Oppf lging av konomi og fremdrift i prosjekt
Download
1 / 24

Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 339 Views
 • Uploaded on

Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt. P5. Målet med forelesningen. Gi en kort innføring i oppfølging av økonomi og fremdrift på prosjekt Få mer fokus på økonomistyring og oppfølging av økonomi på prosjekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt' - hien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

M let med forelesningen
Målet med forelesningen

 • Gi en kort innføring i oppfølging av økonomi og fremdrift på prosjekt

 • Få mer fokus på økonomistyring og oppfølging av økonomi på prosjekt

 • Gi innføring i rutiner og system for planlegging og oppfølging av økonomi på prosjekt


Hvorfor oppf lging
Hvorfor oppfølging?

 • Uten oppfølging - ingen styring!

  • Planen viser hvordan man tror prosjektet vil forløpe

  • Rapportene underveis forteller hvordan det faktisk gikk

  • Oppfølgingen korrigerer kursen ved avvik


Oppf lging
Oppfølging

Innebærer å søke etter årsaker, og gjøre noe med dem.

 • Oppfølging består i å:

  • Måle/registrere status, informasjon om fremdrift, kostnader, resultater og prosjektets situasjon generelt

  • Identifisere avvik fra mål og planer, og forklare årsakene

  • Definere og iverksette korrigerende tiltak

 • Lag ikke mer rutiner enn du trenger

  • Hva er det minste jeg trenger av informasjon for å ha kontroll med situasjonen?


Hva f lger vi opp
Hva følger vi opp?

 • Fremdrift

 • Økonomi

 • Kvalitet og HMS

Kvalitet

HMS

Tid

Fremdrift

Økonomi


Hovedtyper av tiltak
Hovedtyper av tiltak

 • Oppfølging gir tre hovedtyper av tiltak:

  • Utførelsen endres

  • Planene endres

  • Målene endres


To typer oppf lging

Formell oppfølging:

Prosjektmøter

Fast timeplan

Tidsregistrering

Registrering av materialforbruk

Registrering av utført arbeid

Inngående og utgående fakturaer

Anslag av gjenstående arbeid

Svært viktig for å få korrekt fremdrift

Statusrapporter

Korte og konsise

Uformell oppfølging

Daglig kontakt med medarbeidere

Samtaler

”Ta pulsen”

To typer oppfølging



Verkt y for fremdrifts og konomioppf lging
Verktøy for fremdrifts- og økonomioppfølging

 • Fremdrift i Gantt-diagram m/ fremdriftsfront

 • Fremdriftskurve (S-kurve)

 • Startprognose (Budsjett)

 • Fakturagrunnlag utført arbeid

 • Prosjektregnskap

 • Korrigert prosjektregnskap / prosjektprognose (intreimskorreksjoner)

 • Sluttprognose


Prosjektoppf lging best r av f lgende
Prosjektoppfølging består av følgende:

 • Fremdriftsmåling – registrere fremdriftsstatus

 • Prognostisering – anslå sluttresultat mht totalkostnader og sluttdato

 • Endringshåndtering – ha oversikt og fokus på endringer og tillegg

 • Avvik og korrektive tiltak – identifisere avvik og årsaker med forslag til korrektive tiltak

 • Statusrapportering

 • Kostnadsstyring


Fremdriftsm ling
Fremdriftsmåling

 • Fysisk fremdrift/ferdigstillelse måles ved prosent ferdig arbeid eller verdi av utført arbeid

 • Fremdrift målt i form av timer, dager, måneder i forhold til plan

 • Fremdrift kan også måles i penger og derav som kostnader

 • Kostnadsoppfølging – registrerte kostnader mot budsjett

 • Avvik måles mellom det som er planlagt og det som er utført


Hva skal en fremdriftsplan inneholde
Hva skal en fremdriftsplan inneholde?

 • Hvem skal gjøre hva, hvor, når og i hvilken rekkefølge

 • Avhengigheter mellom ulike aktiviteter

 • Koordinering av egne lag, underentreprenører og adm. sideentreprenører

 • Behovet for arbeidskraft, maskiner og utstyr gjennom hele bygge- og anleggsperioden

 • Tidspunkt for materialbestillinger


Hva skal fremdriftsplanen brukes til
Hva skal fremdriftsplanen brukes til?

 • Fornuftig disponering av ressurser

 • Oversikt over fremdrift

 • Hjelp til materialbestillinger og leveringsdatoer

 • Som dokumentasjon av beslutninger

 • Som informasjon

 • Fremdriftsfront

 • Oppsetting av budsjetter




Avvik p fremdrift
Avvik på fremdrift

 • Avvik i forhold til utarbeid ukeplan

  • Hva er avviket?

  • Hva skylles avviket?

  • Hva kan vi gjøre for å ta inn avviket?

  • Hva krever dette av samarbeid og ressurser?

 • Avvik i forhold til Hovedfremdriftsplan


Tiltak etter oppf lging
Tiltak etter oppfølging

Mål og rammer

Avvik

Korrigere mål

Korrigere plan

Korrigere utførelse

Statusregistrering

Planer

Ressurser

Resultat


Prognostisering
Prognostisering

 • Prognoser for sluttkostnad og sluttdato for prosjekt

 • Anslag over gjenstående arbeid og kostnader

  NB! Ofte er det de siste 10-20 % av arbeidet som tar mer tid enn

  beregnet.

  Dessuten viser det seg ofte at tidligere problemer i prosjektet

  som har blitt skjøvet ”under bordet” kommer frem når tid og

  kostnader begynner å bli kritisk, og da særlig mot slutten.


Endringsh ndtering og avviksbehandling
Endringshåndtering og avviksbehandling

 • I et prosjekt vil det bli gjennomført endringer og tillegg som vil påvirke prosjektet mht tid og kostnader

 • Kritisk linje vil normalt endre seg. I store prosjekter kan man i gitte tilfeller også ha flere kritiske linjer.

 • Dette er gjerne aktiviteter som har betydelig kostnad og/eller ressurskrav som gjennom sine behov kan trekke ressurser vekk fra andre viktigere (kritisk linje) aktiviteter


Statusrapportering og kostnadsstyring
Statusrapportering og kostnadsstyring

 • I statusrapportering inngår

  - Utført i perioden

  - Avvik i forhold til planlagt

  - Tiltak for å rette opp avvik

  - Kritiske aktiviteter

 • I kostnadsstyring inngår

  - Registrere tidsforbruk – egne ansatte

  - Registrere materialforbruk – innkjøp og utnyttelse

  - Følge opp UE - avtaler


Byggeplassleders ansvar og oppgaver knyttet til oppf lging av konomi og fremdrift i prosjektet
Byggeplassleders ansvar og oppgaver knyttet til oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektet

 • Timeregistering – oppfølging egne ansatte

 • Mottakskontroll av materialer – inngående faktura

 • Oppfølging av UE

 • Registrere utført arbeid – faktura grunnlag

 • Anslå gjenstående arbeid

 • Statusrapport

 • Driftsrapport – periodisering av prosjektregnskap

 • Driftsmøter på byggeplass med egne ansatte og UE


Driftsrapport
Driftsrapport av økonomi og fremdrift i prosjektet


ad