Rooma - PowerPoint PPT Presentation

gillian-henry
rooma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rooma PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Rooma
164 Views
Download Presentation

Rooma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rooma

 2. Rooman valtakunta muodostui pitkän ajan kuluessa Apenniinien niemimaalle • etruskit ensimmäinen italialainen korkeakulttuuri • Romulus ja Remus: 753 eaa • Rooman kaupunki Tiber-joen ylimenopaikan kohdalla vanhojen kylien paikalle • Forum Romanum yhdisti kukkulat 600-l. eaa.

 3. 264 eKr. mennessä Rooma oli alistanut koko Italian • Ensimmäisellä vuosisadalla eKr. Rooma hallitsi koko Välimeren aluetta ja suurta osaa Alppien pohjoispuolisesta Euroopasta. • Ajanlaskun alussa Rooman valta ulottui Britanniasta Mesopotamiaan. • Vallatut alueet provinsseja, joita yhdisti kauppa

 4. Rooman laajeneminen • Miksi? • Väestön kasvu • Viljelysmaan puute • Rikkaudet houkuttivat • Miten? • Roomalaiset hyveet, kurinalaisuus ja sotaisat arvot • Hajoita ja hallitse • Legioona • Naapurikansat hajanaisia • Kansalaisoikeudet • Keskitetty hallinto, tieverkosto, kauppa ja rahatalous piti koossa • Mitä seurasi? • Roomasta hellenistinen • Kreikasta provinssi, taideaarteet Roomaan • Rooma rikastui, kauppa vilkastui • Kulttuurivaikutteita Kreikasta • Orjia vallatuilta alueilta • Orjatalous työvoiman perusta

 5. Hallinto • Kuningasaika 753 – 510 eaa. • yhteiskunta perustui perheille • imperium l. sotilaallinen käskyvalta alkoi muodostua • perinteisesti 7 kuningasta • Kansa jakaantui patriiseihin ja plebeijeihin

 6. Tasavallan aika 510 – 30 eaa. • muita kansoja osaksi imperiumia • Hallitsijana 2 konsulia (hallinto – sota) • sota-aikana diktaattori • Senaatti korkein päättävä elin • vanhimmat, ex-virkamiehet, yläluokka eli patriisit • Valtion talous • Virkamiesten ja armeijan valvonta • Kansankokous • lainsäädäntö • valitsi virkamiehet

 7. Tasavallan kriisi, senaatti ei toimi • Triumviraatit l. ystävyysliitot • I Caesar, Crassus ja Pompeius n. 60 eaa. • Caesar löi muut, keräsi virat itselleen, koko valtakunnan ikuinen diktaattori • Caesarin uudistuksia • Verotus, hallinto • Kansalaisoikeuksia laajennetaan • Maata sotilaille • Juliaaninen kalenteri • 44 eaa. C murhataan

 8. II triumviraatti: Marcus Antonius, Octavianus ja Lepidus 42 eaa. • Octavianus löi muut (31 eaa. – 14 jaa.) (Augustus) • keisariaika 30 eaa. • Valtakuntaa yhtenäistettiin eli roomalaistettiin • Pax Romana lähes 200 v

 9. Kulttuuri • Rooman valtakunta laajeni voimakkaasti 200-l. eaa. lähtien • laajimmillaan 200-l. jaa. • vallatut alueet provinsseja, joita verotettiin ankarasti • roomalaiset matkivat ja ottivat vaikutteita muilta • levittivät omaa kulttuuriaan valtaamilleen alueille • Rooma toimi kansalaisten kautta • otettiin liittolaisia - annettiin kansalaisoikeuksia • vapautettiin orjia, annettiin kansalaisoikeuksia • roomalaiset rakastivat huvituksia • gladiaattoritaistelut, kylpylät, uskonnolliset menot

 10. Roomalainen oikeus • 12 taulun laki 450-l. eaa. • ennakkotapaukset ratkaisivat • Corpus Juris Civilis-oikeusteos • meidän oikeusjärjestelmämme pohja • yhdenvertaisuus, toista osapuolta kuultava • Lain soveltaminen, henki ennen kirjainta

 11. Rakennustaide • roomalaiset taitavia rakentajia • osasivat tehdä betonia • mahtavia julkisia rakennuksia • vesijohdot eli akveduktit • Cloaca Maxima • kerrostaloja • tiilentekotaito