Download
udvikling af informationskompetence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aabenraa 20. september 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Aabenraa 20. september 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Udvikling af informationskompetence Aabenraa20. september 2012 Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

 2. Dagens program • Vi skal arbejde med søgning • Vi skal arbejde med vurdering og kritisk stillingtagen • Vi skal arbejde med praksis • Vi skal diskutere udfordringer og problemstillinger i søgning og kildekritik

 3. Surferens udfordringer • Eks. • Jeg kan huske jeg har læst om Ole Tøpholms dialekt på dr.dk/skole • Men hvor? • Jeg kigger på

 4. dr.dk/skole

 5. Danskere med anden etnisk herkomsts dialekt • Eks. • Jeg vil gerne vide noget om danskere med anden etnisk herkomsts dialekter. • Jeg kigger på sproget.dk

 6. Sproget.dk

 7. At læse – og at lade være! • Surfesøgning fordrer at man kan: • Vurdere hvad der er bag et link • Fravælge tekster – så hurtigt som muligt! • Danne sig et hurtigt overblik over en side • Hvor er den information jeg forventede at finde? • Var det alligevel ikke her? • Vurdere informationen • Er det nok? Er det for meget? Er det for overfladisk? For svært? • Tage stilling til: Hvordan kommer jeg videre?

 8. At læse (indtil videre…) • Læs med formål • Hvad er mit formål? • Teksterne på nettet er sjældent rettet imod mit læseformål – så jeg skal kun læse det jeg skal bruge – og så videre • Læs foreløbigt • Løbende vurdere sværhedsgrad, præcision, kvalitet/pålidelighed af oplysninger (var det alligevel ikke her?)

 9. Struktur

 10. Sitemap • Mål: At kunne forestille sig sitets struktur • For at kunne tage stilling til om det giver mening at surfe videre • Et sitemap er producentens konception af sitets emne • Derfor er det både en læseopgave og en faglig opgave • Metode: • Tegne sitemaps af andres hjemmesider • Tegne sitemaps af egne hjemmesider – og bygge dem.

 11. Navigation • Hvad sker der • hvis jeg klikker hér? • Hvor • er jeg nu henne? • Hvordan • kommer jeg tilbage? • Er der • områder jeg ikke har fundet, • men som jeg kunne have glæde af? • Hele tiden: • Mon dette site indeholder noget jeg kan bruge?

 12. Navigation – i undervisningen • Hvem finder først…? • Hvordan gjorde vi? • Hvad gjorde vi galt? • Hvordan er denne hjemmeside bygget op?

 13. Metoder til at læse og lade være • VØL: • Hvad ved jeg, hvad ønsker jeg at vide, hvad har jeg lært • Forberedelse • Hvad ved du? Brainstorm, gruppesamtale • Mindmap og trædiagram • Skriv ned hvad du vil vide • Hvad skal du bruge det til? • Hvor tror du, du kan finde det?

 14. Undervejs • Proces • Skriv ned hvor du har været (af gode steder) • og hvilke typer tekster der var tale om • Leksikon • Fagtekst • Artikel (om dit emne – eller et andet emne hvor dit emne omtales?) • Spørgsmål/svar • Diskussion • Personlig oplevelse/tilgang • Reklame/omtale af vare • Hvad du har lært • Og hvad du fandt ud af at du manglede at lære (ændr dit formål undervejs)

 15. Forståelse • Forståelse • Er der ord du ikke forstår? • Er der sætninger du ikke forstår? • Lad være med at læse alt for meget, du ikke forstår! • Spørg dine kammerater – og din lærer! • Lav en ordbank • Fyld på dit mindmap mens du surfer/læser • Forklar en kammerat hvad du har læst/lært • Learning by teaching • Opdager huller i forståelsen

 16. Referencer • Hvor kommer din viden fra? • Beskriv søgeveje • Forklar hvorfor du valgte en given side • Forklar hvorfor du ikke valgte en given side

 17. Og helt almindelig faglig læsning

 18. Faglig læsning – en ny opgave • Læsning i alle fag – faglig læsning • Udvikling af læsestrategier • Vurdering af en teksts egnethed • Forberedelse til læsning • Støtte under læsning • Faglig læsning – en ny opgave • For børn!

 19. Fuldtekstsøgning – er også læsning

 20. Hvor meget af indlandsisen på Grønland er smeltet? • Lad os gå på og finde ud af • Hvor meget af indlandsisen er smeltet? • Er der særligt mange isbjerge der ryger af Grønland? • Er det et alvorligt problem?

 21. Google: Fuldtekstsøgning • Google • I princippet en kopi af hele internettet • Finder de sider søgeordene optræder på • Læsning af potentiel tekst • Søg med nøgleord, ikke emneord

 22. Kategoriserer teksten Sætter i register Inddeler efter emne/genre/slags Fx: De gule sider: vvs, læger, speciallæger – madvarer, rejsemål, eventyr, navne Nøgleord Emneord • Er karakteristiske ord i teksten • Særegne og betydningsfulde for netop denne tekst Fx: brændehugger, brødkrummer, heks, pandekagehus, Hans, Grethe..

 23. Søgeoperatorer i Google • -ord Finder sider hvor ordet ikke optræder. • stave-ord Finder sider med stave ord, stave-ord og staveord. • ”flere ord” Find kun sider hvor ordene står netop i den rækkefølge • ”bliver * år” * repræsenterer hvilket som helst ord, så Google finder: bliver i år, bliver et godt år, bliver 50 år • 1450…1470 Finder sider hvor et tal i intervallet 1450 til 1470 findes • site:url Finder alle sider på hjemmesiden med adressen url • +/AND … behøves ikke i Google, for det er underforstået

 24. Fragment-læsning

 25. Googles Gyldne Trekant

 26. En fragmentlæser…

 27. Intertekstuel genreviden • For eksempel kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: • En forside som omtaler søgeordene, men ikke behandler dem yderligere? • En side der beskæftiger sig med at andet aspekt af emnet end søgt efter? • En nyhedsgruppe eller en nyhedsartikel som måske er forældet, eller kun inkluderer spørgsmålet og ikke svaret? • En kommerciel side, • fx en boghandler som sælger bøger med søgeordene i titlen? • En side som refererer til en anden side som inkluderer søgeordene • En personlig hjemmeside • som fx er under udarbejdelse

 28. Tekstuel viden om sværhedsgrad og stil • Fx kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: • For informelt sprog til at emnet behandles seriøst, eller for formelt til at det er til at forstå, • For kort til at komme tilstrækkeligt i dybden med emnet, eller for fortællende til at være præcist • For personligt til at være relevant • osv.

 29. At vælge fra og måske til • Fragmentoverblikslæsning • for at vælge fra • for at finde nye søgeord • Fragmentlæsning • for at vælge til • ved at vurdere en potentiel tekst

 30. Var det det jeg søgte? • Overblikslæsning • Fokuslæsning • Skimning • Nærlæsning • Læsning af layout, design, struktur, professionalisme • Kritisk læsning

 31. Overblikslæsning

 32. Overblikslæsning

 33. Overblikslæsning

 34. Overblikslæsning

 35. Overblikslæsning

 36. Overblikslæsning

 37. Overblikslæsning

 38. Vurderingsprocessen • En overblikslæsningsfase • hvor eleverne danner sig et hurtigt overblik over siden og evt. af links på siden og eventuelt forkaster den alene på det grundlag. • En nærmere undersøgelse • hvor eleverne hele tiden må balancere mellem at være grundige og ikke bruge uforholdsmæssig lang tid på opgaven og hvor de kan anvende følgende kriterier: • Omfang, • æstetisk fremtrædelse, • tekstens fokus, • overskuelighed, og • tilgængelighed.

 39. Læseaspekter, fuldtekstsøgning • Læse en potentiel tekst • Fragmentoverblikslæsning • Fragmentlæsning • Overblikslæsning • Fokuslæsning • Kritisk læsning

 40. Hvordan lærer man det? • Sum med sidekvinden • Diskuter med sidegruppen • Beslut et forslag at fortælle om i plenum

 41. Et bud på et undervisningsprojekt – eller en autentisk test • Simulering af autentiske situationer • I er en gruppe unge mennesker der vil etablere en hockeyklub i Vium, der ligger lidt syd for Viborg. • I vil finde egnede steder at placere banen. • I vil skrive en ansøgning til kommunen om tilladelse og økonomisk støtte • I vil udarbejde informationsmateriale til nye medlemmer • I vil lave vedtægter for foreningen • I skal forberede det kommende møde i klubben. • Lav et oplæg til mødet så I har et grundlag for at komme videre i arbejdet. • Oplægget kan fx indeholde anvisninger på hvor I kan finde oplysninger, hvor I kan finde inspiration til arbejdet osv.

 42. Er det en måde at udvikle informationskompetence på? • Med sidekvinden: • Hvilke informationskompetencer fordres (og udvikles)? • Hvilke udfordringer er der for lærer og elever? • Diskuter derefter med sidegruppen

 43. Kritisk læsning

 44. Hvem har mon ret?

 45. Forudsætninger, interesser og mål • Hvilke forudsætninger har bagmændene? • Hvilke interesser? • Hvilke (konkrete) mål? - eksplicit og implicit.

 46. Svindelforsøg

 47. Integrerede reklamer • På nettet er der ingen regler for adskillelse af redaktionelt stof og reklamer. • Den eneste måde man kan tjene penge på for tiden på nettet, er reklamer. • Alt det redaktionelle stof har i den forstand ét formål: At få dig til at klikke på en reklame

 48. Fugleognatur.dk

 49. Et telefonnummer og en iPad...