r dgiversamling 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RÅDGIVERSAMLING 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RÅDGIVERSAMLING 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

RÅDGIVERSAMLING 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

RÅDGIVERSAMLING 2013. Træleborg konferansesenter 4. desember 2013. Fakta 2013. 1. september 216 uten plass Igangsetting av Vg3 fagopplæring i skole innen utdanningsprogrammene på: Færder (TP, EL), Greveskogen ( RM, SS) Sandefjord (IKT, frisør), Thor Heyerdahl (BA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RÅDGIVERSAMLING 2013' - giulia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r dgiversamling 2013

RÅDGIVERSAMLING 2013

Træleborg konferansesenter 4. desember 2013

fakta 2013
Fakta 2013
 • 1. september 216 uten plass
 • Igangsetting av Vg3 fagopplæring i skole innen utdanningsprogrammene på: Færder (TP, EL), Greveskogen (RM, SS) Sandefjord (IKT, frisør), Thor Heyerdahl (BA)
 • Utprøving av nye modeller: RE og Thor Heyerdahl vgs
 • TAF
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Overført til OT
slide3

Fag hvor det er etterspørsel etter lærlinger:

BA:Betongfaget, malerfaget murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, taktekkerfaget, ventilasjon - og blikkenslagerfaget

EL: Kulde – og varmepumpemontørfaget

RM: Industriell matproduksjonsfaget, bakerfaget

SS: Logistikkfaget, yrkessjåførfaget

TP: Laboratoriefaget

Fag med for mange søkere i forhold til læreplasser. Antall uten plass i parentes.

BA: Tømrerfaget (18)

DH: Frisørfaget( 10), profileringsdesignfaget (2)

EL: Automatiseringsfaget(12), dataelektronikerfaget(8), elektrikerfaget(21)

HO: Barne- og ungdomsarbeiderfaget(20), helsearbeiderfaget (12)

RM: Kokkfaget(8), konditorfaget (3)

SS: IKT-faget(16), salgsfaget(16), sikkerhetsfaget(4), reiselivsfaget(9)

TP: Bilfagene(24), industrimekanikerfaget(18), sveisefaget(4), matrosfaget(6), motormannfaget(6)

slide5

Læreplass

 • Vg2
  • PTF

1. feb 1. mars 1. juni-vg3 oversikt? 1. sept- Vg3 1. okt- OT

slide6
PTF
 • Arbeid med PTF på systemnivå- felles maler for hele fylket
 • Etablert arbeidsgruppe mellom skoler, fagopplæring og fagorganisasjonene: For å se sammenhengen mellom skolenes ansvar for PTF og mulig læreplass. (samarbeid med opplæringskontorer og fagopplæring)
6a 1 verkeomr de og vilk r for formidling til l replass som l rling eller l rekandidat

FOR-2013-09-01-104 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

§ 6A-1. Verkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat

Søkjarar til læreplass som lærling må oppfylle vilkåra for inntak til neste trinn for å kunne bli formidla til opplæring i bedrift på neste trinn. Dette inneber mellom anna at søkjaren må ha bestått faga innanfor programområdet på Vg2, jf. § 6-28, for å kunne formidlast på Vg3, eller ha faglege føresetnader for å følgje opplæringsåret på neste nivå,

jf. § 6-37.

6a 2 lokal forskrift om formidling

FOR-2013-09-01-104 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

§ 6A-2. Lokal forskrift om formidling

Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om formidling. Den lokale forskrifta om inntak og den lokale forskrifta om formidling kan vere den same forskrifta.

6a 9 rett til vg3 i skole

FOR-2013-09-01-104 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

§ 6A-9. Rett til Vg3 i skole
 • Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikkje får tilbod om læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass innan 1. september. Tilsvarande plikt til å tilby opplæring i skole gjeld der læreplanverket fastset eit anna opplæringsløp.
l rekandidat m lsetting er kompetansepr ve

Det utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP)

Planen justeres i løpet av læretiden

Ingen krav til teori (programfag og fellesfag). Kan søke spesielt på lærlingskolen

Får opplæringskontrakt

Lærekandidaten får lønn

Samarbeidsavtale med NAV

Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen

Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale

Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat

LÆREKANDIDAT – målsetting er kompetanseprøve

2 + 2

1 + 3

4 + 0

4 år i lære

3 år i lære

2 år i lære

2 år på skole

1 år på skole

l rekandidat fra grunnkompetanse

Gjennomført 2 år grunnkompetanse

Tilbud innen alle videregående skoler i Vestfold

2 år på skole med programfag, mye praksis, 2 t kroppsøving og andre fagkombinasjoner

Blir lærekandidat etter 2 år

Går opp til kompetanseprøve

Kan endres til lærling underveis i læreløpet etter faglig vurdering i samarbeid med skole og PPT

Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat

Grunn-

Kompetanse

2 år

Lærekandidat fra grunnkompetanse

Kompetansebevis

Lærling

30 mnd

Lære

Kandidat

24 mnd

fra grunnkompetanse til oppl ring i bedrift
Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift

Fag- /svennebrev

Fag-/svennebrev

Lærling

Lærling 30 mnd

Kompetansebevis

Modell 1Modell 2Modell 3

Lærekandidat 24 mnd

Lærekandidat

Grunn -kompetanse

2 år

Grunn-

Kompetanse

2 år

Grunn - kompetanse

2 år

modell 1
Modell 1
 • 2 år på skole med grunnkompetanse
 • 2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat
 • Kompetansebevis.

Kompetansebevis

Lærekandidat 24 mnd

Grunn-

Kompetanse

2 år

modell 2
Modell 2
 • 2 år grunnkompetanse i skole
 • Bestått programfag, starter som lærekandidat
 • Overgang fra lærekandidat til lærling:

- Læretiden vurderes individuelt

 • Fellesfagene kan tas på lærlingskolen
 • Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.
 • Sluttkompetanse, fag-/svennebrev

Fag- /svennebrev

Lærling

Lærekandidat

Grunn-

Kompetanse

2 år

modell 3
Modell 3
 • 2 år grunnkompetanse, bestått programfag
 • Lærling, 30 mnd.
 • Grunnkompetanse gir 9mnd. godkjenning pr år i

lærefaget pga manglende fellesfag

 • Fellesfagene kan tas på lærlingskolen
 • Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.
 • Sluttkompetanse, fag-/svennebrev

Fag- /svennebrev

Lærling 30 mnd

Grunn-

Kompetanse

2 år

veien videre fra kompetansebevis til fag svennebrev
Veien videre…. Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev

Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve;

Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12

 • 25% lenger tid enn læretid i faget
 • Bestått , Vg3 teori eksamen i faget.

Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene (relevans i faget).

Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan, ILKP.

Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store variasjoner i antall måneder.

slide17
Nytt
 • Lærlingskolen overføres til Færder vgs fra 01.08.14
 • Nytt lærefag: Byggdrifterfaget (1+3) BA
 • Tilskudd på 50 000 kr til nye lærebedrifter
 • Basistilskuddet for lærlinger øker med 3 500 kr.