Download
noppeid vana rooma arhitektuurist n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOPPEID VANA-ROOMA ARHITEKTUURIST PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOPPEID VANA-ROOMA ARHITEKTUURIST

NOPPEID VANA-ROOMA ARHITEKTUURIST

416 Views Download Presentation
Download Presentation

NOPPEID VANA-ROOMA ARHITEKTUURIST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NOPPEID VANA-ROOMA ARHITEKTUURIST Antud esitlus on mõeldud kunstiajaloos Vana-Rooma kunsti käsitlemiseks. Eda Gross Räpinas 2006

  2. Sissejuhatus • Roomlaste kunst tervikuna ei olnud kuigi originaalne, sest nad võtsid palju üle kreeklastelt, kuid neil oli palju tehnilist ja praktilist taipu. Vanaaja roomlastele kuuluvad mitmed tehnilised avastused ja uuendused, millele on rajatud järgnevate ajastute ehituskunst.

  3. Mida võtsid roomlased üle kreeklastelt ja etruskidelt? • Kreeklaste dooria, joonia ja korintose stiili • Etruskidelt elamu põhitüübi • Lihtsa templi tüübi, mille üksikosad meenutasid kreeka templit, kuigi selle proportsioonid olid erinevad

  4. Rooma tempel

  5. Mida roomlased muutsid, kasutades samas teiste rahvaste eeskujusid?? • Segasid sageli stiile omavahel (näit. ühendati joonia ja korintose samba kapiteel) • Sammaste ülesanne muutus - kreeklastel oli sammas ehitisekonstruktsioonielemendiks - roomlastel hakkas sammas kaunistama ehitist

  6. Roomlaste uuendused ehituskunstis (1) • Põletatud savitelliste kasutuselevõtmine • Lubimördi laiaulatuslik kasutuselevõtt • Rooma betooni kasutuselevõtt ( saadi vulkaani tuha segamisel peene kiviklibu ja veega) • Betoonist valatud maanteede ehitamine (näit. Via Appia)

  7. Roomlaste uuendused ehituskunstis (2) • Algse keskkütte kasutuselevõtt (see lähtus keldrist ja küttis ainult esimest korrust • Uute ehitustehniliste võtete kasutuselevõtmine - kaared - võlvid - kuplid

  8. Hakkasid ehitama palju ühiskondlikke hooneid ja ehitisi - teed (Via Appia) - veejuhtmed (Pont du Gard) - sillad - termid (Caracalla termid) - teatri- ja tsirkusehooned (Colosseum) - võidu- ja triumfikaared (Tituse triumfikaar) - väljakud e. foorumid

  9. Amfiteater

  10. Trajanuse sammas