Delo zs v 2007
Download
1 / 34

DELO ČZS v 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

DELO ČZS v 2007. Organizacija dela na ČZS. Predsednik je bil prisoten na ČZS najmanj vsak četrtek najmanj od 14. ure dalje Imeli smo redne tedenske kolegije zaposlenih Imeli smo redne kolegije predsednika Vodja društvenega dela g. Tomec Vodja javnega dela in ČSS ga. Seničeva. ČZS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DELO ČZS v 2007' - gavril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Organizacija dela na zs
Organizacija dela na ČZS

 • Predsednik je bil prisoten na ČZS najmanj vsak četrtek najmanj od 14. ure dalje

 • Imeli smo redne tedenske kolegije zaposlenih

 • Imeli smo redne kolegije predsednika

 • Vodja društvenega dela g. Tomec

 • Vodja javnega dela in ČSS ga. Seničeva


ČZS

 • UO ČZS se je sestal na 6 rednih sejah in poleg tega imel še dve pisni seji

 • Ena seja UO je bila konec avgusta v Pomurju

 • Preko leta je predsednik na vseh območjih organiziral okroglo mizo na temo “Delovanje ČZS”

 • Strokovne teme so predhodno obravnavale komisije ČZS

 • Redno na sejah UO poročila ČSS, PRO in KIS

 • Sklepi vseh sej organov ČZS so objavljeni na portalu ČZS


Dejavnost zs
Dejavnost ČZS

Pristopili k reševanju problematike na naslednjih področjih:

1. davčna zakonodaja:

 • Obljubljeno s strani ministrstva za finance, da se davčna zakonodaj spremeni ob prvi spremembi zakona

 • Naš predlog je, da je prvih 40 panjev neobdavčenih in to ne glede na posest zemlje.

  2. Postavitev čebelnjakov

 • V letu 2008 se bo spremenila zakonodaja na področju postavljanja enostavnih objektov

 • izven grajenega območja kmetije se bo pod določenimi pogoji lahko gradilo tudi čebelnjake


Dejavnost zs1
Dejavnost ČZS

3. Dokončanje pašnih redov

Čebelarska društva ne rabijo več prilagati pašnim redom razporeditve stalnih naseljenih čebelnjakov in razporeditve prostih nezasedenih mest, ki so določena za začasne dovoze čebel na pašo;

4.Ureditev zakonodaje za registracijo prevoznih enot

Dogovorjeno, da se spremeni pravilnik tako, da bo čebelarskim vozilom dovoljeno voziti tudi v času omejitev prometa

5. Poziv občinam glede GSO

Vsem občinam smo poslali poziv, da postanjo občine brez GSO

6. Pravilnik o preprečevanju hude gnilobe čebelje zalege

Dogovorjena je sprememba roka veljavnosti obrazca Promet s čebelami iz 3 dni na 7 dni.


Dejavnost zs2
Dejavnost ČZS

 • Pripravili smo program posveta CELJE 2008

 • Izdali smo multivizije avtorja g. Šivica v DVD obliki, ki so dostopni vsem čebelarjem

 • Pripravili smo več letni vzdrževalni plan čebelarskega centra

 • Dogovorili smo se o postavitvi kipa g.Benedičiču ob čebelarskem prazniku 2008


Dejavnost zs3
Dejavnost ČZS

Izdajateljstvo:

 • izdaja turistične brošure

 • sozaložba knjige recepti iz medu

  Prireditve:

 • tradicionalni dan čebelarskega turizma 1. decembra

 • dnevi apiterapije

 • dan diabetikov na ČZS

  Organizirali:

 • dobrodelno akcijo

 • javni razpis za OŠ na temo Čebelarski turistični spominek

 • zbiranje predlogov za poslikavo Janševe dvorane na ČZS


Dejavnost zs4
Dejavnost ČZS

 • Pripravili program ukrepov na področju čebelarstva 2008-2010, ki je bil v EU potrjen, Uredba 2008 pa je bila sprejeta na vladi RS

 • Pripravili program ČSS za obdobje 2008-2015


POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV NA PODROČJU ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

Leto 2005

 • Razpoložljiva sredstva 641.000 €

 • Realizacija 331.539,00 oz. 52%

  Leto 2006

 • Razpoložljiva sredstva 640.000 €

 • Realizacija 532.769,00 oz. 83%

  Leto 2007

 • Razpoložljiva sredstva 642.000 €

 • Realizacija 468.870,00 oz. 77%


Poro ilo o realizaciji programa usposabljanje ebelarjev
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Usposabljanje čebelarjev

*

*

*


Poro ilo o realizaciji programa didakti na oprema
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Didaktična oprema


Poro ilo o realizaciji programa svetovalna slu ba v ebelarstvu
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Svetovalna služba v čebelarstvu


Poro ilo o realizaciji programa usposabljanje ebelarjev na podro ju zatiranja varoje
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Usposabljanje čebelarjev na področju zatiranja varoje


Poro ilo o realizaciji programa vzpostavitev ali obnova stoji
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Vzpostavitev ali obnova stojišč


Poro ilo o realizaciji programa investicije v vzrejali a ebeljih matic
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Investicije v vzrejališča čebeljih matic


Poro ilo o realizaciji programa vzpostavitev vzrejali rodovni kih ebeljih matic
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Vzpostavitev vzrejališč rodovniških čebeljih matic


Poro ilo o realizaciji programa spremljanje kakovosti ebeljega fonda direktno testiranje
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Spremljanje kakovosti čebeljega fonda- direktno testiranje


Poro ilo o realizaciji programa spremljanje kakovosti ebeljih matic
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Spremljanje kakovosti čebeljih matic


Poro ilo o realizaciji programa interna kontrola medu
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Interna kontrola medu


Poro ilo o realizaciji programa ocenjevanje medu
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007Ocenjevanje medu


Poro ilo o realizaciji programa aplikativne raziskav v ebelarstvu
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007aplikativne raziskav v čebelarstvu


PRO ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • PRO skupaj s strokovno pomočjo DPO ( KIS ) izvaja rejski program

 • imenovali skupino za pripravo strokovne obrazložitve o ogroženosti Kranjske čebele v Sloveniji, ki je pričela z delom

 • Pripravlja se dan Kranjske čebele,

 • V okviru PRO in DPO delujejo čebelarski pregledniki


Gospodarjenje zs
Gospodarjenje ČZS ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Izdali zloženko ČZS (20.000 kom)

 • Poslali ponudbe centra na več kot 500 naslovov

 • Pripravili in ovrednotili programe turističnega obiska čebelarskega centra

 • Poslali ponudbe šolam in upokojenskim društvom za obiske centra

 • Najemnika zaenkrat delujeta v skladu s pričakovanji


Slovenski med
Slovenski med ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Na MKGP smo vložili vlogo za priznanje geografske označbe SLOVENSKI MED

 • V pripravi “projekt” internega nadzora

 • Izdelali nalepke in prelepko za med

 • Opravili izbor kozarca za Slovenski med


Promocija
Promocija ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • dogovarjali smo se z odkupovalci medov iz EU

 • objavili veliko člankov v raznih medijih

 • objavili razpis za kozarec za med

 • organizirali dobrodelno akcijo v vrtcih

 • izdelana promocijsko zloženko “Čebelica moja prijateljica” (400.000 kom)

 • izdelali zloženko APITERAPIJA (150.000 kom)

 • izdali zloženko Medena presenečenja (300.000 kom)

 • izdali plakat “ Zakaj uživati čebelje pridelke Slovenskih čebelarjev “(10.000 kom)


Promocija1
Promocija ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Izdelali strip (3.000 kom) in pobarvanko na temo čebelarstva (10.000 kom)

 • Predstavili smo se na sejmu narava in zdravje

 • Predstavili smo se na otroškem bazarju

 • So založili knjigo o receptih iz medu (nakup 1.500 kom)

 • V izdelavi je strategija promocije čebelarstva

 • Izdelali plakat o pridelavi medu za otroke(10.000 kom)

 • Izdelali plakat Tradicija slovenskega čebelarstva za promocijo medu (10.000 kom)

 • Obvestili javnost preko plakata “ NE UBIJAJTE ČEBEL” (10.000 kom)


Ocenjevanje medu
Ocenjevanje medu ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Ustanovili komisijo za ocenjevanja medov

 • Komisija pripravila nov pravilnik ocenjevanj

 • Po Sloveniji je bilo izvedeno 9. ocenjevanj

 • Komisija pripravila program ocenjevan za Uredbo 2008


Ebelarski turizem
Čebelarski turizem ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Izdali čebelarsko-turistični zbornik Domovina odličnih čebelarjev v slovenskem jeziku

  (25.000 kom)

 • Izdali čebelarsko-turistično zloženko v slovenskem, italijanskem, francoskem, nemškem in angleškem jeziku ( skupaj 120.000 kom)


Izobra evanje
Izobraževanje ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Pripravili smo programe izobraževanja za 2008

 • Pripravlja se katalog standardov za NPK in čebelarskega mojstra, ki bo dokončan v januarju 2008

 • Usposabljajo se predavatelji

 • Klub čebelarskih mojstrov pripravlja analizo obstoječe čebelarske literature

 • Klub čebelarskih mojstrov pripravlja predlog novih čebelarskih knjig

 • Z g. Zdešarjem je dogovorjena izdaja knjige Izkoriščanje čebeljih paš


Zdravstveno varstvo ebel
Zdravstveno varstvo čebel ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • V okviru uredbe smo izdali knjigo o varozi na 150 straneh

 • Dogovor med Vursom, NVi in ČZS, da se lotimo skupnega programa zdravstvenega varstva za naslednje leto, na podlagi tega dogovora smo tudi ustanovili delovno skupino

 • V decembru smo za vse čebelarje izdali Čebelarski dnevnik in čebelarski koledar s tehnološkimi nasveti

 • ČZS je organizirala nabavo že pripravljene oksalne kisline za zimsko zatiranje varoze


Slovenski ebelar
Slovenski čebelar ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Zamenjava na področju urednikovanja s 1. decembrom

 • Vsake dva meseca poročilo predsednika o delu ČZS

 • Čebelar ni samo strokovna revija, temveč tudi “obveščevalec” o dogodkih, aktivnostih ČZS


Spletna stran
Spletna stran ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Izdelali smo novo spletno stran: www.czs.si

 • Vsak mesec preko 200.000 obiskov

 • V pripravi je možnost nadgradnje strani z vključitvijo podstrani regijskih zvez in ČD

 • Na spletni strani so objavljeni vsi sklepi organov ČZS

 • ČSS redno objavlja strokovna navodila

 • Objavljeni so razni obrazci, zakoni , …


Financiranje zs
Financiranje ČZS ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007

 • Večji del članarina

 • Javni del “Programski del” preko Uredbe 2007

 • Pridobili sredstva preko razpisa za delovanje strokovnih združenj

 • Precej sredstev preko sponzorjev

 • Od gospodarskih dejavnosti ČZS


S skupnimi mo mi za iste cilje v dobrobit vseh s lovenskih ebelarjev
S skupnimi močmi za iste cilje v dobrobit ČEBELARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2005-2007vseh slovenskih čebelarjev!


ad