Vana-Rooma - PowerPoint PPT Presentation

vana rooma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vana-Rooma PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Vana-Rooma
471 Views
Download Presentation
maili
Download Presentation

Vana-Rooma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vana-Rooma Aare Ristikivi 6. detsember 2011

 2. Rooma vabariik 509-30 eKr • seitse kuningat • Tarquinius Superbus • 509 eKr vabariik • põlisasukad e patriitsid • jõukad maaomanikud, tähtsamates ametites • plebeid • õigusteta, kohustus teenida sõjaväes • proletaarid • 494 eKr plebeid rändavad Roomast välja • rahvatribuunid

 3. Rooma vabariik • 450 eKr 12 tahvli seadused • keelatud patriitside ja plebeide abielud, võlaorjus • 287 eKr plebeidele võrdsed õigused • populus romanus • enamus ameteid siiski patriitside käes • nobiliteet

 4. Rooma vabariik • magistraadid • üheks aastaks kaks meest, palka ei makstud • konsulid • kõrgeim võim, sõjavägi • liktorid • preetorid • õigus • tsensorid • loendus, kombed • kvestor • rahandus • diktaator • piiramatu võimuga, kuni 6 kuud

 5. Rooma vabariik • senat • riiginõukogu, koosnes endistest ja tegevatest magistraatidest e senaatoritest, eluaegne • kiitis heaks rahvakoosolekule esitatud seaduseelneõud • Algul 300, hiljem 600 liiget • komiits e rahvakoosolek • kiitis heaks või lükkas tagasi otsuseid, kinnitas ametnikke ametisse • hääletamine piirkonna või väeosa kaupa

 6. Rooma keisririik 30 eKr – 476 pKr • 133 eKr Gracchuste reformide läbikukkumine • U 110 eKr Mariuse sõjaväereform • 89 eKr kõik vabad itaallased kodanikeks • 83-79 eKr kodusõda ja Sulla diktatuur • 74-71 eKr Spartacuse ülestõus • 60 eKr triumviraat: Crassus, Pompeius ja Caesar

 7. Rooma keisririik • 45-44 eKr Caesari diktatuur • 31-30 eKr kodusõda Antoniuse ja Octavianuse vahel • 30 eKr-14 pKr Augustus • 395 Rooma jagamine • 476 Romulus Augustulus kukutatakse

 8. Rooma keisririik • Keiser konsul, imperaator, asevalitseja, princeps, rahvatribuun • Senat endiselt oluline • liikmed ka Rooma liitlaste seast ja provintsidest • Provintsid • Jaga ja valitse! • Erinevused ida- ja lääneprovintside vahel • Ees asevalitseja

 9. Elanikekihid • kodanik ja poliitik • Preester • Sõdur • Keisririigi ajal palgaarmee • Ori • Võlaorjus, sõjavang • 74-71 eKr Spartacuse ülestõus • Talupoeg • Väiketalupojad laostusid, latifundiumid • Käsitööline • kaupmees

 10. Rooma sõjavägi • Sõjaväe ülesehitus • Sõjaväekohustus alates 17. eluaastast • Vabariigi ajal leegion 5000-6000 meest • 3000 raskerelvastuses meest • 30 maniipulit • 60 tsentuuriat • 1200 kergerelvastuses meest • 300 ratsanikku • Hiljem jagunes leegion 10 kohordiks • Relvastus • Odad ja lühimõõgad

 11. Rooma linn ja ehituskunsti areng • Kaared, kuplid, võlvid, betoon • Urbs aeterna • Cloaca Maxima • Forum Romanum • Triumfikaared • akveduktid • Kapitoolium • Colosseum • 50 000 pealtvaatajat • Termid • Circus Maximus

 12. Usund • Jupiter • Juno • Minerva • Apollo • Venus • Mars • nende austamine. Kodune usund (laarid, penaalid) • Neptunus • Vulcanus • Mercurius • Vesta • Janus

 13. Ristiusk Rooma riigis • Jeesuse elu ja tegevus • Isa Joosep, ema Maarja, uue usu kuulutamine, ristisurm, INRI • Varakristlik kirik • Piiskopid, kirikukogu • Apostlid Paulus ja Peetrus, nende tegevus • Kristlaste tagakiusamine Rooma riigis • Nero süüdistab kristlasi Rooma põlemises, märtrid

 14. Ristiusk Rooma riigis • Ristiusu legaliseerimine • 313 Milano edikt • Sakramendid • Pühakirja kujunemine • Uus Testament, 4 evangeeliumit e rõõmusõnumit

 15. Kaart: Rooma riigi laienemine

 16. Isikud • Gaius Julius Caesar • 100-44 eKr, Gallia vallutamine, triumviraat, imperaator, „Märkmeid Gallia sõjast“ • Imperator Caesar Augustus • Tegelikult Gaius Julius Caesar Octavianus, valitses 31 eKr-14 pKr, purustas Antoniuse, esimene keiser • Nero • Keiser 54-68, aastal 64 Rooma hiigeltulekahju, tagandati • Traianus • Keiser 98-117, Rooma suurim ulatus, vallutas Daakia ja Mesopotaamia

 17. Isikud • Hadrianus • Keiser 117-138, Hadrianuse vall, haritud keiser • Marcus Aurelius • Constantinus I • Keiser 306-337, ristiusu legaliseerimine, pealinn Konstantinoopolisse • Theodosius • Keiser 379-395, jagas Rooma • Cicero • 106-43 eKr, kõnemees ja kirjanik • Vergilius • 70-19 eKr, „Aeneis“

 18. Isikud • Seneca • 4 eKr-65 pKr, filosoof ja kirjanik • Titus Livius • 59 eKr-17 pKr, ajaloolane, „Linna asutamisest alates“ • Plinius Vanem • 23-79, teadlane, „Looduslugu“ • Tacitus • 55-120, ajaloolane, „Germania“, eestlaste esmamainimine • Tertullianus • 155-230, varakristlik filosoof • Augustinus • 354-430, varakristlik filosoof