

 9. Struktur

 10. Sitemap • Mål: At kunne forestille sig sitets struktur • For at kunne tage stilling til om det giver mening at surfe videre • Et sitemap er producentens konception af sitets emne • Derfor er det både en læseopgave og en faglig opgave • Metode: • Tegne sitemaps af andres hjemmesider • Tegne sitemaps af egne hjemmesider – og bygge dem.

 11. Navigation • Hvad sker der • hvis jeg klikker hér? • Hvor • er jeg nu henne? • Hvordan • kommer jeg tilbage? • Er der • områder jeg ikke har fundet, • men som jeg kunne have glæde af? • Hele tiden: • Mon dette site indeholder noget jeg kan bruge?

 12. Navigation – i undervisningen • Hvem finder først…? • Hvordan gjorde vi? • Hvad gjorde vi galt? • Hvordan er denne hjemmeside bygget op?

 13. Metoder til at læse og lade være • VØL: • Hvad ved jeg, hvad ønsker jeg at vide, hvad har jeg lært • Forberedelse • Hvad ved du? Brainstorm, gruppesamtale • Mindmap og trædiagram • Skriv ned hvad du vil vide • Hvad skal du bruge det til? • Hvor tror du, du kan finde det?

 14. Undervejs • Proces • Skriv ned hvor du har været (af gode steder) • og hvilke typer tekster der var tale om • Leksikon • Fagtekst • Artikel (om dit emne – eller et andet emne hvor dit emne omtales?) • Spørgsmål/svar • Diskussion • Personlig oplevelse/tilgang • Reklame/omtale af vare • Hvad du har lært • Og hvad du fandt ud af at du manglede at lære (ændr dit formål undervejs)

 15. Forståelse • Forståelse • Er der ord du ikke forstår? • Er der sætninger du ikke forstår? • Lad være med at læse alt for meget, du ikke forstår! • Spørg dine kammerater – og din lærer! • Lav en ordbank • Fyld på dit mindmap mens du surfer/læser • Forklar en kammerat hvad du har læst/lært • Learning by teaching • Opdager huller i forståelsen

 16. Referencer • Hvor kommer din viden fra? • Beskriv søgeveje • Forklar hvorfor du valgte en given side • Forklar hvorfor du ikke valgte en given side

 17. Og helt almindelig faglig læsning

 18. Faglig læsning – en ny opgave • Læsning i alle fag – faglig læsning • Udvikling af læsestrategier • Vurdering af en teksts egnethed • Forberedelse til læsning • Støtte under læsning • Faglig læsning – en ny opgave • For børn!

 19. Fuldtekstsøgning – er også læsning

 20. Hvor meget af indlandsisen på Grønland er smeltet? • Lad os gå på og finde ud af • Hvor meget af indlandsisen er smeltet? • Er der særligt mange isbjerge der ryger af Grønland? • Er det et alvorligt problem?

 21. Google: Fuldtekstsøgning • Google • I princippet en kopi af hele internettet • Finder de sider søgeordene optræder på • Læsning af potentiel tekst • Søg med nøgleord, ikke emneord

 22. Kategoriserer teksten Sætter i register Inddeler efter emne/genre/slags Fx: De gule sider: vvs, læger, speciallæger – madvarer, rejsemål, eventyr, navne Nøgleord Emneord • Er karakteristiske ord i teksten • Særegne og betydningsfulde for netop denne tekst Fx: brændehugger, brødkrummer, heks, pandekagehus, Hans, Grethe..

 23. Søgeoperatorer i Google • -ord Finder sider hvor ordet ikke optræder. • stave-ord Finder sider med stave ord, stave-ord og staveord. • ”flere ord” Find kun sider hvor ordene står netop i den rækkefølge • ”bliver * år” * repræsenterer hvilket som helst ord, så Google finder: bliver i år, bliver et godt år, bliver 50 år • 1450…1470 Finder sider hvor et tal i intervallet 1450 til 1470 findes • site:url Finder alle sider på hjemmesiden med adressen url • +/AND … behøves ikke i Google, for det er underforstået

 24. Fragment-læsning

 25. Googles Gyldne Trekant

 26. En fragmentlæser…

 27. Intertekstuel genreviden • For eksempel kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: • En forside som omtaler søgeordene, men ikke behandler dem yderligere? • En side der beskæftiger sig med at andet aspekt af emnet end søgt efter? • En nyhedsgruppe eller en nyhedsartikel som måske er forældet, eller kun inkluderer spørgsmålet og ikke svaret? • En kommerciel side, • fx en boghandler som sælger bøger med søgeordene i titlen? • En side som refererer til en anden side som inkluderer søgeordene • En personlig hjemmeside • som fx er under udarbejdelse

 28. Tekstuel viden om sværhedsgrad og stil • Fx kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: • For informelt sprog til at emnet behandles seriøst, eller for formelt til at det er til at forstå, • For kort til at komme tilstrækkeligt i dybden med emnet, eller for fortællende til at være præcist • For personligt til at være relevant • osv.

 29. At vælge fra og måske til • Fragmentoverblikslæsning • for at vælge fra • for at finde nye søgeord • Fragmentlæsning • for at vælge til • ved at vurdere en potentiel tekst

 30. Var det det jeg søgte? • Overblikslæsning • Fokuslæsning • Skimning • Nærlæsning • Læsning af layout, design, struktur, professionalisme • Kritisk læsning

 31. Overblikslæsning

 32. Overblikslæsning

 33. Overblikslæsning

 34. Overblikslæsning

 35. Overblikslæsning

 36. Overblikslæsning

 37. Overblikslæsning

 38. Vurderingsprocessen • En overblikslæsningsfase • hvor eleverne danner sig et hurtigt overblik over siden og evt. af links på siden og eventuelt forkaster den alene på det grundlag. • En nærmere undersøgelse • hvor eleverne hele tiden må balancere mellem at være grundige og ikke bruge uforholdsmæssig lang tid på opgaven og hvor de kan anvende følgende kriterier: • Omfang, • æstetisk fremtrædelse, • tekstens fokus, • overskuelighed, og • tilgængelighed.

 39. Læseaspekter, fuldtekstsøgning • Læse en potentiel tekst • Fragmentoverblikslæsning • Fragmentlæsning • Overblikslæsning • Fokuslæsning • Kritisk læsning

 40. Hvordan lærer man det? • Sum med sidekvinden • Diskuter med sidegruppen • Beslut et forslag at fortælle om i plenum

 41. Et bud på et undervisningsprojekt – eller en autentisk test • Simulering af autentiske situationer • I er en gruppe unge mennesker der vil etablere en hockeyklub i Vium, der ligger lidt syd for Viborg. • I vil finde egnede steder at placere banen. • I vil skrive en ansøgning til kommunen om tilladelse og økonomisk støtte • I vil udarbejde informationsmateriale til nye medlemmer • I vil lave vedtægter for foreningen • I skal forberede det kommende møde i klubben. • Lav et oplæg til mødet så I har et grundlag for at komme videre i arbejdet. • Oplægget kan fx indeholde anvisninger på hvor I kan finde oplysninger, hvor I kan finde inspiration til arbejdet osv.

 42. Er det en måde at udvikle informationskompetence på? • Med sidekvinden: • Hvilke informationskompetencer fordres (og udvikles)? • Hvilke udfordringer er der for lærer og elever? • Diskuter derefter med sidegruppen

 43. Kritisk læsning

 44. Hvem har mon ret?

 45. Forudsætninger, interesser og mål • Hvilke forudsætninger har bagmændene? • Hvilke interesser? • Hvilke (konkrete) mål? - eksplicit og implicit.

 46. Svindelforsøg

 47. Integrerede reklamer • På nettet er der ingen regler for adskillelse af redaktionelt stof og reklamer. • Den eneste måde man kan tjene penge på for tiden på nettet, er reklamer. • Alt det redaktionelle stof har i den forstand ét formål: At få dig til at klikke på en reklame

 48. Fugleognatur.dk

 49. Et telefonnummer og en iPad...

More Related