1 / 8

Práce na projektu iTec Mloci 8.A

Práce na projektu iTec Mloci 8.A. Blog. Jako první jsme udělali blog. Na kterém jsme udělali 4 sekce. 1. Úvod – Informace o projektu iTec . 2. Fotogalerie – v této sekci najdete obrázky ze hry 3.Blog – tato stránka vám ukáže co se právě událo na blogu.

lilika
Download Presentation

Práce na projektu iTec Mloci 8.A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Práce na projektu iTecMloci 8.A

  2. Blog • Jako první jsme udělali blog. Na kterém jsme udělali 4 sekce. • 1. Úvod – Informace o projektu iTec. • 2. Fotogalerie – v této sekci najdete obrázky ze hry • 3.Blog – tato stránka vám ukáže co se právě událo na blogu. • 4. Videa – tato stránka obsahuje videa z Projektu a seznámení s tvorbou v kodu game lab.

  3. Myšlenková mapa • Na této mapě jsme si uspořádali myšlenky o různých programech v kterých se dají dělat hry a učivo 6 a 7 tříd.

  4. Kodu Game Lab • Nakonec jsme si rozmysleli že hru vytvoříme v Kodu Game Lab. • Zatím jsme vytvořili první tři kola. • Měli jsme v plánu udělat 5 kol ale vzhledem k času se nám podařilo udělat jenom 3 kola.

  5. Úroveň 1 • Úroveň 1 jsme věnovali závodům. • Závodíte s dalšími dvěmipostavičkami. • Projíždíte tratí kde jsou různé nástrahy • Ve vodě okolo které závodíte je plno podvodních zvířat

  6. Úroveň 2 • Další úroveň je dělaná na orientaci. • Máme tam plno Angličtiny podle které se řídíte aby jste dojeli do cíle kde najdete kámen který vás pustí do dalšího kola. • Je tam plno záludných cest. Jenom jedna je správná.

  7. Úroveň 3 • V úrovni 3 jsme se zaměřili na otázky. • Jsou tam otázky různého typu. • Funguje to tak ,že vždycky máte jablko které vám zadá otázku a za ním máte několik postaviček které nad sebou mají odpověď • Když strčíte do postavičky která má správnou odpověď pustí vás to dál ,když strčíte do špatné opakujete kolo

  8. To je vše děkujeme za pozornost doufáme že se vám naše tvorba líbila.

More Related