Download
elu rooma keisririigis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elu Rooma Keisririigis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elu Rooma Keisririigis

Elu Rooma Keisririigis

286 Views Download Presentation
Download Presentation

Elu Rooma Keisririigis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elu Rooma Keisririigis Ranor-Max Kivirähk` Konguta Kool 6.Klass

  2. Orjad • Rooma oli Orjanduslik riik. Orje oli väga palju ja nad tegid peaaegu kogu töö ise ära. Orje hangiti vallutussõdadest. Isegi orjade lastest said orjad. Orjade seas oli ka palju haritud inimesi

  3. Rikkad Ja Vaesed • Rooma ülemvõimust said kõige enam kasu rikkad. Neil olid uhked majad linnas, Maal aga suured ja uhked mõisad.

  4. Rooma Õigus • Rooma riigis kehtisid ühesugused seadused, kõik inimesed kaasaarvatud keiser, väepealikud, jne pidid alluma seadustele. Aja jooksul koguti palju seadusi ühte kogumisse ja sellest sai lõpuks seaduste kogum ,,Rooma õigus´´.

  5. Vahemere maad ühtse võimu all. • Rooma keisririik liitis vahemere maad ühtseks tervikuks.Et liiklemist mööda maismaad lihtsustada lasksid Keisrid ehitada mitmeid teid. Kuna liiklemine oli üsna mugav käisid paljud rikkad ka huvireisidel.

  6. Rooma Riigi lääneosas • Paljude sarnasuste kõrvalt oli ka kõikides eri provintsides ka midagi erinevat. Läänepoolsed provintsid polnud enne roomlaste alistumist kuigi kõrgelt arenenud. Enamik inimesi elas maal. Isegi rikkad eelistasid elada oma maamõisates.