ledelse i samspillet mellem kommune og civlsamfund n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund. Solrød kommune 24. oktober. Indhold. Historisk tilbageblik : Spillerummet for synergier Nytænkning af velfærd Eksempler : S ådan kan samskabelse se ud ! Samarbejdets former Perspektiv : Substitution eller synergi ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund' - hedia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indhold
Indhold
 • Historisktilbageblik: Spillerummet for synergier
 • Nytænkningafvelfærd
 • Eksempler: Sådankansamskabelse se ud!
 • Samarbejdets former
 • Perspektiv: Substitution ellersynergi?
 • Ledelsesomfacilliteringafsynergiogsamarbejde
historisk tilbageblik
Historisktilbageblik

Spillebaner for synergi:

1849-1890’erne: Værdigt versus ikkeværdigttrængende

1890-1960’erne: Retsbestemte versus supplerendeydelser

1970’erne: Offentligmonopolisering

1980-2000: Genopdagelsenaffrivillighedsom “prikken over i’et”

00’erne: Samskabelseundervejssomnytvelfærdsparadigme

Den offentligeogfrivilligesektorharaltiddefineret sig iforholdtilhinanden

historisk tilbageblik1
Historisktilbageblik

To billederafsynergi

1980’erne

1930’erne

Stat

Stat

Kirke

Familie

Marked

Civilsamfund

Alfred Th. Jørgensen

Victor Pestoff

nyt nkning af velf rd
Nytænkningafvelfærd

Klient

Arenaer

for samspil

Kunde

Medborger

nyt nkning af velf rd1
Nytænkning af velfærd

Velfærd: Fra ret til en ydelsetil ret tildeltagelse

 • Tidligindsatsoginklusionpåbørneområdet
 • Ressource- oguddannelsesfokus for de voksne
 • Recovery ogrehablitering for ældreoghandicappede

Samskabelse

 • Opbrudiarbejdsdelingenmellem stat, marked ogcivilsamfund
nyt nkning af velf rd synergier ved samarbejde med frivillige
NytænkningafvelfærdSynergiervedsamarbejde med frivillige

Politik

Kritikogfornyelse, der ernødvendig for udviklingenaf

velfærdssamfundet

Ydelser

Ydelser med andrekvaliteterogadgangetilborgerne

end dem, kommunenkanlevere

Fællesskaber

Styrkelseaflokalefællesskaber, forebyggelse,

social kapital, styrkelseafdemokratiet

eksempler
Eksempler:

Sådankan de se ud:

 • Ungefamilier: KommuneogHomestart
 • Børntilenligeforsørgere: KommuneogBørnsVoksenvenner
 • Bedsteven: Kommuneog Dansk Folkehjælp
 • Levendelokalsamfund: Kommune, boligselskabogvægtløfterklub
 • FamiliensHus: KommuneogMødrehjælpen
 • Aktiviteterpåplejecenter: Kommuneoglokalgruppe
 • Motionssamarbejde: Kommune, DGI, ÆldreSagen, patient- ogidrætsforeninger
 • Digitalisering: KommunalborgerserviceogÆldreSagen
eksempler frivillige p r dhuset
Eksempler: Frivilligepårådhuset?

En kommune med ressourcestærkeogvidendeborgere – kan vi samarbejde med frivlligeiforbndelse med:

 • Budgetanalyser
 • Kommunikationskampagner
 • IT-strategi
 • HR-udvikling
samarbejdets former
Samarbejdets former

Samskabelse

Frivilligeorganisationerogkommuner

skabernogetnytsammen

Leverandørtil

detoffentlige

Frivillig organisation levererydelsertil

detoffentlige - påbestilling/efterudbud

Organiseret

Supplement/ alternaitv

Foreningorganiserertilbudvedsidenaf

detoffentlige – ogmodtagergenerelletilskud

Uformellebidrag

Uformelgruppeaffrivilligeorganiserer

aktiviteterpå et dagcenter

perspektivet substitution eller synergi
Perspektivet: Substitution ellersynergi?

Synergi

Detoffentligeog de frivillige

kombinererdereskompetencer

…ogskabernoget, ingenafdem

kunneskabealene

Substitution

De frivillige “stoppesind” i

detoffentliges “huller”

Altsåudførerdet, detoffent-

ligeikkelængereharrådtil

NUL SYNERGI,

hvis de frivilligekommertilat lignekommunen

ledelse som facillitering af synergi og samarbejde
Ledelsesomfacilliteringafsynergiogsamarbejde

Ledelse med mange ansigter

Hierarkiet:

Styreegneserviceleverancer

Markedet:

Styrerleverandører

Netværk:

Udviklenyvelfærd

isamskabenderelationer

ledelse som facillitering af synergi og samarbejde1
Ledelsesomfacilliteringafsynergiogsamarbejde
 • Netværksledelse – hands off
 • Italesætteproblemer/ skabefortællinger
 • Fordeleressourcer
 • Tilbydeinfrastruktur
 • Netværksledelse – hands on
 • Facillitetere
 • Konfliktløse
 • Gribeind - overtage
ledelse som facillitering af synergi og samarbejde2
Ledelsesomfacilliteringafsynergiogsamarbejde
 • Ledelseinetværk
 • Invitationssamtaler
 • Mulighedssamtaler
 • Ejerskabssamtaler
 • Dissenssamtaler
 • Forpligtelsessamtaler
 • Gavesamtaler

Peter Block

faldgruber og gode r d
Faldgruber – oggoderåd

Uklareogasymmetriske

forventninger

Oprigtighedog

grundafstemning

Manglendeforankring

Tilpasambitioner

ogressourcer

For megeteller for lidt

formalisering

Enkelstyring

Tilskudsfælden

Tænkbæredygtighed