Download
praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen

305 Views Download Presentation
Download Presentation

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen Jan Keijzer LBP|SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl

 2. AppartementencomplexDe Pelikaan te Heemstede Trillingen en laagfrequent geluid ten gevolge van treinverkeer

 3. Wonen naast het spoor slecht voor het gehoor ?

 4. Te behandelen punten bouwproject “De Pelikaan te Heemstede” Door Jan Keijzer van LBP|SIGHT: • inventarisatie van de situatie • metingen • normering te stellen eisen • berekening trillingen en contactgeluid Door Dick Slooten van Delta-L: • engineering • te treffen maatregelen • controle tijdens het bouwen • conclusie • duur 30 minuten/ca. 40 dia’s

 5. Spoor Leiden - Haarlem

 6. Wat gaat er gebouwd worden? • Appartementen, 250 meter, 3 lagen, ruim 100 woningen • Villa’s totaal ca. 50 stuks • Appartementengebouwen met ca. 50 woningen

 7. Toekomstige locatie appartementen, relatie tot het spoor

 8. Eisen trillingen volgens SBR-richtlijn “B” A1 : maximale streefwaarde effectieve trillingssnelheid vmax [mm/s] A2 : hoogste streefwaarde voor de maximale waarde A3 : streefwaarde voor het kwadratisch gemiddelde

 9. Eisen laagfrequent contactgeluid Wat is laagfrequent (contact)geluid? • de Wet geluidhinder (33 dB) • laagfrequent geluid Vercammen 3-10% curve • NSG-richtlijn gebaseerd op de 90% gehoordrempel • GWR-richtlijn laagfrequent infrageluid

 10. Eisen laagfrequent geluid volgens GWR

 11. Trillingmetingen

 12. Trillingmetingen

 13. Trillingmetingen

 14. Metingen en bewerkingen Statistiek en overdacht factoren: • grootste effectieve waarde Veff, max, stat. • gemeten snelheid en mogelijke snelheid • afstand 36 meter naar ruim 10 meter • opslingering / demping gebouw • type passagierstreinen, versus goederentreinen

 15. Uitkomsten trillingen na bewerking

 16. Metingen en bewerkingen Aanvullende factoren laagfrequent contactgeluid: • standaardruimte kleinst mogelijke afmetingen • meest kritische ruimte • de afstraalgraad Q • de absorptie van deze ruimte

 17. Uitkomsten laagfrequent contactgeluid

 18. Metingen en berekeningen Resumé uitkomsten: • Trillingen bepaald:A1= 0,27 moet zijn 0,1 verschil 8,6 dB bij 16 Hz • Laagfrequent geluid bepaald:88 dB lineair moet zijn 80 dB, verschil 8 dB bij 16 Hz

 19. Mogelijkheden beperking trillingen • Aanpassingen aan het spoor (speciale railconstructie spooroptimalisatie materieel, aanpassen snelheid treinverkeer) • Afstandvergroting van het spoor heeft een positieve invloed op de trillingoverdracht • De maatregelen bij de ontvanger, verzwaring van de fundatie van de woningen • Toepassing dempende maatregelen in het gebouw

 20. Keuze principemaatregel

 21. Principemaatregel isolatie bij grondgebonden woningen

 22. Principe maatregel van isolatie bij parkeergarage

 23. Maatregelen ter beperking van de trillingen • Wens: demping minimaal 9 dB bij 16 Hz • Mogelijke afveer frequentie gebouw: ? 8 Hertz.

 24. Keuze leverancier dempers (vragen) • Hoe vindt de engineering plaats, wat is de werkwijze? • Hoe wordt het product(en) geleverd? • Is er assistentie tijdens het plaatsen en zo ja hoe dan? • Is er controle tijdens uitvoering van werkzaamheden en zo ja hoe dan? • Welke garanties zijn er ten aanzien van de werking maatregelen? • Welke garanties zijn er ten aanzien van levensduur materialen? • Grove raming (binnen 15%) van kosten voor de maatregelen, per KN en totaal voor het aangegeven gebied. • Grove raming (binnen 15%) van de kosten voor de maatregelen indien de belasting 10% hoger is (demping op kelderniveau). • Zijn er verder nog punten die van belang zijn om genoemd te worden.

 25. Keuze leverancier dempers • Fabrikant 3, de gewenste ervaring ? • Fabrikant 2, gewenste belastbaarheid ? • Fabrikant 1, …………

 26. Bouwakoestiek – isolatie van gebouwen – intelligent maatwerk de heer Slooten van Delta-L neemt het stokje over Delta-L b.v. Specialist in geluid en trilling beheersing – Nunspeet

 27. Inhoud • CDM toepassingen trillingisolatie • Bepaling belasting en materiaalkeuze • Projecten en foto’s • Fouten tijdens uitvoering • Voorlichting bouwplaats • Inspectie • Controle • Conclusie Bouwakoestiek – isolatie van gebouwen – intelligent maatwerk

 28. CDM-CHR VeerisolatorAfveerfrequentie4-5 Hz

 29. Praktijkfoto CDM-CHR

 30. Praktijkfoto CDM-CHR in fundering

 31. CDM-CHR-BOX Voorgespannen veerboxAfveerfrequentie2,5-4 Hz

 32. Foto CDM-CHR-BOX

 33. Praktijkfoto CDM-CHR-BOX

 34. CDM-CAS-BOX Voorgespannen elastomeer boxAfveerfrequentie6-10 Hz

 35. CDM-SEB SEB TrillingdemperAfveerfrequentie6-10 Hz

 36. CDM-SEB Praktijk

 37. Material Data Sheet: CDM-83

 38. Project Heemstede

 39. Project Heemstede

 40. Project Heemstede