klimaet er i endring pilotprosjekt bruk av forsikringsdata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata. Mia Ebeltoft. Næringsorganisasjoner blir mer utadvendte og internasjonale. Internasjonale næringsorganisasjoner er i endring – både i arbeidsområde og arbeidsmetoder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata' - chibale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n ringsorganisasjoner blir mer utadvendte og internasjonale
Næringsorganisasjoner blir mer utadvendte og internasjonale

Internasjonale næringsorganisasjoner er i endring – både i arbeidsområde og arbeidsmetoder.

Økt fokus på å formidle næringens og medlemmenes rolle i samfunnet

Økt betydning for internasjonale regelverksarenaer og –prosesser

Fortsatt fokus på å sikre medlemmene gode ramme-betingelser og konkurranseforhold

Arbeidsområde

Mer proaktiv og ledende premissdanner

Mer utadvendte

Nye arbeidsmetoder som følge av endrede regel-verksprosesser

Økte krav til mediehåndtering og kommunikasjon

Sosiale medier er i større grad en offentlig debattform

Arbeidsmetoder

Næringsorganisasjoner i Norden og Europa tydeliggjør sin rolle, etablerer tydeligere strategier med strengere prioritering av arbeidsområder og klare målsettinger for å effektivisere og målrette sitt arbeid. Samtidig øker de også fokus på fleksibilitet

Kilde: Næringsorganisasjonenes nettsider, innhentet informasjon fra den enkelte organisasjon

overordnede tiltak p tvers og per fokusomr de
Overordnede tiltak på tvers og per fokusområde

En modig og troverdig samfunnsaktør

Sikre konkurransedyktige rammebetingelser

Synliggjøre samfunnsrollen og øke tilliten

Ivareta næringsinitiativ og verdi-skapende næringssamarbeid

3.1

Etablere nødvendig analysekompetanse og -kapasitet

1.1

Intensivere og strukturere arbeidet med myndighets- og politikerkontakt

2.1

Formidle samfunnets syn på næringen og jobbe med næringen for å styrke samfunnsrollen

3.2

Gjennomgå initiativ knyttet til nærings-felles infrastruktur og operative oppgaver

1.2

Etablere effektiv lyttepost og pådriver for rammebetingelser i Norden og Europa

2.2

Etablere ordninger for å styrke næringen ift etikk og forretningsskikk

3.3

Utarbeide strategi for arbeidet med kunnskapsutvikling, kompetansebygging (kunnskapsallmenningen)

2.3

Utarbeide plan for å bygge samfunnets tillit til næringen

2.4

Etablere nettverk og allianser for å underbygge budskap

2.5

Etablere medie- og kommunikasjonsstrategi

klima og hverdagen
Klima og hverdagen!
 • Forutsetninger for arbeidet:
  • Høy konkurranse mellom forsikringsselskapene:
   • Høy fokus på regress på tilbakeslagsskader
   • Nå også flom
   • Ettårig risiko – kortsiktig strategier og fokus
 • Har mye statistikk
  • Satt sammen statistikk fra Finans Norge på ny måte
   • Synliggjorde at overvann og tilbakeslagsskadene ift vind og flom
  • Forskning har lenge ønsket tilgang til forsikringsdata i skadeforebygging
 • Klimaarbeidet fokus mot:
  • Lov- og regelverk
  • Offentlig og privat planlegging
  • Risikoeksponering og nye forretningsmuligheter for næringen
slide5

Nytt bilde:

FNs klimapanel 2014 førende for debatten.

Enighet om at klimaendringene er menneskeskapte !

slide6

Sentralt budskap:

vi må nedskallere utslippet NÅ skal vi forhindre oppvarming på +4 eller mer med påfølgende mulig katastrofale følger...

hva gj r forsikringsbransjen
Hva gjør forsikringsbransjen?
 • Overordnet mål
  • Ønsker å forstå risiko- og mulighetsbildet og bidra i klimadebatten
  • Ny strategi – mer aktiv, lyttende og selektiv pådriver nasjonalt og på europeisk nivå
 • Endringer:
  • Tettere samarbeid med KS, Norsk Vann og Fremtidens Byer
  • Felles regressrapport med Norsk Vann
  • Overvannsutvalget
 • Endringer
  • Endret statistikk – synliggjort at overvann og tilbakeslag er et stort problem (i kr og hendelser)
 • Endringer
  • Tettere samarbeid med NVE, Fylkesmenn, Miljødirektoratet, KLD og DSB
 • Arrangerer og deltar på konferanser og workshop nasjonalt og internasjonalt
pilotprosjektet
Pilotprosjektet
 • Hva har vi lært?
  • Har vi klart å synliggjøre vår næring? Skapt mer tillitt?
 • FNs klimapanel påpeker at det må en omstillingen (”transformation”) til, og et tettere samarbeide for å få til en slik omstillingen:
  • Hvordan kan vi samle risikoforståelsen hos ulike aktører?
  • Kan forsikringsdataene spille en rolle her?
 • Prosjektet er internasjonalt interessant
  • Følges nøye både av nasjonale og internasjonale forskere, forsikringsbransje og myndigheter
  • Hva nå – veien videre?