Download
huursubsidies n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Huursubsidies PowerPoint Presentation
Download Presentation
Huursubsidies

Huursubsidies

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Huursubsidies

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Huursubsidies Kimberly Deseure

 2. Wonen-Vlaanderen Subsidies, premies en andere ondersteuningen: • Voor verhuurders • Bij het huren van een woning • … • Verbouwingen • Kopen v/e woning • Voor professionelen en lokale besturen

 3. Steunmaatregelen voor verhuurders

 4. Steunmaatregelen verhuurders • Vlaamse verbeteringspremie • Vlaamse renovatiepremie • Vanaf 2014: Vlaams huurgarantiefonds(enkel private huurmarkt)

 5. Steunmaatregelen voor verhuurders Vlaamse verbeteringspremie

 6. Vlaamse verbeteringspremie Aanvraag door: • Bewoner • Zakelijk recht • Huurovereenkomst (> 3 jaar) • Eigenaar-Verhuurder • Huurovereenkomst met SVK (min. 9 jaar)

 7. Vlaamse verbeteringspremie • Woning is minstens 20 jaar oud • Facturen niet ouder dan 1 jaar • Factuur = minstens dubbele van de premie • Vaste premiebedragen per bouwonderdeel • Maximaal 3 verbeteringspremies binnen 10 jaar

 8. Vlaamse verbeteringspremie • Dakwerken: 1250 euro • Buitenschrijnwerk: 1250 euro • Sanitaire installatie: 750 euro • Elektrische installatie: 750 euro • Gevelwerken: 1500 euro • Behandeling muurvocht: 750 euro • Overbewoning verhelpen: 50% van het bedrag (min. 600 euro, max. 1250 euro)

 9. Vlaamse verbeteringspremie • Verhelpen risico’s CO-intoxicatie: • Waterverwarmingstoestel op gas: 250 euro • Hoogrendements-verwarmingsketel: 250 euro • Centrale verwarming: 1000 euro • Bouwen/verbouwen/herstellen/aanpassen rookkanaal: 500 euro

 10. Steunmaatregelen voor verhuurders Vlaamse renovatiepremie

 11. Vlaamse renovatiepremie Aanvraag door: • Bewoner • Zakelijk recht • Eigenaar-Verhuurder • Huurovereenkomst SVK (min. 9 jaar)

 12. Vlaamse renovatiepremie • Woning minstens 25 jaar oud • Facturen niet ouder dan 3 jaar • Facturen = minstens 10 000 euro • Maximaal bedrag per categorie aanvaard • Eén premie per 10 jaar

 13. Vlaamse renovatiepremie Maximaal aanvaard bedrag per categorie: • Funderingen en muren: 15 000 euro • Draagvloeren: 15 000 euro • Daken: 15 000 euro • Buitenschrijnwerk: 15 000 euro • Centrale verwarming: 7 500 euro • Elektriciteit: 3 750 euro • Sanitaire installaties: 3 750 euro • Trappen: 3 750 euro

 14. Vlaamse renovatiepremie • Totale premie = maximum 10 000 euro • Afhankelijk van inkomen: • 20% of 30% van de goedgekeurde facturen

 15. Steunmaatregelen voor huurders

 16. Huren van een woning Mogelijke steunmaatregelen: • Huursubsidie • Verminderde onroerende voorheffing • Tussenkomst in de huurwaarborg • Sociale huurwoning • Vlaamse huurpremie

 17. Steunmaatregelen voor huurders Huursubsidie = tegemoetkoming in de huurprijs

 18. Huursubsidie = Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs • Voor mensen met een laag inkomen • Bij verhuis • Woning: slecht, onaangepast  goed, aangepast • Private huurwoning  Woning van SVK

 19. Huursubsidie Voorwaarden: • Inkomen • Eigendom • Verlaten woning • Nieuwe woning

 20. Huursubsidie Inkomen: • 3 jaar voor aanvraag • Maximum 16 720 euro • Per persoon ten laste -1500 euro Eigendom: • Geen eigendom/vruchtgebruik • In 3 jaar voor aanvraag • Uitzondering: • Onbewoonbaarheid • Onteigeningsbesluit

 21. Huursubsidie Verlaten woning: • Onroerend goed in Vlaams Gewest • Onbewoonbaar/ongeschikt • Gezondheids- of veiligheidsrisico • Te kleine woning • Hoedanigheid van dakloze (OCMW) • Min. 65 jaar oud of persoon met handicap • Huurder van SVK worden

 22. Huursubsidie Nieuwe huurwoning • Geen kamer of gesubsidieerde sociale woning • In het Vlaamse Gewest • Conforme woning • Aangepast aan de samenstelling v/h gezin • Maximale huurprijs

 23. Huursubsidie Maximale huurprijs (in 2013): • 560 euro (geen personen ten laste); • 599,20 euro (1 persoon ten laste); • 638,40 euro (2 personen ten laste); • 677,60 euro (3 personen ten laste); • 716,80 euro (4 of meer personen ten laste)

 24. Huursubsidie • Tegemoetkoming in de huurprijs: • Periodieke huursubsidie • Eenmalige installatiepremie • Maximaal 9 jaar • Neemt af in die periode

 25. Huursubsidie Afhankelijk van inkomen (3j. voor aanvraag) • Jaar 1 en 2: 115-230 euro/maand • Jaar 3 en 4: 92-184 euro/maand • Jaar 5 en 6: 69-138 euro/maand • Jaar 7, 8 en 9: (o.b.v. inkomen 3j. na aanvraag) • < Maximum: 69 euro/maand • > Maximum: 414 euro/jaar (~34,5/m.)

 26. Huursubsidie • Uitzonderingen voor: • Inkomen jaar voor aanvraag > 16 720 euro • Huurder zelf is bejaard of gehandicapt • Installatiepremie: • Eenmalig • Drie x maandelijkse huursubsidie (1e twee jaar)

 27. Steunmaatregelen voor huurders Vermindering onroerende voorheffing

 28. Vermindering onroerende voorheffing • Huurders met • 2+ kinderen • Gehandicapt gezinslid • Oorlogsinvalide • Vermindering voor de verhuurder • Doorrekenen in huurprijs

 29. Steunmaatregelen voor huurders Tussenkomst huurwaarborg

 30. Tussenkomst huurwaarborg • OCMW • Afhankelijk van inkomen, huurprijs, eventuele schuldenlast, … • Individueel beoordeeld  sociaal onderzoek

 31. Steunmaatregelen voor huurders Sociale huurwoning

 32. Sociale huurwoning Sociale huurwoningen in Vlaanderen: • Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) • Vlaams Woningfonds • Vlaamse rand rond Brussel via Vlabinvest  Sociale woningen • Sociaal verhuurkantoor (SVK)  Woningen

 33. Steunmaatregelen voor huurders Vlaamse huurpremie

 34. Vlaamse huurpremie • Wanneer iemand al vijf jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning • Op basis van de huurprijs: • < 360 euro: (huurprijs gedeeld door 3) + (aantal personen ten laste x 20) • > 360 euro: 120 euro + (aantal personen ten laste x 20) • Maximum huurprijzen: 560 – 716,80 euro

 35. Actuele wijzigingen

 36. Wijzigingen huursubsidie • Verplicht inschrijven bij sociale huisvestingsmaatschappij • Maximale huurprijs (2014: 570 euro) te verhogen met 12,5% per persoon ten laste (nu: 7%) • Huurprijs te verhogen met 10% voor gemeenten met hoge huurprijzen

 37. Wijzigingen huursubsidie • Uitbreiding doelgroep: • Versoepeling regelgeving verlaten woning • Meer daklozen in aanmerking • Mobiliteitsproblematiek ouderen/gehandicapten • Sommige minderjarige huurders

 38. Wijzigingen huurpremie • Na wachttijd van 4 jaar (i.p.v. 5 jaar) • Verhoogde maximale huurprijs (+10%): • 13 Centrumsteden (waaronder Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk) • Vlabinvestgebied • Grootstedelijk gebied Antwerpen • Grootstedelijk gebied Gent • Koppeling aan de gezondheidsindex

 39. Premiezoeker

 40. Premiezoeker https://www.premiezoeker.be/