Wyzwania przedsi biorczo ci
Download
1 / 24

Wyzwania przedsi?biorczo?ci - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Wyzwania przedsiębiorczości. Wprowadzenie i definiowanie pojęć Klasyfikacja potrzeb Osobowość Role społeczne Komunikacja społeczna Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wyzwania przedsi?biorczo?ci' - fuller-hatfield


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wyzwania przedsi biorczo ci

Wyzwania przedsiębiorczości

Wprowadzenie i definiowanie pojęć

Klasyfikacja potrzeb

Osobowość

Role społeczne

Komunikacja społeczna

Konflikty i sposoby ich rozwiązywania


Wyzwania przedsi biorczo ci

Ekonomia to nauka zajmująca się procesami gospodarowania. Próbuje odpowiedzieć na pytania, co i w jaki sposób wytwarzać oraz kto ma być odbiorcą tych wytworzonych dóbr i usług

mikroekonomia

makroekonomia

to dział ekonomii, który zajmuje się gospodarką

jako całością i analizuje zatrudnienie, inflację, deficyt budżetowy, dług publiczny i prowadzoną przez państwo politykę gospodarczą.

to dział ekonomii, który zajmuje się badaniem rynków poszczególnych dóbr oraz gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami


Wyzwania przedsi biorczo ci

1. To umiejętność pokonywania trudności, radzenia sobie oraz wykorzystywania pojawiających się szans.2. To cecha charakteru, która wyróżnia człowieka odznaczającego się:


Wyzwania przedsi biorczo ci

przedsiębiorca oraz wykorzystywania pojawiających się szans.

przedsiębiorstwo

Wyodrębniona organizacja, której zadaniem jest prowadzenie zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej itp.

w celu zaspokajania potrzeb

konsumentów.

Osoba organizująca i prowadząca działalność gospodarczą , przyjmująca na siebie odpowiedzialność

i ryzyko kierowania przedsiębiorstwem.


Wyzwania przedsi biorczo ci

Przedsiębiorczość wpływa na : oraz wykorzystywania pojawiających się szans.- aktywizację i integrację ludzi- tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia- poszerzanie własnych umiejętności, kompetencji zawodowych


Wyzwania przedsi biorczo ci

Potrzeba oraz wykorzystywania pojawiających się szans.- to odczuwalny brak czegoś , co zdaniem człowieka niezbędne mu w danej sytuacji do prawidłowego funkcjonowania psychicznego, fizycznego lub społecznegoPotrzeby zaspokajamy za pomocą dóbr i usług


Zasoby ograniczone nieograniczone
Zasoby oraz wykorzystywania pojawiających się szans.ograniczone nieograniczone


Piramida potrzeb wg abrahama maslowa
Piramida potrzeb wg. Abrahama Maslowa oraz wykorzystywania pojawiających się szans.


Wyzwania przedsi biorczo ci

Osobowość oraz wykorzystywania pojawiających się szans.to zbiór charakterystycznych dla danej jednostki cech psychofizycznych, które wyznaczają zachowanie człowieka.Należą do nich min: inteligencja i temperament czy motywacja.


Typy temperamentu wg hipokratesa
Typy temperamentu wg Hipokratesa oraz wykorzystywania pojawiających się szans.


Role spo eczne
Role społeczne oraz wykorzystywania pojawiających się szans.

Pracownik:

 • Odpowiedzialny,

 • Uczciwy

 • Asertywny

 • Szanujący dobro wspólne

  Przedsiębiorca:

 • Szanujący godność człowieka

 • Sprawiedliwy

 • Kreatywny

 • odpowiedzialny


Zachowania spo eczne postawy
Zachowania społeczne - postawy oraz wykorzystywania pojawiających się szans.

Osoby asertywne

Osoby przedsiębiorcze

Samoakceptacja

Asertywność

Inicjatywność i kreatywność

Zdolność do ryzyka

Postępowanie zgodne z zasadami i wartościami etycznymi

 • obiektywnie oceniają siebie,

 • są śmiałe

 • są aktywne

 • i otwarte

 • potrafią powiedzieć „nie”

 • akceptują swoja niezależność

 • szanują odrębność innych


Komunikacja spo eczna
Komunikacja społeczna oraz wykorzystywania pojawiających się szans.


Schemat przekazywania komunikatu
Schemat przekazywania komunikatu oraz wykorzystywania pojawiających się szans.


Rodzaje komunikacji werbalna s owna niewerbalna mowa cia a i paraj zyk
Rodzaje komunikacji oraz wykorzystywania pojawiających się szans.:werbalna : słowna niewerbalna : mowa ciała i parajęzyk


Komunikat
komunikat oraz wykorzystywania pojawiających się szans.


Wyzwania przedsi biorczo ci

Zakłócenia nadawcy i odbiorcy oraz wykorzystywania pojawiających się szans.:wartościowanie - ocenianie – manipulacja - obojętność krytykowanie - wywyższanie się - postawa pewności


Wyzwania przedsi biorczo ci

Konflikt - oraz wykorzystywania pojawiających się szans.to spór wynikający ze sprzecznych celów, różnic, odmiennych wartości, poglądów bądź osobowości, lub dotyczący podziału deficytowych zasobów .


Sposoby rozwi zywania konflikt w
Sposoby rozwiązywania konfliktów oraz wykorzystywania pojawiających się szans.


Sprawd si
Sprawdź się oraz wykorzystywania pojawiających się szans.


Sprawd si1
Sprawdź się oraz wykorzystywania pojawiających się szans.