Financiën,Begeleiding en Wonen - PowerPoint PPT Presentation

financi n begeleiding en wonen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financiën,Begeleiding en Wonen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financiën,Begeleiding en Wonen

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Financiën,Begeleiding en Wonen
122 Views
hugh
Download Presentation

Financiën,Begeleiding en Wonen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Financiën,Begeleiding en Wonen Studeren aan de Radboud Universiteit André Bartels Januari 2014

 2. Aanmelding en Studiefinanciering -Aanmelding loopt via www.studielink.nl hiermee ben je nog niet ingeschreven! -Let op voor 1 mei! -Studiefinanciering apart aanvragen www.duo.nl -Aanvragen digid met sms-functiewww.digid.nl -Regel je zaken op tijd!

 3. Studiefinanciering -Prestatiebeurs -Aanvullende prestatiebeurs -Lening -Collegegeldkrediet -OV-reisproduct

 4. Let op! -2de kwartaal of eerder 18??? VO 18+ -3de kwartaal 18 let op stufi en ov per 01-10-2014

 5. Bedragen per 01-09-2014 Uitwonend Thuiswonend Basisbeurs € 279,14 € 100,25 Aanvullende beurs € 258,35 € 237,46 Lenen € 295,73 € 295,73 Collegegeldkrediet € 158,33 € 158,33 Totaal € 992,05 € 792,27 *collegegeld 2014-2015 bedraagt €1906,--

 6. Sociaal Leenstelsel???? -Geen prestatie-basisbeurs, lenen! -Voor studenten van minder draagkrachtige ouders blijft de aanvullende prestatiebeurs bestaan??? -Ingangsdatum 01-09-2015? -Voor welke studenten? -Opleidingsfase-garantie? -Reisproduct vanaf 01-01-2017?

 7. Maar er komt nog meer…… Voor de huidige 6vwo-ers die per 01-09-2014 instromen: -vroege inschrijving (01-05-2014) -(verplichte) studiekeuzetrajecten En… wellicht in toekomst -centrale loting op termijn afgeschaft -bsa in 2de en 3de jaar

 8. Studeren thuissituatie(top)sportfinanciën bijbaan functiebeperking/ wonen/reizen ziekte studiesucces studiekeuze/ studeerproblemen-motivatie Ondernemerschap Bindend StudieAdvies OP TIJD STARTEN Bestuurswerk toekomstperspectief

 9. Alles geregeld, nieuw begin Belang van de Introductie *kennismaking met de opleiding *kennismaking met de medestudenten *kennismaking met studie- en studentenverenigingen, sportverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen, gezelligheidsverenigingen, cultuurverenigingen, internationale verenigingen *nieuwe vriendschappen en netwerken

 10. Begeleiding -Kleinschalig onderwijs -Veel contact-uren -Mentor/Tutor -Studieadviseur -Studentendecaan -Studentenpsycholoog -Trainers -Studie- en loopbaanadviseurs

 11. Voorbeelden van vragen/problemen -je bent ziek en wilt weten of je je studie moet onderbreken; -je ziet je studie niet meer zo zitten en wilt weten welke praktische consequenties het heeft als je stopt of van studie verandert; -je komt thuis in problemen door geldkwesties of andere omstandigheden; -je loopt studievertraging op door ziekte, psychische problemen of bijzondere familieomstandigheden;

 12. Maar ook….. -je voelt je bij een tentamen of examen onrechtvaardig behandeld en wilt in beroep gaan; -je bent (potentieel) topsporter en wilt sport en studie combineren; -je kunt jezelf er niet toe zetten ergens aan te beginnen; -je weet niet hoe je de stof moet bestuderen; -je hebt een handicap en je wilt weten welke voorzieningen er mogelijk zijn;

 13. Welke voorzieningen…??? -Toegankelijkheid van de gebouwen denk aan rolstoelen, aangepaste toiletten en parkeerplaatsen -Ringleidingen in collegezalen -Aangepaste woonruimte (SSHN) -Verlenging tentamentijd (20 minuten per 1 uur) -Aanpassing lettertype -Tentamens uitvergroot aanbieden -Spellingfouten geen rol laten spelen bij beoordeling tentamens; -Spreiding tentamens

 14. -Tijdsdruk voor het inleveren van werkstukken voorkomen door de deadline aan te passen; -Gebruik van een laptop tijdens tentamens; -Gebruik van speciale ict-ondersteuning; -Indien nodig mondelinge tentamen of andere tentamenvorm aanbieden; -Gebruik van memorecorder bij colleges of werkgroepen; -Van tevoren beschikbaar stellen van te gebruiken sheets tijdens colleges; -Alternatieve opdrachten bij incidentele afwezigheid tijdens verplichte werkgroepen; En………..uiteindelijk MAATWERK

 15. Studieadviseur -Gesprekken tussen studieadviseur en student hebben een “vertrouwelijk karakter” -Begeleiding en advies -Advies bij studieaanpak, oer, aanpassingen aan het programma bij bijzondere situaties (dyslexie, ziekte e.d) -Hulp bieden of doorverwijzen bij studieproblemen -Studievoortgang: 1ste jaars-gesprekken

 16. Studentendecaan -Behartigt in eerste instantie de individuele belangen van de student. -Gesprekken tussen studentendecaan en student hebben een “vertrouwelijk karakter”. -Begeleiding en advies vooral bij bijzondere omstandigheden die (kunnen) leiden tot studievertraging.

 17. Studentendecaan (2) -Voorzieningen bij functiebeperking -> begeleidingsovereenkomst -> maatjesproject -> financiële compensatie

 18. Afdeling Studentenbegeleiding -Studentendecanen -Studentenpsychologen -Trainers -Studiekeuze en loopbaanadviseurs

 19. Studentenpsychologen -Studieproblematiek: concentratie, faalangst, onzekerheid -Persoonlijke problematiek die studievoortgang belemmeren -Verwijzingen

 20. Aanbod -Digitale coaching -Training persoonlijke vaardigheden -Therapiegroepen studiestress/mindfulness faalangst assertiviteit/ zelfvertrouwen mental energy training

 21. Trainers -Studievaardigheidproblemen -Zelfmanagement -Strategisch studeren -Scriptie schrijven

 22. Studiekeuze en loopbaanadviseurs Welke studie past bij mij? Hoe vind ik de juiste studie? Hoe zit het straks met werk?

 23. Studiebegeleiding http://www.ru.nl/studenten/begeleiding/welkom/ http://www.ru.nl/studereninnijmegen

 24. Wonen -Geen bemoeienis door de universiteit wat betreft huisvesting individuele studenten -Behalve indien noodzaak tot aangepaste woning en urgentie!! -reisurgentie 2 uur reistijd (trein) -SSHN of vrije markt OP TIJD BEGINNEN!

 25. Vragen en evt. discussie • ??

 26. Tot slot • Geef uw kind de tijd • Rationaliseer niet te veel • Ga op stap!