misjonsverden i endring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Misjonsverden i endring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Misjonsverden i endring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Misjonsverden i endring - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Misjonsverden i endring. - Aktuelle trender. Misjonærbegrepet. Tre ulike anvendelser av misjonærbegrepet (Patrick Johnstone) Nordamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante kirker/ «tjene» utenfor eget land .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Misjonsverden i endring' - gilead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
misjonsverden i endring

Misjonsverden i endring

- Aktuelle trender

misjon rbegrepet
Misjonærbegrepet
 • Tre ulike anvendelser av misjonærbegrepet (Patrick Johnstone)
  • Nordamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante kirker/ «tjene» utenfor eget land.
  • Europeisk/ latinamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante kirker/ «tjene» inter-kulturelt.
  • Afrikansk/ asiatisk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante kirker/ «tjene» uavhengig av grenser.
 • I denne sammenhengen anvender vi nr.1 (litt fleksibelt).
kirkens nye sentrum
Kirkens «nye» sentrum…

Tall fra: Johnson, Todd M. og Ross, Kenneth R. (2009): Atlas of Global Christianity, Edinburgh University Press Ltd.

Center for theStudyof Global Christianity.

normes 41 medlemmer
Normes 41 medlemmer
 • Totalt antall ansatte: 5800.
 • Totalomsetning: 3,8 mrd.
 • Gaveinntekter: 1,3 mrd.
 • Offentlige midler: 1,3 mrd.
 • Betydelige samfunnsaktører.
internasjonal misjon i endring

Hvor kommer misjonærene fra?

 • USA er fortsatt det landet som sender klart flest misjonærer
 • Ikke-vestlige land er i vekst, fortsatt 1/3 USA, 1/3 Europa, 1/3 Resten.
  • Diasporagrupper.
 • «Fra alle steder til alle steder?» Misjonærer fra «det globale sør» – reiser f.o.f. til eget kontinent – stor andel nærkulturelle.
 • Hva med områder med få nærkulturelle kristne? (Over 80% av «non-Christians» globalt kjenner ingen kristne).
 • Regional konsentrasjon av ulike religioner.

Internasjonal misjon i endring?

slide10

Stor betydning for misjonsarbeidet - globalt

 • Evangelikale («Great Commission Christians») – vokser på tvers av konfesjoner. *
 • Karaktertrekk:
 • Personlig gudsforhold (omvendelse).
 • Den Hellige Ånd (karismatiske).
 • Det allmenne prestedømme.
 • Korssentrert (Jesus – eneste vei til frelse).
 • Bibelens autoritet.
 • Misjon.
 • Samarbeid – uten strukturell enhet.
 • Kongregasjonalistiske.
demokratisering av misjon
«Demokratisering av misjon»
 • Flere uavhengige deltakere (særlig kirker i sør).
 • Økt nærhet: menigheter – misjonsarbeid.
 • Styrket rekruttering/ engasjement?
 • Mer «lettbent» organisering - omstillingsdyktige.
 • Mindre koordinert - mer fragmentert.
 • Mindre samarbeid - «misjonskonkurranse».
 • Mindre profesjonalitet? (lønn, personelloppfølging, kulturforståelse, utdanning, prosjektledelse osv.)
 • Områder med liten kristen tilstedeværelse er krevende misjonskontekster.
 • Hvem er store i Norge?
slide12

Langtidsutsendinger - organisasjon

Andre organisasjoner med over 10 utsendinger: Wycliffe 13; OM 12; Frontiers 10.

penger brukt i utlandet
Penger brukt i utlandet
 • Totalt rapportert ca. 550 mill. (2010: 531 mill.)
 • Offentlige midler utgjør ca. 29% (160 mill.)
  • 2010:27%; 2003: 40% (Pengebeløpet – stabilt fra 2003).
 • Diakoni/ bistand ca. 345mill.
  • Egne midler til diakoni/ bistand ca. 185mill.
 • Menighetsbyggendearbeid ca. 205 mill.
 • Totalt egne midler ca. 390 mill.
  • 2010: ca. 386 mill.
 • Reell nedgang i penger brukt ute?
  • Mangler noen respondenter – noen usikre tall – Når disse fjernes fra statistikken får vi ca. 9% økning i pengebeløp - Relativt stabilt.
  • Fanger ikke opp frivillig arbeid (antall lønnede korttidsutsender 107 av 839).
regioner under 2 kristne 80 90 av minst n dde folkegrupper i 10 40 vinduet
Regioner - under 2% kristne80-90% av minst nådde folkegrupper i «10/40 vinduet»
antall langtidsutsendinger i folkegrupper med mindre enn 2 kristne
Antall langtidsutsendinger i folkegrupper med mindre enn 2% kristne

Mangler tall fra DFEF, PYM, UIO, OM, Misjonsalliansen

 • Antall langtidsutsendinger (under 2%) totalt: 180
 • Det utgjør ca. 52% av utsendingene som er innrapportert.
  • 54% av medl. prioriterer nybrott/ unådde høyt eller svært høyt.
  • 46% av medl. prioriterer bistand/ diakoni høyt eller svært høyt.
  • 36% av medl. prioriterer etabl. menigh.arb. høyt eller svært høyt.
 • Over 70% - diakoni/ bistand som hovedoppgave, ikke offentlig støtte.
globalisering
Globalisering
 • 131 årsverk i Norge direkte knyttet til oppfølging av arbeid i utlandet.
  • Teknologi, billigere reiser o.l.
 • Langtidsutsendinger med annen etnisk bakgrunn enn norsk – 13%
  • Har ikke klart å fange opp (multi-kulturelle) samarbeidsrelasjoner. Lokalt ansatte osv.
  • Vanskelig å måle…
konklusjon
Konklusjon
 • Ryktene om vestlig/ norsk misjons død – overdrevet.
 • Store samfunnsaktører.
 • Relativt stabilt antall misjonærer gjennom de seneste årene.
 • Relativt stabil pengebruk utenfor Norge.
 • To prioriteringer:
  • Misjon blant folkegrupper med liten kristen tilstedeværelse.
  • Diakoni/ bistand. (Begrenset avhengighet av statlige midler).
 • Misjon blir stadig mer sammensatt – vanskeligere å måle.
  • Korttidsutsendinger.
  • Tilknytning til ulike organisasjoner/ menigheter/ prosjekter.
  • Mange med annen etnisk bakgrunn enn norsk.
  • Mer oppfølging fra Norge?
 • Kortere gjennomsnittlig tjenestetid = redusert språkkunnskap, redusert kulturforståelse, mindre kvalitet?